Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Програма і методи дослідження впливу інтернет на навчання та наукове спілкування учнівської молоді

Сторінка 2

Мотив рекреації та ігровий мотив. Безперечно, гра, дозвілля, відпочинок займають важливе місце в житті будь-якої людини. Крім відновлення функціонального стану працездатності, гра та рекреація є способом оволодіння новими видами діяльності, тренуванням і перевіркою своїх можливостей, змаганням, зрештою, психологічним розвантаженням, тренінгом. Інтернет пропонує невичерпність комп’ютерних ігор, до яких користувач має вільний доступ. Крім версій, що реалізуються в автономному режимі, є ще велика кількість мережевих ігор - від шахів і карточних, що реалізовані в on-line-режимі, до специфічних, суто комп’ютерних ігор – стратегій, квестів, рольових ігор. Гравець еволюціонує разом зі своїм персонажем; це означає, що йому додається практичний досвід у рамках ігрової діяльності. “Геймерство” [від “game”–гра, анг.] – найбільш розповсюджена серед підлітків і молоді форма Інтернет-залежності. Це зумовлено відсутністю необхідності навичок роботи з комп’ютером, тим, що багато ігор надають можливість аутоідентифікації з будь-якими героями та кумирами. Комп’ютерні ігри значно виграють в популярності навіть у порівнянні з пригодницькою і фантастичною літературою, що пов’язано з їх динамічністю, складним сюжетним алгоритмом, що змінюється в ході дії, з інтерактивністю сюжету. Для участі в подібних іграх необхідно володіти англійською (це мав би бути один з мотивів користування Інтернетом).

Мотив самореалізації. Значна частина користувачів Інтернету усвідомлює позитивний розвивальний вплив роботи в Інтернеті на власну особистість і діяльність, на розвиток творчих інтелектуальних здібностей.

Ми використовували у роботі різні методи: спостереження, вивчення системи цінностей за допомогою методики М. Рокича, що дозволяє, по-перше, проаналізувати ієрархію ціннісних орієнтацій особистості стосовно життєвої перспективи: тобто те, що людина цінує сьогодні і до чого прагне в майбутньому (термінальні цінності); по-друге, ієрархію цінностей-засобів (інструментальні цінності).

В тексті дослідження ми не давали докладного аналізу результатів кожної з використаних діагностувальних методик, оскільки у форматі вирішуваних завдань ці дані мають сенс та значення лише взяті цілісно, у сукупності їх взаємодій один з одним. Тому на даному етапі ми обмежились констатацією деяких результатів і аналізом лише окремих показників, що мають безпосередне відношення до гіпотез та завдань, які вирішуються у роботі.

Запропонована програма проведення занять у формі тренінгів з елементами “всеобучу” з застосуванням Інтернет-технологій з метою розвитку у учнів творчих здібностей, здатності до самореалізації через застосування новітніх інформаційних технологій, Інтернету, розкриття, актуалізація та розвиток в результаті цього комунікативно-пізнавального потенціалу.

Програма дає змогу за допомогою психологічних знань, поєднаних із застосуванням Інтернету у розвивальному навчанні та вихованні (що включає в себе знання елементів психології, літератури, мистецтва, самовиховання, творчої роботи та спілкування), розкрити індивідуальні якості особистості, сформувати творчу людину, додати впевненості в собі, підвищити компетентність комунікації.

Реалізація програми передбачає досягнення наступних пріоритетних цілей:

сприяння реалізації здібностей, підвищення компетентності, розвитку комунікативного потенціалу особистості, особистісному самовизначенню, самоактуалізації учна;

розвитку комунікативних здібностей особистості;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Теорії пам’яті
В історії психології вже з давніх часів робилися спроби пояснити зв'язок психічних процесів при запам'ятовуванні і відтворенні. Ще Аристотель намагався вивести принципи, за якими наші уявле ...

Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки
Динамічний розвиток соціальних процесів в Україні ставить ряд нових завдань, серед яких досить важливими є завдання прогностичних розробок в області державної політики виховання, соціальних ...

Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності людини – невід’ємна умова розвитку України. ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net