Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки

Сторінка 3

— кожна команда отримує указку

— естафетну паличку. Представники команд по черзі підходять до карти і показують географічні об'єкти, які вони вивчали. Учасники передають указку один одному, кожен повинен показати якийсь об'єкт з вивченої теми на карті. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал, якщо об'єкт не названий чи показаний неправильно, бал не зараховується.

Конкурсів можна придумати і використати багато, але більшість із них уже стали традиційними і повторюються з теми в тему.

Ще один з різновидів уроку-гри, які можна використати, — це урок-марафон — своєрідна естафета на узагальнюючих уроках, наприклад, після вивчення Південної (Північної) Америки.

Учням потрібно якомога швидше пройти всі етапи естафети і набрати якнайбільшу кількість балів. Завдання для карток-етапів підбираються різні: і тести, і кросворди, і завдання для роботи з контурною картою. Потрібно намагатися їх диференціювати, враховуючи підготовленість учнів, підбирати легші і важчі.

На уроках узагальнення можна практикувати проведення прес-конференцій та ділових ігор. Доцільно провести прес-конференцію після вивчення якогось материка, наприклад Північної Америки. Четверо найсильніших і найпідготовленіших учнів можуть виконувати роль учасників експедиції на материк, решта учнів ставлять їм будь-які запитання про цей материк, що вимагає знання фактичного матеріалу, уміння узагальнювати, орієнтуватися в ситуаціях, виявляти винахідливість.

Після вивчення розділу зазвичай проводиться урок-залік. Метою такого уроку є узагальнення та систематизація знань учнів з теми, закріплення основних понять і термінів, перевірка вміння працювати зі статистичними довідниками, картами, діаграмами, таблицями; прищеплення школярам навичок самостійності в оцінці знань своїх товаришів.

На багатьох уроках можна спробувати порозв'язувати кросворди. Цю роботу діти дуже люблять, виконують із задоволенням. Доцільно складати нескладні кросворди, які потребують знання фактичного матеріалу підручника й уміння працювати з картою. Такі тематичні кросворди розроблені з усіх головних тем у 7 класах і використовуються на різних етапах уроку.

Під час вивчення програмового матеріалу з фізичної географії в учнів виникає багато таких запитань, вичерпні відповіді на які під час уроку дати неможливо через нестачу часу. Тому органічним доповненням до уроків є позакласна робота, під час якої учні розвиваються і задовольняють свою допитливість, виявляють творчу ініціативу і самостійність.

Можна практикувати проведення тижнів географії за участю усіх учнів школи.

Різноманітні форми проведення навчальних занять дають можливість виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмета, розвинути ідею співробітництва вчителя й учня, стати активним учасником навчального процесу, засвоїти матеріал безпосередньо на уроці.

Якщо розглядати окремо взяті методичні прийоми в ході організації пізнавальної діяльності, то особливу увагу заслуговує дискусія. В ній учитель повинен методично грамотно організувати цей процес і навчити учнів вірно вести дискусію. У зв’язку зі складністю використання її на практиці ми пропонуємо деякі методичні рекомендації перш за все вчителям.

Навчальна дискусія передбачає питання вчителя і відповіді учнів. Головна роль у дискусії належить учителю, його вмінню задавати питання, вести діалог, тримати паузи, очікуючи відповіді. Протягом дискусії роль вчителя не повинна зводитися до директивних реплік або висловлювання особистих суджень. Багаторічна практика деяких вчителів показує високу ефективність питань відкритого типу, що стимулюють мислення. Це "дивергентні" або "оцінюючі" за своїм змістом питання. Вони не передбачають (на відміну від закритих "конвергентних") короткої, однозначної відповіді, спонукають до пошуку, творчого мислення. Це питання типу: Як? Чому? За яких умов? Що може скоїтися, якщо .? "Оцінюючі" питання допомагають учневі виробити свою власну оцінку того чи іншого явища, власне судження.

Продуктивність генерації ідей збільшується, якщо вчитель: - надає час для обміркування відповідей; - уникає питань, які нечітко сформульовані; - не ігнорує жодного питання; - розширює думку або змінює її напрям; - уточнює висловлювання; - уникає узагальнень; - спонукає учнів до поглиблення думки.

Правила дискусії:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Найпростіші засоби масового ураження
У останніх війнах, які велись США і їх союзниками, у великих масштабах застосовувались прості засоби ураження, які мають великі можливості ураження живої сили, і в першу чергу цивільного на ...

Читання як мовленнєва діяльність
У світовій практиці читання вважають головною формою засвоєння найрізноманітнішої змістової та емоційної інформації, особливим засобом розумового і духовного розвитку особистості. У початко ...

Творча діяльність студентів
Відтворення інтелектуального та духовного потенціалу народу, вихід вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національне відродження, становлення державності та демократизац ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net