Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Нова педагогіка » Педагогічні умови диференційованого підходу до організації навчання учнів на уроках біології » Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання

Сторінка 2

Таблиця 1

КЛАС IX

Рівні успішності групи

Високий рівень (група А)

Середній рівень (група В)

Низький рівень (група С)

Кількість учнів

2

16

10

Ці групи за складом і кількістю не співпали з групами, на які розділили клас для вивчення математики й української мови: ситуація в класі щодо біології і щодо математики різна.

До високого рівня успішності ми віднесли учнів, які швидко й успішно засвоюють новий матеріал. Добре орієнтуються у вже вивченому матеріалі, дають точні відповіді, наводять вдалі приклади; самостійні, творчо підходять до вивчення біології.

До групи В (середній рівень) ми віднесли учнів, в яких є певні базові знання та навички з даного предмета, які знають біологічні закони й сутність біологічних явищ і можуть наводити приклади. Але темп роботи таких учнів значно повільніший від темпу учнів, що відносяться до першої групи. До виконання завдань такі учні підходять більш репродуктивно; у них нижчий рівень самостійності.

До групи С (низький рівень успішності) відносяться учні, які важко засвоюють новий матеріал, мають повільний темп роботи, низький рівень самостійності. Ці учні володіють порівняно невеликим (а то й зовсім малим) базовим запасом знань; уміють виконувати тільки репродуктивну роботу.

Таким чином, результати проведеного констатуючого експерименту показали, що хоча школа-інтернат, в якій ми проводили дослідження, і має досить значний досвід із використання рівневої диференціації на уроках математики й української мови, проте при викладанні інших предметів диференціація не застосовується. Є вчителі, які мають слабке уявлення про сутність диференційованого навчання і не вбачають залежності між використанням диференційованих завдань і успішністю учнів. Тому ми поставили за мету розробити систему уроків із біології на принципах диференційованого навчання.

Спираючись на висновки 1-го параграфа даного розділу про те, що у багатьох вчителів немає чіткого уявлення про сутність диференційованого підходу до навчання, відсутня методична література по даному питанню, деякі вчителі не вбачають залежності між використанням диференційованого навчання і успішністю учнів, ми вважаємо за необхідність розробити систему уроків із біології на принципах диференціації навчання. Нами були розроблені й апробовані уроки з біології для 9 класу з використанням рівневої диференціації (підібрані завдання для груп А, В та С, що описані у попередньому параграфі). Профільну диференціацію, диференціацію за інтересами ми здійснювали переважно на факультативних заняттях із біології.

9 клас

УРОК I

Тема. Рух крові по судинах.

Мета: вивчити причини руху крові по судинах, визначити особливості їх будови, сформувати поняття про пульс, артеріальний тиск, Лімфообіг, розглянути регуляцію кровообігу; розвивати вміння інтегрувати знання; виховувати інтерес до наукових узагальнень.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: таблиця «Кровоносна система людини».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань - здійснюється у вигляді фронтального опитування. Причому тут учитель частіше звертається до сильних учнів (гр. А чи В), щоб слабші учні на їх відповідях краще усвідомили сутність понять. Не дуже складні запитання, що не потребують дуже детальних відповідей, можна задавати й учням групи С.

1.Запитання:

1) Які судини входять до кровоносної системи людини?

2) Куди здебільшого тече кров по артеріях? Яка кров?

3) Чи завжди по артеріях тече артергальна кров?

4) Яка найтовща артерія в оргазмі людини?

5) Яка будова артерії, вен, капілярів? (спостерігаючи за рухом крові по капілярах, італійський фізіолог Мальпігі вигукнув: «Я з більшим правом, ніж колись Гомер, можу сказати, що велике я бачу своїми очима»)

6) Як рухається кров в організмі людини?

7) Де починається і як рухається кров у організмі людини по малому колу кровообігу? Хто його відкрив?

8) Де починається і закінчується велике коло кровообігу? Хто його відкрив?

2.Виступ учня з групи С.

Алгоритм виступу:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Специфіка такого предмета, як образотворче мистецтво, дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективн ...

Мотивація пізнавальної діяльності
З розбудовою незалежної Української держави змінилися орієнтири та напрями освітньої діяльності. Навчати і виховувати дітей, як ми це робили 5—7 років тому, не можна. Наші зарубіжні колеги ...

Контроль силових можливостей та особливостей методики у школярів
Величезний вплив на динаміку та рівень розвитку силових показників у дітей та підлітків має руховий режим і спеціально спрямована робота з виховання фізичних якостей і, насамперед, сили. Та ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net