Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови » Формування мовно-мовленнєвих компетентностей у майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

Сторінка 2

Ще однією складовою професійної підготовки вчителя є знання ділового мовлення, яке передбачає уміння складати різноманітні ділові папери. Ця робота теж була спрямована на фахову підготовку майбутніх педагогів. Студенти писали анотацію на дитячу книжку, оголошення про огляд художньої самодіяльності, характеристику на одного зі студентів групи, заяву про дострокову здачу сесії, замітку в газету в публіцистичному стилі, доручення на одержання книжок у бібліотеці, розписку на одержання спортивного інвентарю, запрошення вчителям на святкування ювілею школи, тези відповіді на запропонований план практичного заняття, використовуючи мовні ілюстрації з читанок для четвертого класу тощо.

Структурним компонентом кожного заняття були вправи на розвиток зв’язного мовлення студентів, спрямовані на формування їхніх комунікативних компетентностей. Майбутні педагоги вчилися створювати монологічні і діалогічні висловлювання різних типів, видів і жанрів, комунікативно виправдано користуватися різноманітними мовними засобами залежно від ситуації мовлення. При опрацюванні певної термінології студентам пропонувалися і відповідні теми творів-мініатюр: „З діда-прадіда в нашім краю люди прагнули з піснею жити” (М. Сингаївський); твір-роздум з використанням слів природознавчої термінології „О люди, люди, Божа подобизна, до чого ви цю землю довели?” (Л. Костенко); „Спорт вчить гідно вигравати, спорт вчить з гідністю програвати. Отже, спорт вчить усього – вчить життя” (Е.Хемінгуей) тощо.

Окрім змістових блоків, на кожному занятті постійний акцент робився на власне фаховій підготовці майбутніх учителів. Цій меті були підпорядковані виконання різноманітних завдань: записати типові порушення мовних норм, які зустрічаються в мовленні студентів групи; пригадати і записати професіоналізми, характерні для мовлення вчителя; укласти словничок іншомовних слів, якими користуються вчителі у своїй професійній діяльності; написати пам’ятку для учня початкових класів, використовуючи такі прислівники: акуратно, систематично, вчасно, насамперед, наполегливо, послідовно, успішно; написати правила поведінки учнів у школі, які би починалися із заперечної частки не; взяти інтерв’ю в улюбленого вчителя; написати твір-роздум „Кожний учитель початкових класів – насамперед словесник” (В. Сухомлинський); написати твір-роздум дискусійного характеру „Навчання: сумна необхідність чи природна потреба?”; написати твір-мініатюру „У кожній людині є сонце . Тільки не треба його гасити” (Сократ); написати твір-міркування „Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій” (В. Симоненко) тощо.

Отже, реформування освіти вимагає нових підходів до викладання української мови, коли через посередництво слова відбувається соціалізація особи. Мовно-мовленнєва підготовка педагогів має бути спрямована на виховання високоосвіченого кваліфікованого конкурентноспрямованого фахівця, який може комунікативно доцільно користуватися усіма засобами рідної мови в різноманітних ситуаціях. Тому методичним змістом кожного заняття курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” має бути формуванням мовних, мовленнєвих і комунікативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Психологічні особливості підліткового віку як фактор ризику формування асоціальної поведінки
Підлітковий, або середній шкільний вік, — один з станів становлення особистості, період особливо активного формування духовного багатства людини, її моральної чистоти, фізичної досконалості ...

Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція»
Для розрахунку матриці взаємозв’язків необхідно побудувати вихідний граф дидактичних одиниць теми «Проектування одягу художній системі «колекція». Проаналізувавши граф дидактичних одиниць т ...

Особливості організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах
Назвіть особливості організації робочих місць старшокласників-дослідників для проведення практичних і лабораторних робіт на уроках предметів природничого циклу (фізики, хімії, біології). Чо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net