Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Дидактичні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом

Сторінка 1

Згідно з принципом комунікативності у навчанні ІМ і практичної мети – навчання іншомовного спілкування, засвоєння мовного матеріалу відбувається комплексно, що дозволяє забезпечити спілкування ІМ з перших же уроків.

Мета навчання граматичного матеріалу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні основ граматичної компетенції. Граматична компетенція є складником мовної компетенції, яка, у свою чергу, входить до структури комунікативної компетенції. Мовна компетенція складається з лексичної, граматичної та лексичної компетенцій. Тобто відбувається комплексна взаємодія, адже формування граматичної компетенції учнів передбачає спеціальну цілеспрямовану роботу над засвоєнням граматичних форм і структур, вокабуляра, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил.

Комунікативна ціль навчання граматики в середній школі дозволяє сформулювати основні вимоги до обсягу граматичного матеріалу, який підлягає засвоєнню в середній школі: він має бути достатнім для використання у мовленні як засіб спілкування у визначених програмою рамках і реальним для засвоєння в конкретних умовах.

Навчання граматики ІМ полягає у формуванні в учнів граматичних навичок, а також у визначенні активного та пасивного граматичного мінімуму.

Основними компонентами граматичної компетенції як складника мовної компетенції є мовні знання і граматичні навички. Перший компонент – мовні знання – це відомості про систему мови, її одиниці та категорії, закономірності розвитку та сучасного стану, функції тощо. Другим компонентом є граматична навичка.

Щоб охарактеризувати граматичні навички, розглянемо поняття “навичка”. За визначенням Л.С. Панової, “навичка − це дія з мовним матеріалом, доведена до автоматизму внаслідок вправляння” .

Граматична навичка – це автоматизований компонент мовленнєвої діяльності, психофізіологічну основу якого становлять так звані граматичні стереотипи, які формуються і функціонують як наслідок постійного вживання мовлення, тобто у процесі набуття людиною індивідуально-мовленнєвого досвіду.

В основі будь-якої навички, в тому числі і граматичної, лежить динамічний стереотип, який є системою умовних рефлексів, утворюваних у відповідь на стало повторювану систему умовних подразників. У процесі формування граматичної компетенції це регулярне тренування однієї й тієї граматичної структури (ГС), що передбачає багаторазове задіяння одних і тих самих подразників.

Дані фізіології вищої нервової діяльності про процес становлення динамічного стереотипу дозволили Ю.І. Пассову виокремити низку умов, дотримання яких робить формування граматичної навички успішним:

1. Випереджальне слухання. Його роль надзвичайно важлива. Імітація, копіювання або наслідування відбувається внаслідок роботи дзеркальних нейронів – клітин головного мозку, які автоматизуються, коли людина бачить чи чує, як дія виконується іншими. На цьому побудовані всі процеси імітації і, як наслідок, навчання. Дитина бачить, як хтось виконує певну дію й намагається її повторити. Таким чином, правильно організоване випереджальне слухання матеріалу, що підлягає автоматизації, є першою умовою формування мовленнєвих граматичних навичок.

2. Імітація в мовленні. Оволодіння мовленням фактично починається з імітації мовленнєвих відрізків. Найкраще використовувати імітацію, яка має місце в реальному житті.

3. Однотипність фраз, побудованих на основі мовленнєвого зразка. Оволодіваючи мовленням, дитина зазвичай стикається з комплексами подразників – з цілими фразами. Конструкція фраз, часто повторюваних у мовленні, викликає певну системність у роботі мозку. Коли ми сприймаємо сигнал тієї самої якості (тобто фразу тієї самої конструкції), то нервові імпульси проходять швидше й фіксуються міцніше.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Розвиток творчого потенціалу студентів
В Україні відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально-економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських систем, конкуренція на ринку праці, ...

Організація стимулюючого контролю за успішністю учнів
Важливим компонентом навчально-пізнавальної діяльності є її контроль. На особливу увагу заслуговує використання стимулюючого контролю, який дає можливість не тільки оцінити рівень знань учн ...

Цілі та зміст навчання іноземним мовам у середній школі
Визначення цілей навчання дає відповідь на запитання "З якою метою навчати?" Метою навчання іноземних мов є оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування і здійснення в ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net