Активні та інтерактивні методи навчання

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активні та інтерактивні методи навчання

Сторінка 6

Рефлексія є природним невід'ємним і найважливішим компонентом інтерактивного навчання на уроці. Вона дає учням і вчителю змогу: усвідомити, чого вони навчилися, пригадати деталі свого досвіду й отримати реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували, коли вперше зіткнулися з тією чи іншою навчальною технологією. Це допомагає їм чіткіше планувати свою подальшу діяльність уже на рівні застосування технологій у своїй подальшій пізнавальній діяльності та в житті; оцінити особистий рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу і спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання; порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших та інколи скорегувати певні позиції. Як постійний елемент навчання рефлексія привчає людину усвідомлено діяти в реальному житті, прогнозуючи подальші кроки. Вчителям ця складова інтерактивного навчання дає,змогу, крім усього іншого, побачити реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи.

Рефлексія здійснюється в різних формах: у вигляді індивідуальної роботи, роботи в парах, групах, у вигляді дискусії, в письмовій та усній формі. Вона завжди містить декілька елементів: фіксація того, що відбулося, визначення міркувань та почуттів щодо отриманого досвіду, плани на майбутній розвиток. Рефлексія застосовується після найважливіших інтерактивних вправ, після уроку, після закінчення певного етапу навчання. Для цього етапу слід застосувати спеціальні прийоми, мова про які піде нижче. Кожна інтерактивна вправа обов'язково має завершується рефлексією. Якщо цю складову не виконано, говорити про інтерактивне навчання взагалі не можна.

Подібні завдання ставить і останній елемент структури уроку підбиття підсумків – рефлексія уроку. Часто буває, що коли урок добігає кінця, багато вчителів схильні розслабитися й провести стисле, нечітке структуроване обговорення; всі погоджуються, що все було цікаво (наприклад, рольова гра вдалася, вправу виконали просто чудово тощо), і цим справа закінчується. Вчитель іде з почуттям виконаного обов'язку, учні – з почуттям, що спробували щось новеньке.

На жаль, вони не врахували, що підсумки – найважливіша частина інтерактивного уроку. Під підсумками уроку ми маємо на увазі процес, зворотний, інструктажу. Іншим терміном для цього етапу є також "рефлексія"; в даному разі підкреслено можливість для учасників навчально-виховного процесу озирнутися на події, що відбувалися; третій термін — "дискусія", що означає розгляд або обговорення спірних питань. Його позитивом є також підкреслений зв'язок первісної мети з оглядом остаточних результатів. Саме тут прояснюється зміст зробленого; підводиться риса під знаннями, що мають бути, засвоєні, і встановлюється зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться їм у майбутньому. Функції цього етапу уроку: прояснити зміст опрацьованого; співвіднести реальні результати з очікуваними; проаналізувати, чому відбулося так чи інакше; зробити, висновки; закріпити чи відкоригувати засвоєне; намітити нові теми для обдумування; встановити зв'язок між тим, що вже відомо, і тим, що необхідно буде засвоїти, навчитись у майбутньому; скласти план подальших дій.

Навчання в рамках традиційного уроку не потребує, переосмислення ні від учителя, ні від учнів, у ньому немає місця рефлексійним видам діяльності. Замість цього застосовують так зване закріплення та узагальнення отриманих знань, яке майже не передбачає наступного коригування вчителем мети та змісту навчання.

Технологізація навчання передбачає обов'язкову рефлексію, під якою в педагогіці розуміють здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Мета рефлексії: згадати, виявити та усвідомити основні компоненти діяльності – її зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх розв'язання, отримані результати тощо.

Проведення рефлексії на уроці містить наступні етапи:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
Трикутник називається прямокутним, якщо в нього є прямий кут. Тому що сума кутів трикутника дорівнює , то в прямокутного трикутника тільки один прямий кут.д.ва інших кути прямокутного трику ...

Вимоги змісту освіти
Зміст освіти на кожному етапі суспільного буття залежить від рівня розвитку науки та економіки, специфіки системи народної освіти певної країни, відведеного на освіту часу, теоретичного і п ...

Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі
Як і з чим допомагати шестирічній дитині у школі, враховуючи складність вікового періоду та індивідуальні особливості? Це питання особливо гостро постало перед педагогами та психологами суч ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net