Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Методичні рекомендації вчителям географії при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америки

Сторінка 1

За сучасних змін як в педагогічній науці, так і в житті пересічного учня. Перед методистами стоїть завдання – підвищити продуктивність навчання, правильно організувавши пізнавальну діяльність. За цих обставин на задній план відходять традиційні форми викладання, а все актуальнішими стають нетрадиційні. Останні почали здобувати все більшого авторитету, перш за все, в учителів-практиків. Найбільшою популярністю користуються уроки з елементами гри та уроки в яких наявна групова робота учнів. Це дуже добре з огляду на те, що в дітей підвищується зацікавленість до навчання формується позитивне ставлення до географії і підвищується авторитет вчителя. Ми розглянемо деякі нетрадиційні форми організації навчального процесу, з допомогою яких, найбільш доцільно організовувати пізнавальну діяльність учнів при вивченні фізичної географії Південної та Північної Америк.

Зупинимося на уроках-подорожах, які мають величезний мотиваційний та пізнавальний вплив на учня. Цей ефект досягається завдяки рольовій грі.

Уроки-подорожі можуть проводитися як узагальнююче повторення в ігровій формі, коли вже вся тема вивчена, або на поточних уроках при вивченні підтем великої теми (наприклад, Північної Америки).

Структура уроку подорожі повинна містити організаційний момент, актуалізацію опорних знань, якщо це урок вивчення нового матеріалу, можливо, мотивацію навчальної діяльності та інструктаж або пояснення до уроку. В структуру також має входити узагальнення окремих фактів та явищ і підбиття підсумків.

На уроці-подорожі учні здійснюють уявну мандрівку, виконуючи пені ролі і тим самим, або ж узагальнюють та систематизують вже відомий матеріал, або здобувають нові знання. За відповіді на такому уроці зазвичай ставляться оцінки, які можуть стати тематичною атестацією (на уроці узагальнення і систематизації знань про материк) або поточною, що свідчить про рівень засвоєння окремої теми.

При підготовці до такого уроку вчитель повинен, при потребі, продумати і підготувати додаткові матеріали (обладнання, маршрутні листи тощо).

Якщо це урок-подорож спрямований на формування нових знань, то потрібний час для того, щоб учні ознайомилися з новим матеріалом (можливий варіант, коли учні готуються до даного заняття раніше). А якщо це підсумковий урок, що проводиться в кінці вивчення окремого материка, то учні попередньо готуються до нього як до звичайної тематичної атестації.

Ми вважаємо, що доцільно проводити уроки-подорожі як при вивченні окремих компонентів материка на поточному уроці, так і при підбитті підсумків вивчення всього материка, всієї макротеми. Приклад однієї розробки заключного уроку по вивченню Південної Америки у вигляді уроку-подорожі поданий в додатку Е.

Ще однією з нетрадиційних форм проведення уроку, що може використовуватись при вивченні географії Північної та Південної Америки є урок-конференція. На таких уроках учні виступають зі своїми повідомленнями, що присвячені певним питанням розглядуваної теми. Потім відбувається обговорення цих повідомлень всім класом при цьому керівна роль належить вчителю. Дана форма проведення доцільна на уроках поглиблення, поширення знань та їх систематизації.

До уроку-конференції учні готуються заздалегідь, тому доцільно використовувати таку форму уроку або на початку вивчення материка або в кінці. Якщо розпочинається вивчення материка, то учні самостійно опрацьовують невідомий раніше матеріал, що досить складно і на самому уроці-конференції вчителю доведеться велику частину навчального часу витрачати на додаткові пояснення, корекцію знань учнів. Проте в школярів вивільняється час на підготовку до такого уроку, оскільки попередньо вони писали контрольну роботу (тематичну атестацію), що здебільшого не передбачає домашніх завдань. Так, підготовку до нетрадиційного уроку й можна подати у вигляді домашнього завдання.

Урок-конференцію можна провести при вивченні нового матеріалу, наприклад, особливостей природної зональності Північної (Південної) Америки, висотної поясності Кордильєр (Анд), стихійних явищ природи, заповідників, національних парків (дивись додаток Ж).

Можлива структура уроку-конференції:I. Організація класу; II. Мотивація навчальної діяльності; III. Вивчення нового матеріалу; IV. Узагальнення знань; V. Підбиття підсумків; VI. Домашнє завдання.

Серед активних форм навчання і контролю найбільше поширення здобули рольові ігри. Рідше на уроках використовуються ігри-змагання, які в основному використовуються в позаурочній роботі (вікторини, олімпіади, КВК, конкурс "Що? Де? Коли?"). Вони знімають напругу і дискомфорт під час перевірки знань, що є немаловажним.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі
Процес навчання “Я і Україна" здійснюється в різних організаційних формах. Перш ніж назвати і охарактеризувати їх, слід чітко уявити сутність педагогічної категорії - форми організації ...

Види навчання у вищій школі
Види навчання розрізняються за основними способами передачі та засвоєння змісту навчання. У своєму комплексному вигляді вони щільно поєднуються з словесними, наочними та практичними методам ...

Читання як мовленнєва діяльність
У світовій практиці читання вважають головною формою засвоєння найрізноманітнішої змістової та емоційної інформації, особливим засобом розумового і духовного розвитку особистості. У початко ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net