Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на уроках української мови » Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Мовленнєвакомпетенція включає:

– здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань;

– здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету;

– уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні висловлювання, які відображають знання учнів про предмет розмови, їх думки, почуття, наміри;

– уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним чином свої висловлювання.

Мовнакомпетенція передбачає володіння:

– доступнім і необхідним обсягом мовних знань;

– здатністю застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

Соціокультурнакомпетенція покликана сприяти загальнокультурному розвиткові молодших школярів, адаптації їх до життя в певному соціальному середовищі, а тому передбачає:

– знання про свою державу Україну;

– здатність використовувати в мовленнєвій практиці знання про особливості української національної культури, звичаї, традиції, свята;

– знання і використання у власному мовленні найбільш відомих малих українських фольклорних форм;

– уміння успішно користуватися мовою під час виконання різноманітних соціальних ролей;

– знання формул національного мовленнєвого етикету і вміле використання їх під час спілкування;

– дотримання етикетних правил спілкування з представниками різних вікових груп і статусів;

– здатність вирішувати за допомогою мови різні навчальні і життєві проблеми.

Діяльніснакомпетенція передбачає володіння загальнонавчальними уміннями і навичками, які поділяються на чотири групи:

1) навчально-організаційні – здатність розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі);

2) навчально-інформаційні – здатність самостійно працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог;

3) навчально-інтелектуальні і творчі – здатність аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання й способи діяльності в нову ситуацію, застосовувати аналогію;

4) контрольно-оцінні – уміння використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення.

Відповідно до зазначених предметних компетенцій основними завданнями

початкового курсу української мови є:

1) формування в учнів мотивації вивчення української мови;

2) гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності — слухання, говоріння, читання і письма;

3) формування комунікативних умінь;

4) опанування найважливіших функціональних складових мовної системи;

5) соціально-культурний розвиток особистості;

6) формування вміння вчитися.

Для забезпечення визначених предметних компетенцій і реалізації основних завдань початкового курсу української мови необхідно відібрати відповідне змістове наповнення предмета українська мова. Воно представлене чотирма змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною і діяльнісною.

Основною змістовою лінією є мовленнєва. Мовна, соціокультурна та діяльнісна лінії забезпечують реалізацію мовленнєвої.

Мовленнєва змістова лінія

передбачає формування і розвиток мовленнєвої компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– слухання і розуміння усних і письмових висловлювань;

– читання доступних текстів;

– побудова діалогів;

– створення усних і письмових зв’язних висловлювань.

Мовна змістова лініяпокликана забезпечити формування мовної компетенції. До змісту цієї лінії належать одиниці мовних рівнів:

– текстологічного – будова тексту, типи і стилі текстів;

– синтаксичного – словосполучення, речення, види речень за метою висловлювання й інтонацією, звертання, головні і другорядні члени речення, однорідні члени речення;

– морфологічного – частини мови, їх граматичні форми;

– лексичного – значення слова, лексичні групи слів (багатозначні слова, пряме і переносне значення слів, синоніми, антоніми, омоніми), лексична сполучуваність слів;

– фонологічного – звуки мовлення, склад, наголос, інтонація.

Соціокультурна змістова лінія

спрямована на формування соціокультурної компетенції. Зміст

цієї лінії включає:

– державну символіку України;

– особливості української національної культури;

– малі фольклорні форми;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичного явища
У вітчизняній педагогіці поняття «виховання» відокремилося від поняття «навчання» у другій половині XVIII століття. В прямому значенні воно використовувалось у «Статуті народних училищ в Ро ...

Загальне використання мультимедійних засобів в навчальному процесі
Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звук ...

Психологічні причини інтернет-залежності
Інформаційна діяльність людини повинна бути на тому рівні, що спілкування «людина - людина» залишиться переважним видом спілкування, а спілкування «людина - машина» буде його лише доповнюва ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net