Типи монологів

Нова педагогіка » Навчання монологічному мовленню на початковому етапі вивчення англійської мови » Типи монологів

Сторінка 2

При навчанні учнів такому виду монологу необхідно формувати такі навчальні вміння:

вміння констатувати факт, який необхідно оцінити;

вміння виділити основу для оцінки: факти, докази;

вміння аналізувати факти;

вміння чітко, логічно і послідовно організовувати, викладати і пояснювати факти;

вміння висловлювати ставлення до проблеми з опорою на подані факти;

вміння відбирати найбільш важливі аргументи;

вміння викладати інші погляди на проблему і критично їх оцінювати;

вміння робити висновок-оцінку, яка базується на викладених аргументах.

Наприклад:

Children. Tell me about winter using these words: I think; This is; That.

I think winter is very beautiful season of the year. It is cold in winter. There is much snow in the ground. The trees are cowered with snow. There are many interesting games in winter. Children like winter very much.

Різновидом монологу-міркування є монолог-переконання. Його мета – переконати слухача/слухачів, сформувати у нього/ у них конкретні мотиви, погляди, спонукати його/ їх до певних дій.

При навчанні учнів такому виду монологу необхідно формувати такі навчальні вміння:

вміння викласти думку, яку необхідно довести;

вміння аргументувати свою точку зору, тобто представляти думки, істинність яких вже доведено або факти, чи дані про об’єкт;

вміння доводити тезу за аналогією, від супротивного, дедуктивним, індивідуальним методами;

робити висновки, які базуються на очевидних фактах;

робити логічні висновки;

викладати різні точки зору;

аналізувати причини;

визначати можливі альтернативні шляхи вирішення проблемного питання;

вміння робити висновки про істинність або хибність думки, тези.

Проект Державного освітнього стандарту з іноземної мови. (загальна середня освіта) передбачає оволодіння такими типами монологу:

коротке повідомлення;

розповідь;

опис;

розмірковування/ переконання.

Мовленнєві завдання для реалізації монологу-повідомлення передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:

Повідомити фактичну інформацію (Хто? Що робить? Який/ яка/ яке/ які? Навіщо?), поєднуючи речення в логічній послідовності.

Мовленнєві завдання для реалізації монологу-розповіді передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:

Розповісти про себе (свого друга, школу, місто/ село тощо);

Висловити при цьому свою думку, свою оцінку.

Мовленнєві завдання для реалізації монологу-опису передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:

Описувати природу, місто/ село, зовнішність, використовуючи слова і словосполучення, що означають якості (добрий/ злий, довгий/ короткий, високий/ низький і т. д.)

Мовленнєві завдання для реалізації монологу-міркування/ переконання передбачають здійснення таких мовленнєвих дій:

Переконати співрозмовника у чомусь;

Навести докази “за” чи “проти” певної дії/фактів;

Спонукати співрозмовника до певних дій.

Функціонально-смислові типи монологічних висловлювань рідко зустрічаються в чистому вигляді. В описі, наприклад, може бути роздум, у розповіді – опис тощо. Найчастіше переплетені між собою повідомлення, розповідь та оповідь.

Отже, під час навчання учнів різним видам монологів вчитель повинен звернути увагу на ті вміння, якими повинні оволодіти учні. Кожен вид монологу має свої особливості, і завдання вчителя полягає в тому, щоб пояснити учням ці особливості. Наприклад, при вивченні монологу-повідомлення учні вчаться будувати прості розповідні речення з дієсловами у Present Indefinite, Present Perfect. Отже, окрім того, що учні повинні володіти лексикою, вони повинні вміти правильно будувати своє висловлювання згідно граматичних вимог певного виду монологу. Як бачимо, деякі види монологу можуть переплітатися, на що теж потрібно звернути увагу при навчанні.

Тип монологічного висловлювання

Мета висловлювання

Об’єкт висловлювання

. тип логіко-синтаксичного зв’язку

Просторові

Часові

Причинно-наслідкові

Опис

Описати (охарактеризувати) предмет (особу)

Предмет (особа)

+

-

-

Оповідь (повідомлення, розповідь)

Повідомити, розповісти про .

Подію (факт)

-

+

-

Роздум (переконання)

Довести (переконати, прийти до висновку)

проблема

-

-

+

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою
Шляхом анкетного опитування учнів виявлено, що основними структурними елементами мотивації визначені привабливі сторони у фізичній культурі та спорті, особисте активне ставлення, ідеал спор ...

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх характеристика
За джерелом інформації: словесні (розповідь, пояснення, лекція, бесіда. Розповідь - це усний виклад змісту навчального матеріалу, який не переривається запитаннями учнів. Розповідь-вступ, р ...

Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі
Процес навчання “Я і Україна" здійснюється в різних організаційних формах. Перш ніж назвати і охарактеризувати їх, слід чітко уявити сутність педагогічної категорії - форми організації ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net