Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

розвитку уміння гідно виходити із складних життєвих ситуацій, удосконалюючи свій внутрішній світ, застосовуючи отримані психологічні знання та навички, використовуючи принципи арт-терапії, гештальт-терапії тощо;

росту підготовленості учнівської молоді до компетентної комунікації в самостійному житті (психологічної адаптації учнів до сучасних умов в соціумі).

Позанавчальна робота зі учнами у форматі учнського Інтернет-клубу в процесі творчої, особливим чином організованої діяльності у Інтернет-клубі надає можливість реалізувати одну з нагальних потреб - потреби в самоактуалізації, удосконалити свій внутрішній світ, розкрити власні здібності, розкрити комунікативний потенціал, удосконалити власні комунікативні навички.

Програмою пропагуються діалогічні методи навчально-виховного впливу, подаються науково доведені факти, нові відомості із галузей наук, що тільки розвиваються, пропонуються для обговорення і осмислення наукові гіпотези, нетрадиційні підходи і вчення; робота ілюструється можливостями новітніх інформаційних-технологій – мультимедіа-пристроїв, Інтернету. Програмою передбачається і пропонується кожному члену Інтернет-клубу самостійно зробити висновки щодо власного шляху самовдосконалення та реалізації свого творчого "Я" через різноманітну творчу діяльність, опосередковану Інтернет-технологіями.

Програма призначена для роботи зі учнами загальноосвітніх навчальних закладів.

Структурно програма являє собою перелік тем занять у формі тренінгів.

Паралельно темам суто специфічного спрямування (за темами, запропонованими учасниками) наводяться теми що безпосередньо пов'язані з тематикою спілкування, комунікації, компетентності або ж поширюють чи поглиблюють її зміст, актуалізують її звучання.

У програмі знайшли відбиття наступні форми роботи: ділові ігри, мінідиспут, бесіди (аналітичні, проблемні, репродуктивні), метод психологічного аналізу життєвих ситуацій, робота з художніми текстами (в Інтернеті), літературно-творчі вправи, тренувально-навчальний комплекс із Інтернет-грамотності (Інтернет-комунікація, пошук потрібної інформації), тренінг спілкування в Інтернет-середовищі, психолого-мистецький комплекс заходів із самопізнання, самовизначенню, самореалізації у спілкуванні і творчості, тести, анкетування, вправи різноманітного спрямування, підготовка конференцій, форумів із застосуванням Інтернет-технологій, методи “ мозкового штурму” - конкурси типу КВК, Брейн-рингу, гри “Що? Де? Коли?” із застосуванням новітніх технологій, Інтернету.

Пропонована програма включає в себе 5 занять.

Заняття 1, 2

Тема: Вербальна та невербальна комунікація. Види спілкування-реального і віртуального. Інтернет-комунікація. Форми, методи і види.

Проблеми спілкування, мотиви звернення до Інтернет- комунікації. Продуктивне та репродуктивне спілкування. Фатичне спілкування.

Мета: Підвищення знань у нерегламентованій діяльності учнів як засіб запобігання міжособистісних конфліктів, розвиток здатності до встановлення контакту, розуміння та передбачення дій партнера. встановлення довірчих міжособистісних контактів, розкриття загальних проблем, що стоять перед групою, виявлення стилей та форм спілкування - свого та партнера, з’ясування власних можливостуй у збільшенні тривалості контакту - вміння утримувати увагу партнера по спілкуванню(“цікавий співбесідник”).

Форма проведення: Бесіда, міні-лекція з застосуванням мультимедіа-технологій, Інтернету.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Розвиток емоційної чутливості дитини
Складається враження, що автори нових програм з образотворчого мистецтва, хоч і підсвідоме, керуються Програмою єдиної трудової школи (1921 р.), де зазначено: «Не художниками і не естетами ...

Методи моделювання
Моделювання - дослідження об'єктів пізнання на їх моделях; побудова та вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень цих явищ, а також для прогноз ...

Рекомендації для організації диференційованого навчання студентів з метою формування у них індивідуальних стилів педагогічної діяльності
Існують психологічні умови формування ефективних індивідуальних стилів педагогічної діяльності майбутніх педагогів: а) усвідомлення стильових особливостей власної професійно-педагогічної ді ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net