Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Сторінка 3

4. Вікторина "Най-най" також може варіюватись. Мета – знайти в кожній із природних країн якісь рекордні показники – найвище дерево, найсолоніше озеро, найбрудніша вода, найкоротший день тощо. Оцінюється і кількість знайдених рекордів, їхня екзотичність. Ця вікторина потребує небагато часу і викликає неабиякий інтерес в учнів.

Висновки до розділу 2. Одним з способів раціональної організації навчального процесу є застосування інтерактивних та взагалі активних методів навчання. За інтерактивного навчання спостерігається постійна, активна, позитивна взаємодія всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання у співпраці, коли вчитель і учні – рівноправні суб'єкти навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, створення проблемних ситуацій. Це навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання. Деякі дослідники вважають, що інтерактивне навчання є сукупністю технологій. Для уроків, на яких застосовується комплекс інтерактивних і аудіовізуальних засобів важливим є оптимізація підбору учбово-демонстраційного матеріалу. Можливий є варіант, коли на інтерактивному уроці використовуються елементи дискусії. Існує багато методик, що застосовуються в інтерактивному навчанні (робота в малих групах, дискусії, турніри, диспути, дебати, "міні-уроки", навчання як систематичне дослідження, "синектика", ділові ігри, імітаційні ігри, ситуаційні вправи, задачі. Ці методики можна застосовувати як для викладання, засвоєння нового матеріалу, так і для перевірки знань учнів. Всі вони підходять і при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америк. Крім того, ми дійшли висновку про високу продуктивність пізнавальної діяльності учнів під час нетрадиційних форм викладання. Найбільшою популярністю в учителів-практиків користуються уроки з елементами гри та уроки в яких наявна групова робота учнів. Але при впровадженні вище перелічених способів організації навчальної діяльності в навчальний процес необхідна ретельна методична підготовка.

За сучасних змін як в педагогічній науці, так і в житті пересічного учня перед методистами постало ряд завдань які необхідно вирішити. Найважливішим є підвищення продуктивності навчання, що не можливо без організації належним чином пізнавальної діяльності.

В ході нашого дослідження, під час роботи з методичною та шкільною літературою, ми намагалися підібрати і розробити найбільш доцільну та методично грамотну організацію пізнавальної діяльності на прикладі вивчення тем "Південна Америка" та "Північна Америка".

У результаті дослідження ми дійшли таких висновків.

Організація пізнавальної діяльності не можлива без правильної мотивації. Їй відводиться важлива роль, особливо в реаліях сьогодення, коли багато цінностей втрачено або призабуто сучасним підростаючим поколінням. Сучасні учні керуються зовсім іншою системою мотивації, ніж та що була раніше. Тому зараз особливо актуально переосмислити зміни що сталися перш за все у психіці учнів. Для цього потрібно проводити діагностику їх мотиваційної сфери. На основі отриманих результатів, робити певні висновки, які допоможуть методистам вже у розробці найбільш доцільних мотиваційних та організаційних форм і засобів вивчення фізичної географії. Крім того, для розвитку пізнавальних інтересів дуже важливим є активізація навчальної діяльності, яка неможлива без самостійної навчально-пізнавальної діяльності, без формування стійкого пізнавального інтересу. Стимулом пізнавальної діяльності може бути оцінка. Саме вона, після реформи системи оцінювання почала активізувати творчу діяльність учня, на відміну від п’ятибальної системи, де в основі лежало стимулювання репродуктивних якостей. Важко уявити сучасний світ без інформаційно-телекомунікаційних технологій, але з впровадженням їх у навчальний процес з фізичної географії є певні проблеми, які чекають свого вирішення. А загалом же ці технології активізують пізнавальну діяльність, розвивають мислення і сприймаються дітьми дуже позитивно. При вивченні фізичної географії потрібно звернути увагу на застосування проблемного підходу до навчання, реалізацію системи самостійних робіт, формуванню в учнів різних прийомів навчальної роботи, розв’язанню пізнавальних завдань та задач.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Комплекс вправ для навчання діалогу – розпитування у 5 класі з використанням інтерактивних технологій
Існують певні методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями. Правила організації інтерактивної роботи учнів на уроці наступні: 1. До роботи повинні бути залуче ...

Характеристика надзвичайних ситуацій мирного часу
Надзвичайні ситуації, які виникають у мирний час, вимагають виконання негайних заходів щодо ліквідації їх наслідків, проведення рятівних та інших негайних робіт. Практика останніх років пок ...

Технологія розвитку критичного мислення
Технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення, сприяє розвитку креативності. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оці ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net