Психологічні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції

Нова педагогіка » Навчання граматики англійської мови учнів основної школи за когнітивно-комунікативним підходом » Психологічні передумови формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції

Сторінка 1

Психологія відіграє важливе значення у навчанні ІМ у школі. Вона тісно пов’язана з методикою викладання ІМ і сприяє підвищенню якості освіти і викладання.

Старанне та ретельне вивчення психології, а саме вікової та педагогічної психології, допомагає вчителеві у викладанні: допомагає прослідковувати й аналізувати позитивні та негативні риси особистості дитини та індивідуальні і психофізичні особливості розвитку учнів, визначати їх вплив на процес навчання та сприяти в подальшому злагодженому навчанні та співпраці.

Важливість урахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей у навчанні ІМ підтверджує низка вчених. Як підкреслює А.В. Петровський, “кожний вік представляє собою якісно особливий етап психічного розвитку і характеризується великою кількістю змін, утворюючих в сукупності своєрідність структури особистості дитини на певному етапі її розвитку”. В свою чергу, Л.С. Панова зазначає: “Закономірності розвитку дитини як індивіда, особистості й активного суб’єкта пізнання, учіння та спілкування є психологічними засадами навчання ІМ”.

Саме тому основним етапом нашого наукового дослідження є вивчення індивідуально-вікових і психологічних особливостей учнів основної школи.

Розглядом проблеми вікової періодизації займалась велика кількість різних психологів та методистів, з-поміж яких можна виділити Л.С. Виготського, М.В. Гамезо, О.В. Скрипченко І.О. Зимню, Г.В. Рогову та інших, які наголошують на тому, що кожний вік характеризується певними психологічними особливостями. І.О. Зимня наводить різні вікові періодизації Л.С. Виготського та Ж. Піаже, але наголошує, що вікова періодизація виводиться відповідно до ступенів освіти. Тому загальноприйнятою є наступна періодизація:

· переддошкільний (3-5 років);

· дошкільний (5-7 років) ;

· молодший шкільний (7-11 років);

· підлітковий (старший шкільний) вік (11-15);

· рання юність, або старший шкільний вік (15-18 років);

· студентський вік – 17-18 – 22-23.

Кожен з періодів має свої характеристики, які мають відображення у певних видах провідної діяльності та психологічних особливостях особистості. У ході нашого дослідження ми будемо розглядати саме підлітковий вік.

Згідно з зазначеною періодизацію, ми відносимо до учнів основної школи дітей віком від 11 до 15 років. Враховуючи це, вчитель повинен усвідомлювати, що підлітковий вік є одним з найважливіших етапів життя людини. Вік цей нестабільний, вразливий, важкий, і виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від реальностей довкілля. Але враховуючи те, що сам по собі підлітковий вік є досить неоднорідним за своїм психологічним змістом та значенням, крім вже зазначеної періодизації, всередині підліткового віку прийнято виділяти:

· молодший підлітковий вік (11-13 років);

· старший підлітковий вік (13-15 років).

Це найскладніший перехідний вік – перехід від дитинства до зрілості. Для молодшого підлітка характерна яскраво виражена необхідність у самоствердженні. Вперше усвідомлюючи свої переваги і недоліки, він починає активно, відповідно до своїх уявлень про власні якості, прагнути зайняти певну позицію в колективі. В молодшому підлітковому віці утворюється, а в старшому підлітковому віці вже починає домінувати центральне психічне особистісне новоутворення – “відчуття дорослості”. Учень готовий до всіх видів навчальної діяльності, які можуть зробити його дорослим у своїх власних очах. Його привертають індивідуальні форми організації навчання на уроці та складний навчальний матеріал, обсяг якого все зростає.

В цей час у них виникає бажання виявити своє власне „Я” та стати суспільно значимим, тобто проявити себе у суспільній та навчальній діяльності. Відбувається переоцінка своїх розумових здібностей, визначення можливостей реалізації їх у майбутньому. В учнів формується самостійність, що підсилює їх пізнавальну мотивацію до навчання, але сам процес навчання стоїть у них вже не на першому місці, тож вчителеві потрібно завжди вмотивовувати та стимулювати учнів до навчального процесу, залучаючи їх до інтерактивної діяльності та приділяти велику увагу самостійній навчальній діяльності учнів.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Слухання музики та його Значення у вихованні естетичного ставлення дітей молодшого шкільного віку до дійсності
Уміння слухати і чути музику не є вродженою рисою. Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються у спілкуванні з музикою, в процесі цілеспрямованого аналізу музичних творів. Адже власна ...

Гендерні особливості сприйняття в діяльності педагога
Зважаючи на «специфіку» свого об'єкту педагогічна діяльність будується по законах спілкування. У структурі ж спілкування прийнято виділяти три компоненти: когнітивний (пізнавальний), афектн ...

Велика Хартія університетів
Болонський університет, як найстарший університет в Європі, не випадково став ініціатором міжурядової міжнародної реформи у 1999 році. Тринадцять років до того, у 1986, цей навчальний закла ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net