Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Нова педагогіка » Педагогічні умови диференційованого підходу до організації навчання учнів на уроках біології » Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Сторінка 4

8. Слово вчителя. Ученим Моссо було доведено, що працюючий орган одержує більше крові. Дослідник урівноважив людину на підпертій посередині дошці і попросив виконати наступні дії - розв'язати задачу чи порухати ногами. Дошка переважувала або в бік голови, або в бік ніг.

10. Практична робота №4. « Вимірювання артеріального тиску в спокою і при фізичних навантаженнях». Вчитель пропонує сильнішим учням (гр. А та В) самостійно опрацювати в зошиті. Поки ці учні працюють самостійно, вчитель допомагає розібратися у цьому самому питанні слабким учням (гр. С).

Після закінчення цієї роботи учнями, один із сильних учнів (гр. А) проводить пояснення розібраного ним матеріалу. Таким чином відбувається глибше усвідомлення і закріплення матеріалу учнями груп В та С і одночасно розвиток навичок викладання матеріалу сильних учнів.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Вчитель дає час усім учням для самостійної творчої роботи на закріплення матеріалу. Чи варто відразу ж після вживання їжі робити уроки? (гр. А, В)

Група С: придумати й записати у зошитах запитання, які можна задати по вивченій темі.

Під час цієї самостійної роботи вчитель курує між групами, з'ясовує проблеми в кожній групі і допомагає учням.

Самостійну роботу учні закінчують одночасно. Потім вчитель ознайомлює весь клас вибірково із запитаннями, що придумали учні групи С; клас відповідає на них. Далі за чергою, встановленою вчителем, учні груп А та В зачитують відповіді на поставлене питання.

ІV. Домашнє завдання на вибір:

а) продовжити експеримент у домашніх умовах: виміряти артеріальний тиск членів своєї родини ввечері і вранці, зробити обґрунтовані висновки; (для учнів групи А, В)

б) опрацювати теоретичний матеріал на с. 21; (для учнів групи А, В, С)

в) скласти алгоритм до теми «Рух крові по судинах»; (для учнів групи А, В)

г) виписати з тексту незнайомі терміни, визначити їхній зміст за словником. (для учнів групи А, В,С)

Клас 9

Урок ІІ

Тема: Еритроцити. Переливання крові

Мета уроку

1. Навчальна:

Формування поняття про еритроцити, як формені елементи крові;

формування поняття про групи крові;

формування поняття про взаємозв’язок біологічних явищ з математичними діями.

2. Розвивальна:

Розвиток логічного мислення;

розвиток вміння пошуку причинно-наслідкових зв’язків;

розвиток комунікативної компетентності;

розвиток вміння роботи з різними джерелами інформації;

розвиток вміння працювати з лабораторним обладнанням;

розвиток вміння розв’язання пропорцій, побудови графіків залежності.

3. Виховна:

формування інтересу до вивчення біології і математики;

формування здорового способу життя;

профорієнтація;

розширення кругозору учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Форма уроку: урок-лабораторія

Обладнання: мікроскопи, постійні мікропрепарати крові людини та жаби, таблиця «Групи крові»

Міжпредметний зв’язок: біологія тварин, історія, математика, статистика, географія, фізика

Технологічна карта уроку

Етап урока

Форма реалізації

Кінцевий результат

1.

Організаційний момент

Привітання класу, перевірка наявності всього необхідного для урока

Налаштування класу на роботу

2.

Цільова установа та мотивація навчальної діяльності

Розповідь вчителя

Формування в учнів мотиваційного поля

3.

Вхідний контроль

Робота з умовним кодом

Повторення основних характеристик крові людини, перевірка домашнього завдання

4.

Вивчення нового матеріалу

4.1.

Мотивація навчальної діяльності

Історична довідка

Створення проблемної ситуації для підвищення інтересу пізнання нового

4.2.

Практикум

Лабораторна робота

Вивчення будови еритроцитів людини та жаби, проведення порівняння

4.3.

Робота в лабораторіях

Складання спільного проекту

Вивчення ключових питань нової теми

5.

Первинне засвоєння набутих знань

Цифровий диктант

Перевірка вміння фільтрувати необхідну інформацію з поданого об’єму

6.

Заключний контроль

Розв’язок математичних задач, які дозволяють уявити масштабність вивчених питань

Розвиток вміння використовувати математичні навички при розв’язування біологічних задач

7.

Підведення підсумків уроку

Рефлексія

Перевірка емоційного настрою учнів наприкінці урока.

8.

Домашнє завдання

Робота з матеріалом параграфа, творче завдання на вибір учнів

Індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей учнів на уроці біології

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу
Успіх здійснення поставлених перед школою завдань щодо роботи з обдарованими дітьми багато в чому залежить від характеру тих взаємовідносин, які складаються між вчителем і батьками. Основою ...

Практична спрямованість предмету «Біологія» як засіб формування пізнавального інтересу в учнів
Біологія – наука про живе у всіх його проявах фактично є наукою життя, бо саме вона покликана знайомити учнів з навколишніми живими об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою будовою та процесам ...

Результати анкетування вчителів та бесіди з учнями
У цьому підрозділі описуються та аналізуються результати анкетування учнів та вчителів восьмого класу загальноосвітніх шкіл на тему: “Формування в учнів основної школи англомовної граматичн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net