Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Організації коригувальних впливів на пізнавальну мотивацію учня

Сторінка 2

• Щоб наочно продемонструвати учням їхні мотиви, можна запропонувати кожному зробити "напис на футболці" — своєрідне гасло життя; Запропонувати дітям вигадати: що вони хочуть написати на своїй футболці (нехай напишуть на них або зроблять невеликі плакати з посиланням на рік). За згодою учнів, гасла можна розмістити в класі, зберегти написи, щороку повторювати це завдання, аналізувати результати. Вони можуть стати цікавим матеріалом для роздумів випускників, коли будуть роздані їх авторам. Це допоможе учням краще зрозуміти, що життя — це шлях, рух, зміни. Допомогти особистості учня усвідомити свою унікальність — важливе завдання педагога.

Особливу увагу варто звернути на те, чи є серед мотивів дитини пізнавальні, чи усвідомлює вона їх, оскільки результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні усвідомленню учнем мети навчання; значущості засвоюваного змісту; потребі навчатися.

Зважати на те, що пізнавальну мотивацію нерідко можна сплутати з мотивацією досягнення успіху.

5-й крок. Виявляти напрям контрфактів учнів стосовно навчальної діяльності.

Розробка концепції функціональної ролі контрфактів — уявлень про альтернативні реальності результати події — належить до когнітивної психології. В роботі з мотивацією важливим є врахування поділу контрфактів особистості на ті, що спрямовані вгору, і на ті, що спрямовані вниз. Перші погіршують емоційний стан, але позитивно впливають на майбутню діяльність, а другі — навпаки. Наведемо приклад: учень, котрий написав тематичну роботу на три бали, може сказати собі: "Якби я вчора не сидів біля телевізора чотири години, а зазирнув у конспект, я б одержав значно кращий бал" (контрфакт — "верх"), інший, учень, що одержав такий самий бал, думає: "Якби я не написав на це питання шпаргалку — я б одержав не "З", а "1" (контрфакт — "униз"). Переконані, що з'ясування вчителем напряму контрфактів учнів і робота з їх коригування значно підвищить ефективність навчальної праці школяра.

Учителі часто вважають: учень повинен прагнути вчитися, оскільки від цього залежить його майбутнє. На жаль, ці сподівання часто виявляються марними. Як би ми того не хотіли, більшість дітей не мотивує їхнє майбутнє.

У процесі роботи з несформованою пізнавальною мотивацією учня бажано намагатися максимально раціоналізувати мотивування. Наприклад, навчаючи дитину продуктивних прийомів розумової роботи, доводити їхню ефективність на зрозумілих і близьких їй прикладах.

7-й крок. Сприяти формуванню адекватної самооцінки дитиною своїх навчальних здібностей.

Адекватна самооцінка є важливої детермінантою, яка зумовлює позитивну мотивацію, високорозвинені пізнавальні інтереси, правильніший вибір майбутнього, створює сприятливі умови для соціальної адаптації особи. І навпаки.

Формуючи адекватну самооцінку учня, потрібно враховувати, що джерелом самооцінки (основи внутрішньої мотивації) має бути не те, чого він не може робити відносно інших, а те, на що він не був здатен раніше, а тепер — здатний. Інтеріоризація відбувається значно краще без змагання з зовнішнім світом. Здійснюючи моніторинг змін, можна володіти інформацією про їхню динаміку і можна озброїти учня знанням його позитивних зрушень. А відтак здійснюється підкріплення його мотивації.

Для коригування самооцінки в бік її адекватності можна використовувати прийоми, запропоновані І. Бехом: "невтручання" — надання "надійним" учням максимальної самостійності; "холодний душ" — занадто "впевнених" не поспішати заохочувати; "емоційні погладжування" — "невпевнених" хвалити за будь-який успіх; прийом "потаємності" — спонуку до дії подавати учням як оригінальну, рідкісну, що підвищує самоцінність вихованця (його особа особливо цінна для педагога).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Визначення рівня сформованості гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Відомо, що гуманні почуття формуються і розвиваються в процесі реальних взаємовідносин дитини з дорослими й однолітками. І якщо молодші дошкільники ще недостатньо усвідомлюють, чому вони ст ...

Рекомендації щодо удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи
Узагальнення напрацьованого дає нам змогу розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи. Насамперед у процесі реалізац ...

Історія розвитку трудового виховання та його місце в історії дошкільної педагогіки
Протягом усієї історії людства трудове виховання турбувало багатьох видатних педагогів. За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших спільних для них чинників є цін ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net