Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Зміст навчального матеріалу до вивчення тем географії Південної та Північної Америки

Сторінка 2

Неабиякі можливості використання топоніміки у шкільному курсі географії відкриває історія досліджень північно-східної частини континенту в контексті уроку з теми "Географічне положення. Історія відкриття та дослідження Північної Америки". Саме тут у географічних назвах простежується історія відкриттів. На карті можна знайти імена чи не всіх відомих дослідників Північної Америки.

Учитель, використовуючи численну літературу з топоніміки, може оптимально поєднати природній інтерес школярів до різноманітних пригод і до карти з вивченням географічної номенклатури.

Зокрема, це можна зробити в ігровій формі. Наприклад провести вікторину або конкурс, суть якого полягає тому, що вчитель стисло розповідає про основні досягнення першовідкривачів якогось регіону. Назвемо для прикладу дослідників північно-східного регіону материка до ХVIII ст.: Д. Кабот, Ж. Картьє, Д. Девіс, Г. Гудзон, Т. Баттон, В. Баффін, Й. Мунк, Л. Фокс, Т. Джеймс, О. Маккензі. Учитель пропонує учням знайти їхні прізвища на карті.

При вивченні теми "Історія розвитку території та рельєф" вчитель може застосувати прийом групової роботи: одна частина класу аналізує платформені ділянки, інша – складчасті області. В результаті проведення порівняльного аналізу тематичних карт учні з допомогою вчителя мають зробити потрібні висновки.

При вивченні теми "Води суходолу", що схарактеризувати річки та озера за басейнами, вчитель може використати прийом групової роботи. Оскільки океанічних басейнів три, то груп має бути три.(один ряд парт – група). Кожна група дає загальну характеристику водної мережі одного з басейнів за картами атласу. План для всіх груп один: 1) знайти великі річки та їхні притоки; 2) знайти найбільші озера, оцінити їхні кількість і розмір;

3) схарактеризувати характер річкових долин; 4) визначити можливі джерела живлення та повноводність річок; 5) визначити режим стоку річок, особливості їх скресання. Після того як кожна група відзвітувала, вчитель доповнює і підсумовує сказане.

Розглянемо кілька методичних прийомів вивчення теми "Природні країни":

1. Вчитель у бесіді детально за планом розглядає одну рівнинну і одну гірську природну країну. він попереджає клас, що такий розгляд – зразок для подальшої самостійної роботи. Після цього учні розділяються на групи, кожній з яких дається одна чи дві природні країни для характеристики.

2. Після спільної з учнями характеристики (як і в першому випадку) двох країн учитель ділить клас на бригади "спеціалістів": геоморфологи, кліматологи, гідрологи, ґрунтознавці тощо. Бригадам дається завдання: вивчити (за своєю спеціальністю) країни і знайти в кожній три-чотири "особливі прикмети", що підкреслюють своєрідність природної країни. Потім бригади доповідають про результати. При цьому оцінюється не тільки точність, а й стислість і чіткість повідомлень. Бажано, щоб інші учні встигли законспектувати головні риси природи країн (можливо, в табличній формі).

3. Ігровий варіант проведення уроку (про це треба попередити за тиждень). Школярам пропонується позмагатись у рекламній справі. Клас ділиться на стільки груп, скільки вивчається природних країн. Назва гри може бути різною - "Візитна картка країни", "Рекламний ролик" тощо. Але мета в кожної групи одна – створити яскравий і незабутній образ природи країни, щоб кожному стало зрозуміло, що цікавого можна побачити, побувавши в тих краях.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Методи виховання дітей у сім'ї
З питанням виховання дитини в сім'ї батькам доводиться стикатися щоденно, опиратися не тільки на власну інтуїцію, на власний досвід, але й на педагогічну науку. Та ще треба враховувати житт ...

Технологія проектування для навчання учнів
Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя, вдосконаленню процесу передачі ним знань, а не учінню - діям учня із засвоєння цих знань. Сучасна прогреси ...

Оцінювання тестових завдань
Як правило, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково мож ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net