Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови у восьмому класі основної школи

Сторінка 1

У цьому підрозділі описуються результати аналізу підручників англійської мови для 8 класу загальноосвітньої школи, що допоможуть нам дослідити проблему формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом. Ми розглянемо, які види вправ використовуються при формуванні іншомовної граматичної компетенції та які вправи домінують при укладанні навчальних підручників.

У сучасній методиці викладання ІМ підручник є невід’ємною складовою навчально-методичного комплексу з ІМ.

Підручник відіграє важливу роль у правильному та ефективному формуванні іншомовної компетенції в учнів. Основні вимоги до підручника з ІМ виклала Н.І. Гез:

1. системність і комплектність;

2. необхідність врахування особливостей етапів навчання;

3. послідовність матеріалів підручника;

4. врахування особливостей рідної мови;

5. науково обґрунтований підхід до відбору матеріалів навчання;

6. мовленнєва спрямованість матеріалів навчання;

7. концентрична і циклічна побудова.

Таким чином, при аналізі шкільних підручників потрібно враховувати всі зазначені вимоги.

Під час аналізу підручників нами було виявлено достатню кількість вправ для формування іншомовної граматичної компетенції. Ми звертали увагу на наявність умовно-комунікативних рецептивно-репродуктивних вправ, які відповідають вимогам до вправ в аспекті комунікативно-когнітивного підходу до навчання ІМ. Таким чином, для дослідження і кращих результатів порівняння, ми виокремили тему, що розглядається в обох підручниках The Present Perfect Tense в межах теми The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Підручник Калініної Л.В., Самойлюкевич І.В. “English. Your English Self” для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів містить достатню кількість вправ на ознайомлення та автоматизацію дій з ГС активного граматичного мінімуму. Нами було розглянуто граматичний матеріал The Present Perfect Tense в межах теми Britain is Great.

У підручнику “English. Your English Self” ознайомлення з новим граматичним матеріалом починається з детального викладу граматичних правил на вживання The Present Perfect Tense. Для подальшого засвоєння граматичного явища та автоматизації дій з новими ГС використовуються такі вправи:

Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на рівні фрази:

Your Helping Hand (p. 82-85)

a) Let’s play a grammar combination game. Use the word-combinations from the boxes.

Example: A. I have arrived in London.

B. Have you seen many places of interest?

A. Not yet.

· to travel

· to go

· to see

· to arrive

· to visit

· to learn

· to experience

· to get to know

· to tour

· many places of interest

· the cliffs of England

· London

· Scotland

· English traditions

· The English weather

· English people

· The British Isles

b) Make sentences using the table below.

I

has returned from

The British Isles

My friend

have learnt a lot about

England’s past

Our teacher

has told us a lot about

The United Kingdom

Many Europeans

have never been

London

Some of my classmates

have already been to

English traditions

The Geography students

have travelled a lot

around the world

have made their own maps of

Historians

Abroad

d) Look at the list of things to do and say what Paul has already done / hasn’t done yet.

Things to do

· arriving at Gatwick Airport………………………………………٧

· taking an express train to Victoria Station…………………… ٧

· visiting the Houses of Parliament……………………………… χ

· seeing the Houses of Parliament…………………………………٧

· going to Madame Tussaud`s …………………………………… ٧

· taking a guided tour of London…………………………………. χ

· spending an afternoon in Hyde Park…………………………… χ

· taking a weekend trip to Cambridge…………………………… χ

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності
При складанні плану уроку однією з необхідних умов є правильний і коректний підбір методів і засобів навчання залежно від етапу заняття і тих умінь, які необхідно сформувати у майбутніх фах ...

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності
Проблема використання в дидактичному процесі методів активізації начально-пізнавальної діяльності учнів особливо актуальна на сучасному етапі становлення національної системи освіти і збага ...

Проблеми та реалізація здібностей талановитих дітей
Проблема обдарованості завжди привертала до себе увагу широкого кола фахівців - психологів, педагогів, культурологів, мистецтвознавців, історіографів, працівників соціальної сфери та інших ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net