Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості

Сторінка 3

Причетність до суспільства кіберпростору дає незахищеній особистості вкрай потрібне їй відчуття "Ми" (афіліативний мотив). Нерідко особа адаптується до групових норм і надалі вже не може без них обійтися. Звикання стає проблемою, коли віртуальне життя починає переплітатися з реальним. Західні й російські вчені декілька років займаються вивченням так званої Інтернет-адикції (залежності від Інтернету); в Україні така проблема загалом не опрацьовувалась.

Що стосується пізнавальної мотивації, то користувач може знайти для себе в Мережі необхідну йому інформацію, представлену в усіх технічно існуючих форматах - текстовому, аудіо, відео - як соціально позитивну, так і негативну (сайти порнографії, тероризму, жорстокості тощо). Безцільне й неграмотне “плавання по всесвітній павутині” власне і призводить користувача до соціально-негативної інформації, тому слід постійно підвищувати інформаційну культуру молодих людей, розвивати у них критичне сприймання різнопланової, часом соціально-небезпечної інформації.

Актуальна проблема сьогодення - підготувати молоду людину до життя в нових умовах інформаційного суспільства так, щоб вона вміла адекватно та критично сприймати різнобічну інформацію, усвідомлювати можливі наслідки її дії на психіку. Складність вирішення проблем інформаційного захисту, підвищення інформаційної культури молодої особистості, вміння здійснювати диференціювання Інтернет-інформації зумовлена також труднощами, пов’язаними з тим, що сучасна українська школа не ставить перед собою мети навчити молоду людину усвідомленої селекції інформації різного плану. Ця ситуація частково компенсується активною експансією вже існуючих систем доступу до інформації в Мережу, створенням ними своїх on-line версій, частково - роботою адміністраторів пошукових систем, але значною мірою лягає на плечі самого користувача.

Незаперечною перевагою Мережі є потенційна можливість кожного користувача розміщати в ній і робити доступною для необмеженої кількості інших користувачів власну інформацію. Важливим фактором, що визначає експонентний ріст інформаційних ресурсів Мережі, є відсутність необхідності залучати для рішення завдань представлення інформації значні матеріальні ресурси. Мережа є найдемократичнішим засобом масової інформації, що не вимагає ніяких капіталовкладень і є доступною кожному.

Додатковою важливою перевагою інформаційних ресурсів Мережі є можливість зворотного зв'язку між користувачем і суб'єктом, що надали інформацію-інтерактивність.

Як вже зазначалося вище, Інтернет є універсальним засобом комунікації, що надає можливість пересилання тексту (графіки, звуку, відео) у формі електронної пошти, що фактично відповідає можливостям звичайних поштових пересилок, форумів, дошок оголошень, у тому числі обладнаних пошуковими системами, і спілкування в режимі реального часу (наприклад, через чати, ICQ). Особливістю спілкування в режимі реального часу є можливість одночасно підтримувати зв'язок відразу з декількома співрозмовниками, загальнодоступність цього контакту, можливість вибору аудиторії і тем для дискусії.

комунікація спілкування інтернет пізнавальний

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Документи козацтва
«Український козак – це лицар України, морально чиста, високодуховна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, ...

Логічні вправи
1. Яка з даних фігур “зайва” (відрізняється від решти)? Чим вона відрізняється? (Відповідь: третя фігура “зайва”. Вона має 3 сторони, 3 кути, а решта мають по 4 вказані елементи) 2. Чим від ...

Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту
Мета дослідження: розробити інструментарій досліджень, визначити основні фактори та шляхи розвитку творчих здібностей учнів. Методи досліджень: науково-теоретичний аналіз питання розвитку т ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net