Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня

Сторінка 2

• Щоб наочно продемонструвати учням їхні мотиви, можна запропонувати кожному зробити "напис на футболці" — своєрідне гасло життя; Запропонувати дітям вигадати: що вони хочуть написати на своїй футболці (нехай напишуть на них або зроблять невеликі плакати з посиланням на рік). За згодою учнів, гасла можна розмістити в класі, зберегти написи, щороку повторювати це завдання, аналізувати результати. Вони можуть стати цікавим матеріалом для роздумів випускників, коли будуть роздані їх авторам. Це допоможе учням краще зрозуміти, що життя — це шлях, рух, зміни. Допомогти особистості учня усвідомити свою унікальність — важливе завдання педагога.

Особливу увагу варто звернути на те, чи є серед мотивів дитини пізнавальні, чи усвідомлює вона їх, оскільки результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні усвідомленню учнем мети навчання; значущості засвоюваного змісту; потребі навчатися.

Зважати на те, що пізнавальну мотивацію нерідко можна сплутати з мотивацією досягнення успіху.

5-й крок. Виявляти напрям контрфактів учнів стосовно навчальної діяльності.

Розробка концепції функціональної ролі контрфактів — уявлень про альтернативні реальності результати події — належить до когнітивної психології. В роботі з мотивацією важливим є врахування поділу контрфактів особистості на ті, що спрямовані вгору, і на ті, що спрямовані вниз. Перші погіршують емоційний стан, але позитивно впливають на майбутню діяльність, а другі — навпаки. Наведемо приклад: учень, котрий написав тематичну роботу на три бали, може сказати собі: "Якби я вчора не сидів біля телевізора чотири години, а зазирнув у конспект, я б одержав значно кращий бал" (контрфакт — "верх"), інший, учень, що одержав такий самий бал, думає: "Якби я не написав на це питання шпаргалку — я б одержав не "З", а "1" (контрфакт — "униз"). Переконані, що з'ясування вчителем напряму контрфактів учнів і робота з їх коригування значно підвищить ефективність навчальної праці школяра.

Учителі часто вважають: учень повинен прагнути вчитися, оскільки від цього залежить його майбутнє. На жаль, ці сподівання часто виявляються марними. Як би ми того не хотіли, більшість дітей не мотивує їхнє майбутнє.

У процесі роботи з несформованою пізнавальною мотивацією учня бажано намагатися максимально раціоналізувати мотивування. Наприклад, навчаючи дитину продуктивних прийомів розумової роботи, доводити їхню ефективність на зрозумілих і близьких їй прикладах.

7-й крок. Сприяти формуванню адекватної самооцінки дитиною своїх навчальних здібностей.

Адекватна самооцінка є важливої детермінантою, яка зумовлює позитивну мотивацію, високорозвинені пізнавальні інтереси, правильніший вибір майбутнього, створює сприятливі умови для соціальної адаптації особи. І навпаки.

Формуючи адекватну самооцінку учня, потрібно враховувати, що джерелом самооцінки (основи внутрішньої мотивації) має бути не те, чого він не може робити відносно інших, а те, на що він не був здатен раніше, а тепер — здатний. Інтеріоризація відбувається значно краще без змагання з зовнішнім світом. Здійснюючи моніторинг змін, можна володіти інформацією про їхню динаміку і можна озброїти учня знанням його позитивних зрушень. А відтак здійснюється підкріплення його мотивації.

Для коригування самооцінки в бік її адекватності можна використовувати прийоми, запропоновані І. Бехом: "невтручання" — надання "надійним" учням максимальної самостійності; "холодний душ" — занадто "впевнених" не поспішати заохочувати; "емоційні погладжування" — "невпевнених" хвалити за будь-який успіх; прийом "потаємності" — спонуку до дії подавати учням як оригінальну, рідкісну, що підвищує самоцінність вихованця (його особа особливо цінна для педагога).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Використання води та повітря в якості допоміжної сировини в хімічній промисловості
1. Кисень (повітря) використовується під час горіння та інших окисних процесів. Частка Оксигену на Землі ~ 50 %. Атмосферний кисень становить від загальної кількості Оксигену — 0,013 %, або ...

Стан проблеми формування пізнавального інтересу в учнів засобами практичної спрямованості в школі
Практичну спрямованість курсу зведено в програмі до традиційних «Значення у природі та житті людини». Можливості для посилення практичного спрямування знань мають багато тем курсу, але брак ...

Міккелі-Політехнік
Асоціація «Гольфстрім» запрошує отримати вищу освіту в «Міккелі Політехнік». Цей вуз знаходиться в місті Міккелі, яке знаходиться на півдні Фінляндії. Міккелі Політехнік пропонує більш широ ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net