Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 3

· спрямованими на стимулювання мовленнєво-розумової активності учнів;

· орієнтованими на розширення їхнього знаннєвого простору й розвиток картини світу;

· переважно колективно організовані;

· побудовані з урахуванням культурного, ситуативного й особистого контексту;

· з опорами й ігровим компонентом.

Змістом етапу автоматизації є умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні (на рівні фрази / речення) та продуктивні (на рівні ПФЄ / тексту) типи вправ.

Отже, для автоматизації дій учнів з ГС активного граматичного матеріалу використовуються такі види вправ:

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

Імітація ЗМ, підстановка у ЗМ, трансформація ЗМ, завершення ЗМ, відповіді на різні типи запитань, самостійне вживання засвоєної ГС.

1. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на імітацію:

Teacher: Agree with me if I am right. Say: “You are right” before the true statement or “You aren’t right” if the statement is false.

e.g. We have learnt a lot about the United Kingdom.

Pupil: Yes, you are right. We have learnt a lot about the United Kingdom.

2. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на підстановку у ЗМ:

Teacher: Now I will tell you one of characteristic features of the geographical position of the UK that we have already learnt. And you tell another one using the Present Perfect tense and new words.

Teacher: We have already learnt that Great Britain consists of several countries.

Pupil: We have already learnt that Great Britain is washed by the North Sea, the Atlantic Ocean and the Irish Sea.

3. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на трансформацію ЗМ:

Teacher: I will tell you what I have done recently and you will tell me that you have not done it:

e.g. I have travelled a lot around the world.

Pupil: I have not travelled a lot around the world.

4. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на завершення ЗМ:

Teacher: Сhildren, we have got a letter from our dear friend Paul. He has written us about his recent trip to London. Unfortunately we’ve got some broken sentences. Let’s try to complete them.

Paul has arrived in London recently. He many places of interest: the British Museum, the Houses of Parliament, the National Gallery and the Zoological Gardens. Of course outside London yet. He to go to Cambridge on a weekend trip.

5. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на розширення ЗМ:

Teacher: Children, now tell me what you have done recently / already / lately, what your neighbor has done and what other classmates have done.

e.g. I have learnt about England’s past recently. My neighbor, Tom, has learnt a poem about London. Ann and Marianna have already made their own maps of the British Isles.

6. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи для навчання відповідей на однотипні й різнотипні запитання:

Teacher: Now answer my questions. Have you read about the British Isles recently?

Pupil: Yes, I have.

Teacher: What new information have you learnt?

Pupil: I have learnt that over five hundred small islands make the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

7. Умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на самостійне вживання нової ГС у мовленні (на рівні фрази / речення).

Teacher: Your task is to guess what Nick has already done this week. Nick has to say whether we are right or wrong.

Pupil 1: Nick has already done all his home duties.

Pupil 2: Nick has already done his own map of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Спектр використовуваних вправ може бути найрізноманітнішим, залежно від когнітивних і мовленнєвих здібностей учнів, їхньої обізнаності, здатності до навчання, рівня сформованості мовної граматичної компетенції тощо. Головним у процесі автоматизації є створення відповідних умов для формування мовленнєвої граматичної навички. Тому умовно-комунікативні вправи мають чергуватися з некомунікативними вправами. До некомунікативних вправ належать:

А) Вправи, спрямовані на коректне вживання граматичного явища, що вивчається.

Б) Вправи, спрямовані на порівняння декількох протилежних за функціями граматичних явищ.

В) Вправи, спрямовані на виявлення помилок у вживанні граматичного явища.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Аналіз чинних програм і підручників в аспекті досліджуваної проблеми
Навчальна програма – це документ, затверджений Міністерством освіти і науки, у якому визначено мету й завдання курсу, обсяг і систему знань, коло умінь і навичок з української мови, що їх м ...

Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання
Аналіз результатів експериментального дослідження практичного заняття з використанням активних методів навчання показав: - ефективність активного методу навчання (імітаційний) у глибокому з ...

Технологія створення прийомних сімей
У даному підрозділі проаналізуємо технологію створення прийомних сімей як нової форми державної опіки над дітьми і більш ефективної альтернативи інституційним закладам опіки як інтернат тощ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net