Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи

Сторінка 2

c) Read about Paul’s visit to England and open the brackets.

Paul has arrived (to arrive) in London recently. He (to see) many places of interest: the British Museum, the Houses of Parliament, the National Gallery and the Zoological Gardens. Of course (not to be)outside London yet. He (to plan) to go to Cambridge on a weekend trip.

Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на об’єднання зразків мовлення у понадфразову єдність:

e) Say:

· where you have travelled recently;

· where you haven’t been yet.

У підручнику Карп’юк О. Д. для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів в межах теми Geographical outlook вивчається вже Present Perfect Active / Present Perfect Passive.

Для подальшого засвоєння граматичного явища та автоматизацію дій з новими ГС використовуються такі вправи:

Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на трансформацію на рівні фрази:

Exercise 6, p. 115

Rewrite sentences in the passive.

Example: Jack has shown me his new car.

The new car has been shown to me by Jack.

1. Lisa has sent Tim an invitation.

2. Her mother has given Molly a new dress.

3. Fiona has been cooking this tasty dish.

4. Simon has organized this party.

5. A dog has been chasing its master.

6. The British Council has supported the English language programme.

Exercise 8, p. 115

Turn the following questions into the passive.

Example: Has anybody read the article?

Has the article been read by anybody?

1. Have you invited Mary?

2. Has she written any Christmas card?

3. Has Mike done the report already?

4. Have they done their shopping?

5. Has Ben repaired the door before he left for work?

Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на трансформацію та на самостійне вживання на рівні фрази / речення:

Exercise 9, p. 115

Imagine you are an editor and want to know if the boys and girls have done everything to release the current issue of the paper. Ask as many questions as possible. Use the Present Perfect form.

Phrases for help: to write articles; to make photos; to compose poems; to write jokes; to collect interesting materials from magazines; to draw pictures; to design pages; to finish the leading article; to make up a crossword; to choose questions for the quiz; to print the texts, etc.

Проаналізувавши варіанти комплексів вправ, представлених у підручниках, ми бачимо, що підручник Калініної Л.В., Самойлюкевич І.В. “English. Your English Self” для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів містить різноманітні вправи на ознайомлення та автоматизацію дій з ГС активного граматичного мінімуму, але кількість їхня недостатня – 5 на кожне граматичне явище, щоб сформувати та удосконалити навички англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом.

У підручнику О. Д. Карп’юк для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів висвітлений широкий спектр завдань на ознайомлення та автоматизацію дій з ГС активного граматичного мінімуму, але кількість вправ для формування лексичних навичок переважає над вправами для формування іншомовної граматичної компетенції.

Для узагальнення, підсумуємо результати в таблиці (табл. 3.1.1).

Таблиця 3.1.1

Аналіз підручників з англійської мови для 8 класу основної загальноосвітньої школи

Підручник

вправи

“English. Your English Self”

Калініна Л.В. Самойлюкевич І.В.

“English. Pupils book”

О.Д. Карп’юк

умовно-комунікативні,

рецептивно-репродуктивні

Кількість

5

8

Отже, у цьому підрозділі ми відобразили результати аналізу підручників англійської мови для 8 класу загальноосвітньої школи, що допомогли нам дослідити проблему формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом. Ми розглянули, які види вправ використовуються при формуванні іншомовної граматичної компетенції та які вправи домінують при укладанні навчальних підручників, а саме умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на об’єднання ЗМ у ПФЄ, трансформацію та на самостійне вживання ЗМ на рівні фрази / речення.

Відтак ми вважаємо за необхідне провести анкетування вчителів і бесіду з учнями восьмого класу для детальнішого дослідження проблеми формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Роль і місце гуртка образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах
Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організова­на в позаурочний час педагогічним колективом школи. Спрямована вон ...

Напрями і перспективи розвитку системи середньої професійної освіти
На сучасному етапі збільшується потреба у фахівцях середньої ланки для розвитку економіки, підвищення технологічної культури виробництва, забезпечення адміністративно-технічної підтримки пр ...

Ступені і етапи роботи над задачами
Роль простих задач у навчанні математики надзвичайно велика. Вони є основним засобом у формуванні поняття про арифметичні дії та величини. В процесі розв'язування простих задач учні опанову ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net