Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

У цьому підрозділі розглядаються основні етапи роботи над формуванням в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом і розробляються фрагменти уроків, в які входять вправи на ознайомлення з новим граматичним матеріалом та вправи на автоматизацію дій з новими ГС активного граматичного мінімуму.

Щоб ефективно сформувати засвоєння учнем навичок та вмінь ІМ під час навчання, вчитель повинен правильно організовувати роботу на уроці, тому дуже важливим є дотримання програми для створення раціональної, логічно побудованої системи вправ.

На думку Ю.І. Пассова, з точки зору організації процесу засвоєння, система вправ має забезпечити:

1) підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або певного вміння;

2) визначення необхідної послідовності вправ;

3) розташування навчального матеріалу та співвідношення всіх його компонентів;

4) систематичність / регулярність виконання певних вправ;

5) взаємозв’язок різних видів МД.

Щоб підібрати необхідні вправи для різних компонентів системи, слід визначити типи і види вправ за певними критеріями, охарактеризувати їх та виявити їх відповідність для формування тих чи інших навичок або вмінь.

В потрібних нам репродуктивних вправах учень відтворює повністю або зі змінами сприйнятий ним навчальний матеріал (звук, слово, речення, текст). Всі репродуктивні вправи є фактично рецептивно-репродуктивними, бо учень спочатку сприймає певну вербальну інформацію від вчителя або з підручника, а вже потім репродукує її повністю або частково [24, с.65].

Згідно програми “Іноземні мови, 2—12 класи” від 27.07.2005 р., у 8 класі середньої загальноосвітньої школи учні вивчають тему “Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive)” у межах теми “Великобританія (географічне положення, клімат, населення)”.

У відповідності до етапів формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом, нами було розроблено комплекс вправ. Він включає в себе вправи на ознайомлення з новим граматичним матеріалом та вправи на автоматизацію дій з новими ГС активного граматичного мінімуму – спеціально відібраного граматичного мінімуму.

На першому етапі ознайомлення учнів з новими граматичними структурами відбувається у типових ілюстративних ситуаціях (діалог, уривок із художнього твору, вірш, пісня тощо).

На другому етапі, для формування репродуктивних граматичних навичок, оптимальною є така послідовність вправ:

1. Імітація ЗМ.

2. Підстановка у ЗМ.

3. Трансформація ЗМ.

4. Завершення ЗМ.

5. Розширення ЗМ.

6. Відповіді на однотипні / різнотипні запитання.

7. Самостійне вживання нової граматичної структури (на рівні фрази / речення).

8. Об’єднання ЗМ у ПФЄ – діалогічну та монологічну.

9. Самостійне вживання граматичного явища.

Нами пропонується система вправ, спрямована на ознайомлення та автоматизацію дій учнів з новими ГС активного граматичного мінімуму, а саме зі стверджувальною та питальною формами дієслів в The Present Perfect Tense.

Наведемо фрагмент уроку, в якому відбувається ознайомлення та автоматизація дій з новими ГС The Present Perfect Tense.

Фрагменти уроків з формування в учнів 8-го класу основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Фрагмент уроку 1.

Тема: “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Welcome to Great Britain. The Present Perfect Tense”

Практичні цілі:

– ознайомити учнів з новим граматичним матеріалом The Present Perfect;

– сформувати репродуктивні лексичні та граматичні навички діалогічного мовлення.

Розвивальні цілі:

– розвинути вміння учнів у діалогічному мовленні;

– розвинути в учнів мимовільне запам’ятовування.

Виховні цілі:

– виховувати зосередженість учнів у вираженні своїх думок, своєї точки зору; зацікавити учнів у вивченні матеріалу про англомовні країни.

Етап. Мета. Прийом

Зміст роботи

Етап 1.

Організаційний момент.

Мета:

Семантизувати нові ЛО.

Прийоми:

Імітація ЛО. Переклад, здогадка, запис ЛО у словник.

Т: Good morning, dear children. Glad to see all of you today. Let’s begin our English lesson. Do you like travelling? I hope you do. Today we are continuing our travelling to Great Britain. We will talk about the geographical position of the UK and will practice your grammatical skills.

Т: We will start with learning new words.

Now please, look at the blackboard and repeat after me:

A climate, a continent, an island, to occupy, to separate, to surround, to be situated, to be washed, a border, an inhabitant, population, to consist of.

Т: What do you think they mean? In order to find out try and match the words with their Ukrainian equivalents:

climate

кордон

continent

клімат

island

континент

border

населення

population

мешканець

inhabitant

острів

to surround

омиватися

to be washed

складатися

to consist of

оточувати

Етап 2.

Ознайомлення з новим граматичним матеріалом – The Present Perfect Tense.

Мета:

Навчити учнів вживати нові ГС на рівні фрази.

Прийом:

Імітація ЗМ.

Т: Now, we are going to learn the new grammar material – The Present Perfect Tense. Look at the blackboard. Here you can see the table. You can see that in English the Present Perfect is essentially a present tense but it also expresses the effect of the past actions in the present. We make the present perfect tense with has / have + the past participle. Here you can see:

The Present Perfect

have / has + Past Participle

Affirmative form

I have('ve)travelled a lot

You / we / they have ('ve) travelled a lot

He / he has ('s) travelled a lot

Interrogative form

Have I ever travelled?

Have you / we / they

ever travelled?

Has he / she / it ever travelled?

Negative form

I have never / haven’t travelled

You / we / they have never / haven't travelled

He / she / it has never / hasn't travelled

Т: Now you can see how to use The Present Perfect Tense. But when we can use it? Write down the rules:

1. Use The Present Perfect Tense if you want to talk about your / somebody’s life experience.

e.g. I have never been to Britain.

· Use the time expressions just, already, recently, lately, never, ever to say that the action has / hasn’t finished recently.

e.g. My teacher has returned from London recently.

· Use never / not…ever to say that the action has never taken place.

e.g. My friend has never been abroad.

2. If you want to ask about the actions which have recently finished, use have / has before the subject.

e.g. Have you ever been to London?

Remember: use the Past Simple to ask when the action took place / finished.

e.g. When did you go to London?

T: Now, we will practice The Present Perfect Tense and discover how much information you know about the geographical position of the UK. Agree with me if I am right. Say: “You are right” before the true statement or “You aren’t right” if the statement is false.

T: We have learnt a lot about the United Kingdom.

P: Yes, you are right. We have learnt a lot about the United Kingdom.

T: We have already learnt that Great Britain consists of several countries.

P: Yes, you are right. We have already learnt that Great Britain consists of several countries.

T: We have already read that Great Britain is washed by the North Sea and the Atlantic Ocean.

P: You aren’t right. We have already read that Great Britain is washed by the North Sea, the Atlantic Ocean and the Irish Sea.

Етап 3.

Автоматизація дій учнів з новими ГС на рівні фрази та ПФЄ.

Мета:

Навчити учнів вживати нові ГС на рівні фрази та ПФЄ.

Прийоми:

Відповіді на запитання.

Об’єднання ЗМ у діалогічні єдності.

Т: Now, ask your partner to answer the questions. Use the word-combinations from the box:

· to travel

· to see

· to visit

· to get to know

· many places of interest

· London

· Scotland

· English people

Т: Now, children, stand in 2 lines. Face each other and ask your neighbor what new information you have learned today and act out a short dialogue. Use The Present Perfect.

e.g. P1: Oleg. It was such an interesting class today. I’ve learned a lot.

P2: Yes, you are right. We’ve read the information about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. By the way, have you ever been to London?

P1: No, I have not. But now I plan to do it.

Т:Children, We’ve discussed a lot of information today. Now it’s high time to finish our lesson. Thank you for your good work.

Фрагмент уроку 2.

Тема: “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The geographical position of the UK. The Present Perfect Tense”.

Практичні цілі:

– сформувати репродуктивні граматичні та лексичні навички монологічного мовлення.

Розвивальні цілі:

– розвинути вміння учнів у монологічному мовленні;

– розвинути в учнів абстрактне мислення.

Виховні цілі:

– виховувати зосередженість учнів у вираженні своїх думок, своєї точки зору; зацікавити учнів у вивченні матеріалу про англомовні країни.

Етап. Мета. Прийом

Зміст роботи

Етап 1.

Організаційний момент.

Актуалізація ЛО засвоєних на попередніх уроках.

Мета :

Згадати раніше засвоєні граматичні структури та лексичні одиниці.

Прийоми:

Відповіді на запитання.

Завершення ЗМ.

T: Good morning, children. Glad to see all of you today.

Let’s begin our English lesson. The theme of our today's lesson is “Great Britain. Excursion about London”. We will continue discussing our topic and will discover some more new things about England.

T: Children, remind me, what new information you learned yesterday?

T: And what interesting facts did you read about The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland at home?

P: We read about Paul and his trip to London.

T: Yes, you are right. We will talk about it later. Before doing it let’s refresh our knowledge about the United Kingdom, which we were discussing during our previous lesson. Insert the missing words:

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on islands.

2. The official name of the country is Great Britain. It consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

3. The climate in Great Britain is mild and damp.

4. Great Britain is surrounded by seas on all sides.

5. Great Britain is separated from the continent by the North Sea and the English Channel.

Етап 2.

Автоматизація дій з ГС активного граматичного мінімуму.

Мета:

Навчити учнів вживати нові ГС на рівні фрази.

Прийом:

Завершення ЗМ.

T: Children, you’ve read about Paul and his trip at home. We have got a letter from our dear friend Paul. He has written us about his recent trip to London. Unfortunately we’ve got some broken sentences. Let’s try to complete them.

Paul has arrived in London recently. He many places of interest: the British Museum, the Houses of Parliament, the National Gallery and the Zoological Gardens. Of course outside London yet. He to go to Cambridge on a weekend trip.

T: Children, now imagine that you have already visited London too like Paul did. Each of you, think of 3 places you have visited in London. Your task is to guess what 3 places your classmate has visited and he / she has to say whether we are right or wrong.

e.g. P: Nick has visited the Museum of London.

P: Nick has already gone to Madame Tussaud`s.

P: Nick has visited the Tate Gallery.

Етап 3.

Удосконалення дій з ГС активного граматичного мінімуму.

Мета:

Навчити учнів вживати нові ГС на рівні ПФЄ.

Прийом:

Самостійне вживання граматичного явища.

T: We have discussed all the most famous places of interest in London today. And now we are ready to write a reply to our friend Paul and tell him what we have already learnt about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and especially London. We will write what places of interest we are going to visit during our future summer trip.

T: Thank you for your good work, children. You were all very attentive.

Отже, ми ви

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Діяльність класного керівника у здійсненні статевого виховання підлітків
Статеве виховання підлітків важливий аспект у всебічноому розвитку дитини. Завданням школи є – закласти основи, розставити деякі загальнозначущі орієнтири, уникаючи безтактності та нав'язли ...

Методика розвитку сили в учнів 10-11 класів
Метод максимальних зусиль моч:на застосовувати не частіше ніж один раз на тиждень. Опір при цьому методі дорівнює 1-4 ПМ (повторного максимуму), 3-4 серії, тривалість відпочинку між серіями ...

Значення мовленнєво-ігрової діяльності для становлення мовної особистості учнів
Мовленнєво-ігрова діяльність - це діяльність, що вимагає використання набутих раніше знань, мовленнєвих умінь і навичок у нових зв'язках і обставинах. У цій діяльності діти, на основі набут ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net