Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Сторінка 5

Технологічна карта спостереження та аналізу ефективності розвитку пізнавальних психічних процесів учнів на уроці

Дата _

Клас _

Предмет _

Учитель _

Мета відвідування уроку: визначення рівня ефективності розвитку пізнавальних психічних процесів учнів на уроці . _

Тема уроку

Мета уроку

Обладнання уроку

Етапи та зміст уроку

Проміжні цілі

Параметри розвитку пізнавальних психічних процесів учнів на уроці

Оцінка ефективності. розвитку пізнавальних психічних процесів учнів на уроці

Відчуття

Сприймання

Мислення

Уява

Пам’ять

1

2

3

4

5

6

7

8

Технологія формування мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії

Таблиця Д.1

Основні завдання шкільної географічної освіти на сучасному етапі

Основні педагогічні інновації курсу шкільної

географії

Технологія реалізації

Мета географічної освіти в сучасній школі — формування у свідомості учнів системи поглядів, принципів, норм поведінки щодо географічного середовища. Головні завдання шкільного курсу:

Формування в учнів цілісного географічного образу України, Європи, планети Земля.

Розуміння ролі географічних знань у вирішенні економічних і соціальних проблем.

Розвиток геопросторового мислення.

Розвиток критичного мислення.

Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору.

Виховання національно свідомого громадянина, дбайливого господаря.

Вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання.

Усвідомлення особистої причетності до подій, що відбуваються у навколишньому світі

1. Суб'ект-суб'єктний підхід (перетворення учня з об'єкта на суб'єкт навчання):

зацікавленість учня в засвоєнні матеріалу; розуміння ролі географічних знань у вирішенні економічних та соціальних проблем;

бачення учнем практичної значимості матеріалу;

усвідомлення та прийняття учнем навчальної мети діяльності;

володіння навичками організації роботи, орієнтації в матеріалі, планування діяльності.

Виділення в темі та уроці часу на мотиваційний етап.

Формування пізнавальних мотивів шляхом збудження пізнавального інтересу, цікавості, здивування.

Підбір робочого матеріалу, що є особистісно вартісним і цікавим для учня, через усвідомлення значимості практичних результатів діяльності.

Залучення учнів до планування роботи (темпи, завдання, шляхи досягнення, очікувані результати).

Тестові перевірки з діагностичною метою виявлення рівня підготовки учня до конкретної діяльності.

Само- та взаємокорекція у випадку виявлення прогалин та помилок

2. Знання — через дію:

знання та навички отримуються як результат власної діяльності;

висування та практична перевірка гіпотез

Виділення частини навчального заняття на самостійну навчально-пізнавальну діяльність з використанням інтерактивних методик ("навчаючи — учуся", "диспут", "дебати", "ажурна пилка").

Підтримання мотивації на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності шляхом схвалення успіхів учнів, використання їхніх намірів, пошуку нестандартних рішень, урахування інтересів і схильностей учнів

Особистісно орієнтоване навчання:

урахування піддготовки учня;

визначення індивідуально прийнятних способів процесуальних та розумових дій для кожного учня;

розкриття творчості у відповідних сферах діяльності

Використання прийомів емоційної та пізнавальної емпатії.

Розкриття особистості в комунікаційно-діалогових методиках.

Засвоєння особистістю навичок плідної співпраці в групах.

Внутрішня рефлексія результатів та шляхів їх досягнення.

Залучення особистого досвіду учнів

Перевага процесуальних і розумових навичок над чистими знаннями:

розвиток геопросторового мислення;

розвиток аналітичного мислення;

розвиток критичного мислення;

формування дослідницьких навичок

Виконання суспільно значимих для регіону проектів.

Критичне конструювання, виявлення помилок і невідповідностей у географічних гіпотезах тощо.

Навички статистичного, порівняльного, картографічного характеру.

Висування виважених і аргументованих рішень

5. Усвідомлення особистої причетності до подій у навколишньому світі

Усвідомлення взаємозалежності діяльності людини і природи.

Формування особистісних рис громадянина України.

Усвідомлення себе частиною родини, народу, людства

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Закон збереження електричного заряду
Не всі явища в природі можна зрозуміти і пояснити на основі використання понять і законів механіки, молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та термодинаміки. Досить звернути увагу на ...

Методика підготовки і проведення занять з цивільної оборони з учнями базових шкіл
Захист всього населення країни у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу є головною задачею цивільної оборони. Для її виконання проводяться різні заходи, одним із яких є навчання нас ...

Роль духовних піснеспівів
Поняття духовне, духовність є похідними від слова «дух» (лат. «spirit» та грец. «рпешпа»), що зустрічається уже в античній культурі та означає рухливе повітря, повівання, дихання, носія жит ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net