Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі

Нова педагогіка » Інтернет як засіб наукового та навчального спілкування » Форми і засоби комунікації в Інтернет-середовищі

Сторінка 2

Серед тих переваг спілкування, які створюються комп'ютером та Інтернетом, можна вказати на такі:

за допомогою комп'ютера, мережі Інтернет вдається організувати такий діалог, в якому комп'ютер виступає в ролі терплячого і доброзичливого співрозмовника-інструктора, який створює психологічно комфортну атмосферу;

комп'ютер здатний миттєво реагувати на дії особи, забезпечуючи застосування біхевіористичних принципів навчання та спілкування, різноманітних тренінгових програм;

комп'ютер здатний забезпечити негайним або відстроченим зворотним зв'язком;

за допомогою комп'ютера задовольняються принципи індивідуального навчання та спілкування, оскільки надаються можливості індивідуального вибору навчальної діяльності, пошуку потрібної інформації, необхідність в якій утворюється у відповідності до ситуацій, в які потрапляє учн за своїм бажанням;

сучасний комп'ютер здатний унаочнити, тобто озвучити або візуалізувати навчальний та комунікативний матеріал(аудіо, відео);

комп'ютер надає можливість накопичення і статистичного опрацювання значної кількості психолого-педагогічної інформації, яка може бути використана учнем для аналізу процесів засвоєння знань;

за допомогою комп'ютера можна створювати електронні підручники, навчальні курси, здійснювати певні колективні проекти, результатом яких є певний комп'ютерний електронний продукт, їх розповсюдження забезпечує нові можливості для впровадження дистанційного, заочного і безперервного навчання;

комп'ютер є засобом, за допомогою якого можна здійснювати спілкування на локальному і глобальному рівнях. Це забезпечує, з одного боку, організацію певних комп'ютерних спільнот, а з іншого боку, надає можливість отримання інформації у найвіддаленіших куточках сучасного світу;

спілкування у комп'ютерних мережах відбувається в основному англійською мовою. Ось чому комп'ютер виявився засобом, за допомогою якого мотивація, стимул до вивчення англійської мови значно збільшується.

Комунікативне навчання, наприклад, шляхом надання штучних комунікативних ситуацій відрізняється від традиційного набагато більше, ніж такий вид навчання, як надання комунікативних вправ з метою збільшити комунікативну компетентність (останнє відрізняється від традиційного тільки за змістом лінгвістичного матеріалу, хіба що при цьому дещо збільшується мотивація внаслідок комунікативної спрямованості вправ). Цей вид комунікативного навчання здатний реалізувати особистісно-рольовий принцип. В межах штучної комунікації учни здійснюють певну рольову поведінку, виконують певні ролі, між ними встановлюються певні театралізовані взаємовідношення. Все це дозволяє в межах обраних ролей і подій, що "відбуваються", програються, самовиражатися, самостверджуватися, перевтілюючись у певні соціальні ролі, які можуть виявитися недосяжними, але бажаними, тобто функціонувати у вигаданому, "віртуальному" світі.

Важлива специфічна характеристика комунікації, опосередованої Інтернет-технологіями, акцентують дослідники, полягає у трансформації самої структури комунікативного досвіду людини. Так, у середовищі нових інформаційних технологій характерною рисою комунікації стає постійна необхідність “добудовування”, конструювання як образа партнера по комунікації, так і правил взаємодії з ним.

Інші зміни комунікації носять менш принциповий характер, і дослідники стуттєво розходяться в оцінках їхнього можливого відкладеного ефекту. Так, наприклад, відзначається можлива втрата науковим дискурсом свого привілейованого положення, своєрідне загострення традиційних проблем комунікації, таких, наприклад, як проблема довіри / недовіри до переданої інформації тощо.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Загальнотехнічні предмети в контексті підготовки спеціаліста у ВНЗ
Як свідчить досвід історії професійно-технічного утворення в Україні і за кордоном, склад і зміст предметів, що належать до загальнотехнічних, не залишаються незмінними. Історичний аналіз п ...

Суть інтерактивного навчання
Сьогодні педагогіка співробітництва найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує партнерську діяльність вчителя і учні ...

Плоскорельєфне карбування
У 6 класі ми рекомендуємо вивчати також простий і доступний вид художньої обробки металів - плоскорельєфне карбування. З 5-го класу школярі на заняттях трудового навчання вже засвоїли основ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net