Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Нова педагогіка » Педагогічні умови диференційованого підходу до організації навчання учнів на уроках біології » Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Сторінка 2

Таблиця 1

КЛАС IX

Рівні успішності групи

Високий рівень (група А)

Середній рівень (група В)

Низький рівень (група С)

Кількість учнів

2

16

10

Ці групи за складом і кількістю не співпали з групами, на які розділили клас для вивчення математики й української мови: ситуація в класі щодо біології і щодо математики різна.

До високого рівня успішності ми віднесли учнів, які швидко й успішно засвоюють новий матеріал. Добре орієнтуються у вже вивченому матеріалі, дають точні відповіді, наводять вдалі приклади; самостійні, творчо підходять до вивчення біології.

До групи В (середній рівень) ми віднесли учнів, в яких є певні базові знання та навички з даного предмета, які знають біологічні закони й сутність біологічних явищ і можуть наводити приклади. Але темп роботи таких учнів значно повільніший від темпу учнів, що відносяться до першої групи. До виконання завдань такі учні підходять більш репродуктивно; у них нижчий рівень самостійності.

До групи С (низький рівень успішності) відносяться учні, які важко засвоюють новий матеріал, мають повільний темп роботи, низький рівень самостійності. Ці учні володіють порівняно невеликим (а то й зовсім малим) базовим запасом знань; уміють виконувати тільки репродуктивну роботу.

Таким чином, результати проведеного констатуючого експерименту показали, що хоча школа-інтернат, в якій ми проводили дослідження, і має досить значний досвід із використання рівневої диференціації на уроках математики й української мови, проте при викладанні інших предметів диференціація не застосовується. Є вчителі, які мають слабке уявлення про сутність диференційованого навчання і не вбачають залежності між використанням диференційованих завдань і успішністю учнів. Тому ми поставили за мету розробити систему уроків із біології на принципах диференційованого навчання.

Спираючись на висновки 1-го параграфа даного розділу про те, що у багатьох вчителів немає чіткого уявлення про сутність диференційованого підходу до навчання, відсутня методична література по даному питанню, деякі вчителі не вбачають залежності між використанням диференційованого навчання і успішністю учнів, ми вважаємо за необхідність розробити систему уроків із біології на принципах диференціації навчання. Нами були розроблені й апробовані уроки з біології для 9 класу з використанням рівневої диференціації (підібрані завдання для груп А, В та С, що описані у попередньому параграфі). Профільну диференціацію, диференціацію за інтересами ми здійснювали переважно на факультативних заняттях із біології.

9 клас

УРОК I

Тема. Рух крові по судинах.

Мета: вивчити причини руху крові по судинах, визначити особливості їх будови, сформувати поняття про пульс, артеріальний тиск, Лімфообіг, розглянути регуляцію кровообігу; розвивати вміння інтегрувати знання; виховувати інтерес до наукових узагальнень.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: таблиця «Кровоносна система людини».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань - здійснюється у вигляді фронтального опитування. Причому тут учитель частіше звертається до сильних учнів (гр. А чи В), щоб слабші учні на їх відповідях краще усвідомили сутність понять. Не дуже складні запитання, що не потребують дуже детальних відповідей, можна задавати й учням групи С.

1.Запитання:

1) Які судини входять до кровоносної системи людини?

2) Куди здебільшого тече кров по артеріях? Яка кров?

3) Чи завжди по артеріях тече артергальна кров?

4) Яка найтовща артерія в оргазмі людини?

5) Яка будова артерії, вен, капілярів? (спостерігаючи за рухом крові по капілярах, італійський фізіолог Мальпігі вигукнув: «Я з більшим правом, ніж колись Гомер, можу сказати, що велике я бачу своїми очима»)

6) Як рухається кров в організмі людини?

7) Де починається і як рухається кров у організмі людини по малому колу кровообігу? Хто його відкрив?

8) Де починається і закінчується велике коло кровообігу? Хто його відкрив?

2.Виступ учня з групи С.

Алгоритм виступу:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу
В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп'ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяль ...

Поняття про методи навчання
Метод - шлях до чогось, спосіб пізнання. Метод навчання - шлях навчально - пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання. Процес навчання реалізується шляхом ...

Методика розвитку та засоби вдосконалення сили
У методиці виховання сили існує декілька напрямків, кожен з яких спрямований на вдосконалення певного фактора, від якого вона залежить. Розглянемо кожен з них . Методика розвитку максимальн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net