Активні та інтерактивні методи навчання

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активні та інтерактивні методи навчання

Сторінка 5

бути сформульованим так, щоб було зрозуміло, як можна виміряти такі результати, коли вони будуть досягнуті. Наприклад: якщо після вашого уроку учні вмітимуть "пояснювати суть явища та наводити приклади подібних явищ" - це легко перевірити і виміряти в оцінних балах, врахувавши, наприклад, точність і повноту пояснення та кількість наведених прикладів;

•бути стислим, ясним і абсолютно зрозумілим для учнів, для самого вчителя, для батьків учнів, для інших учителів, для директора школи або завуча, який має перевіряти ваш урок з огляду на те, чи досягнуто на ньому очікуваних результатів.

Отже, формулювання вчителем результатів під час проектування уроку є обов'язковою процедурою. В інтерактивній моделі навчання це надзвичайно важливо, оскільки, як було сказано, побудова технології навчання неможлива без Чіткого визначення дидактичної мети. Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати – 90 % успіху роботи вчителя.

Але досягти результатів в інтерактивній моделі ми можемо, тільки залучивши учнів до діяльності. Отже, вони теж мають розуміти, для чого прийшли на ваш урок, чого їм треба прагнути і як буде перевірено їхні досягнення. Еталонною є ситуація, коли після вашого уроку учень не тільки знає, розуміє, чого він досягнув, а й чого він хотів би, мав би досягти на наступному уроці з вашого предмета, чого він взагалі хоче від вас і вашого курсу для свого життя.

Для того щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, в цій частині інтерактивного уроку потрібно:

назвати тему уроку або запропонувати комусь з учнів прочитати її;

якщо назва теми містить нові слова або проблемні запитання, звернути на це увагу учнів;

запропонувати комусь з учнів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за вашим записом на дошці, зробленим заздалегідь. Пояснити необхідне, якщо мова йде про нові поняття, способи діяльності тощо;

нагадати учням, що наприкінці уроку ви перевірятимете їх відповідно до того, наскільки вони досягли таких результатів. Якщо це важливо, треба пояснити учням, як ви оцінюватимете їхні досягнення в балах.

Наступним етапом є надання необхідної інформації. Його мета – дати учням достатньо інформації, для того щоб на її основі виконувати практичні завдання шляхом інтерактивної взаємодії, але за мінімально стислий час. Це може бути мінілекція, читання роздаткового матеріалу, перевірка домашнього завдання, опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці та для досягнення максимального ефекту уроку можна давати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування.

Основним етапом уроку є його інтерактивна частина, яка передбачає застосування вчителем 1-3-х інтерактивних технологій, відібраних залежно від очікуваних результатів. Саме вони мають забезпечити досягнення мети уроку. Інтерактивна частина має займати близько 50-60 % часу на уроці. Кожна з послідовно застосовуваних технологій може бути названа інтерактивною вправою. Порядок і регламент її проведення містять: 1) інструктування – вчитель розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує чи все зрозуміло учасникам (2—3 хв.); 2) об'єднання в групи, розподіл ролей (1-2 хв.), інші технічні дії учнів (розташування меблів, підготовка обладнання тощо); 3) виконання завдання. На цьому етапі вчитель виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання у співпраці (5-15 хв.); 4) презентація результатів виконання вправи (3-15 хв.); 5) рефлексія результатів: усвідомлення учнями отриманих результатів, досягнуте шляхом спеціального колективного їх обговорення або за допомогою інших прийомів (5—15 хв.).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Розвиток творчих здібностей у молодших школярів на уроках праці
Трудове навчання – обов’язкова умова та складова частина навчального процесу, виховання та розвитку дитини на першій ступені загальноосвітньої школи, реалізується різноманітними засобами уч ...

Сімейне виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях
Усиновлення, опіка та піклування над дітьми – перевірені часом форми сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тоді як альтернативні форми, що набули р ...

Рекомендації, як результат проведеної дослідницької роботи
Велике і різнобічний вплив народних свят на особистість дитини дозволяє використовувати їх як сильне педагогічний засіб. Сама дитина при цьому відчуває задоволення, радість. Тематика та змі ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net