Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості

Сторінка 3

Причетність до суспільства кіберпростору дає незахищеній особистості вкрай потрібне їй відчуття "Ми" (афіліативний мотив). Нерідко особа адаптується до групових норм і надалі вже не може без них обійтися. Звикання стає проблемою, коли віртуальне життя починає переплітатися з реальним. Західні й російські вчені декілька років займаються вивченням так званої Інтернет-адикції (залежності від Інтернету); в Україні така проблема загалом не опрацьовувалась.

Що стосується пізнавальної мотивації, то користувач може знайти для себе в Мережі необхідну йому інформацію, представлену в усіх технічно існуючих форматах - текстовому, аудіо, відео - як соціально позитивну, так і негативну (сайти порнографії, тероризму, жорстокості тощо). Безцільне й неграмотне “плавання по всесвітній павутині” власне і призводить користувача до соціально-негативної інформації, тому слід постійно підвищувати інформаційну культуру молодих людей, розвивати у них критичне сприймання різнопланової, часом соціально-небезпечної інформації.

Актуальна проблема сьогодення - підготувати молоду людину до життя в нових умовах інформаційного суспільства так, щоб вона вміла адекватно та критично сприймати різнобічну інформацію, усвідомлювати можливі наслідки її дії на психіку. Складність вирішення проблем інформаційного захисту, підвищення інформаційної культури молодої особистості, вміння здійснювати диференціювання Інтернет-інформації зумовлена також труднощами, пов’язаними з тим, що сучасна українська школа не ставить перед собою мети навчити молоду людину усвідомленої селекції інформації різного плану. Ця ситуація частково компенсується активною експансією вже існуючих систем доступу до інформації в Мережу, створенням ними своїх on-line версій, частково - роботою адміністраторів пошукових систем, але значною мірою лягає на плечі самого користувача.

Незаперечною перевагою Мережі є потенційна можливість кожного користувача розміщати в ній і робити доступною для необмеженої кількості інших користувачів власну інформацію. Важливим фактором, що визначає експонентний ріст інформаційних ресурсів Мережі, є відсутність необхідності залучати для рішення завдань представлення інформації значні матеріальні ресурси. Мережа є найдемократичнішим засобом масової інформації, що не вимагає ніяких капіталовкладень і є доступною кожному.

Додатковою важливою перевагою інформаційних ресурсів Мережі є можливість зворотного зв'язку між користувачем і суб'єктом, що надали інформацію-інтерактивність.

Як вже зазначалося вище, Інтернет є універсальним засобом комунікації, що надає можливість пересилання тексту (графіки, звуку, відео) у формі електронної пошти, що фактично відповідає можливостям звичайних поштових пересилок, форумів, дошок оголошень, у тому числі обладнаних пошуковими системами, і спілкування в режимі реального часу (наприклад, через чати, ICQ). Особливістю спілкування в режимі реального часу є можливість одночасно підтримувати зв'язок відразу з декількома співрозмовниками, загальнодоступність цього контакту, можливість вибору аудиторії і тем для дискусії.

комунікація спілкування інтернет пізнавальний

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Задачі як дидактичний засіб ознайомлення з властивостями величин
Вивчення величин – це один із засобів зв’язку навчання математики з життям. Ознайомлення учнів початкових класів треба організовувати так, щоб діти набули деяких практичних навичок вимірюва ...

Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки
Аналіз практики, вивчення досвіду роботи вчителів дозволяє нам виділяти найбільш суттєві та оптимальні прийоми організації дидактичної гри. Коротко охарактеризуємо їх. Безперечно, одним із ...

Обґрунтування та розробка та методики організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин»
Сучасний стан розвитку суспільства характеризується процесом його активної інформатизації. Цей глобальний соціальний процес є домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва, де ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net