Активні та інтерактивні методи навчання

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активні та інтерактивні методи навчання

Сторінка 4

Рис. 2.2. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

Розгляньмо кожен із цих елементів ґрунтовніше, аналізуючи дидактичні складові його відтворення. в рамках уроку.

Мета етапу мотивації — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, яка допомагає учням насамперед усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після попереднього уроку) предмет, що перед ними інший учитель і зовсім інші завдання. Крім того, кожну тему, яку ми засвоюємо з учнями, відповідно до фундаментальних положень теорії психолого-філософського пізнання, можна реально вважати засвоєною, якщо вона (тема) стала основою для розвитку в особистості суб'єкта пізнання особистих новоутворень: у його свідомості, в емоційно-ціннісній сфері тощо. Отже, суб'єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, бути в ньому особисто зацікавленим. Усвідомлювати, що і навіщо він зараз робитиме. Без появи цих внутрішніх підвалин – мотивів учіння й мотивації навчальної діяльності – не може бути ефективного пізнання. З цією метою можна використовувати прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх здобування, підкреслюють парадоксальність явищ та подій. Це може бути і стисла розповідь учителя, і бесіда, і демонстрація наочності, й нескладна інтерактивна технологія ("мозковий штурм", "мікрофон", "криголам" тощо). Мотивація чітко пов'язана з темою уроку, вона психологічно готує учнів до сприйняття теми, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Як правило, матеріал, вербалізований (словесно оформлений) учнями під час мотивації,наприкінці підсумований, і стає "місточком" для викладу теми уроку.

Мета наступного етапу — оголошення, подання теми та очікуваних навчальних результатів – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони мають досягти в результаті уроку і чого від них чекає вчитель. Часто буває доцільно долучити до визначення очікуваних результатів усіх учнів.

Щоб визначити для себе майбутні результати уроку, учні інколи мають озвучити своє особисте ставлення до суті та структури вибраних способів навчальної діяльності та спланувати свої дії щодо засвоєння та застосування знань, передбачених темою. Без чіткого і конкретного визначення і усвідомлення навчальних результатів своєї пізнавальної діяльності, особливо на уроках з використанням інтерактивних технологій, учні можуть сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з навчальним предметом. Формулювання очікуваних результатів уроку (які по суті є тим, що ми традиційно називаємо дидактичною метою уроку) в іншим, аніж ми можемо побачити це в значній кількості наявних методичних або дидактичних посібників. Оскільки це. — принциповий момент інтерактивного навчання, розгляньмо його ґрунтовніше.

Формулювання результатів інтерактивного уроку, щоб сприяти успішності навчання учнів, має відповідати таким вимогам:

висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя, і бути сформульованим так: "Після цього уроку учні зможуть .";

чітко відбивати рівень навчальних досягнень, очікуваний в результаті уроку. Тому воно має передбачати: обсяг і рівень засвоєння знань учнів, забезпечений на уроці; обсяг і рівень розвитку навичок і вмінь, який буде досягнуто після уроку; розвиток (формування) емоційно-ціннісної сфери учня, яка забезпечує формування переконань, характеру, вплив на поведінку тощо. Останній компонент навчальних результатів, до якого можна прагнути на окремому уроці, це – визначення, усвідомлення або формування емоційно наповненого ставлення учнів до тих явищ, подій, процесів, які є предметом вивчення на уроці. Отже, результати мають бути сформульовані за допомогою відповідних дієслів. Наприклад, формування знань, умінь і навичок учнів передбачають, що вони будуть здатні: пояснювати, визначати, характеризувати, порівнювати, відрізняти, дискутувати, аргументувати думку, давати свою оцінку, аналізувати тощо. В емоційно-ціннісній сфері – формувати та висловлювати особисте ставлення до ., пояснювати своє ставлення до .;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Мотиваційний потенціал школярів 10-11 класів до занять фізичною культурою
Шляхом анкетного опитування учнів виявлено, що основними структурними елементами мотивації визначені привабливі сторони у фізичній культурі та спорті, особисте активне ставлення, ідеал спор ...

Значення і смисл слова. Розвиток значення слова
Походження слова. Відомо, що мова є складною системою кодів, яка сформувалася у суспільній історії. При детальнішому розгляді зрозуміло, що нас цікавитеме слово і його семантична будова, т. ...

Основні положення навчання. Фонетика англійської мови
Імітація. У д.д.в. сильно розвинені почуття імітації, але потрібно використовувати цю здатність лише на початкових етапах навчання. У дітей мовний апарат характеризується високою пластичніс ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net