Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 5

6) оцінка відбивала не стільки рівень розвитку інтелекту та творчих здібностей дитини, скільки рівень засвоєння знань, тобто рівень репродуктивних здібностей.

Тому велінням часу був перехід від традиційної п'ятибальної шкали до нової системи оцінювання знань, яка б передбачала поряд із контролем за репродуктивним засвоєнням знань та навичок, стимулювання та моніторинг психічних якостей, пов'язаних із вищими творчими проявами особистості.

Серед них можна назвати такі:

творчий інтелект та здібності, які виявляються у вмінні вирішувати нестандартні задачі, будувати гіпотези, створювати нові ідеї тощо;

пізнавально-пошукова активність;

висока самостійність та самоконтроль;

ініціативність.

У новій дванадцятибальній системі вищий рівень оцінки -11 та 12 балів – передбачає заохочення пошукової пізнавальної активності та творчих здібностей, зокрема в діяльності по написанню рефератів та науково-дослідних праць. Знімається також репресивність оцінки, бо будь-які оцінки вважаються позитивними і запроваджений полегшений перехід з одного класу в інший з будь-яким рівнем знань. Безперечно, що все це сприяє подоланню атмосфери страху, шкільних фобій, заохочує дитину до самостійності та творчості. Але звернемо увагу на деякі неоднозначні або навіть негативні моменти, пов'язані із шкільною реформою.

По-перше, іноді забувається, що вищі творчі оцінки мають ставитись при об'єктивній умові створення творчих навчальних ситуацій, тобто необхідна перебудова дидактики на засадах проблемного навчання. Якщо цієї перебудови не відбулося, то творчі оцінки стають формальністю, і виникає ризик дискредитації цього напряму реформи.

Якщо раніше в навчальному процесі мало місце протиріччя між необхідністю розвитку творчого потенціалу дитини та нетворчою навчальною діяльністю й нетворчою оцінкою, то зараз часом виникає протиріччя між нетворчою навчальною діяльністю та творчою оцінкою.

Це протиріччя ще підсилюється екстенсивним розвитком освіти, яка на деяких напрямах йде шляхом збільшення кількості знань, що викладаються учневі, а не шляхом поліпшення якості викладання. Зростання кількості знань в епоху НТР висуває до освіти вимогу оптимізації освітнього процесу, який би допомагав дитині знайомитись із сучасними досягненнями науки. Це можна робити двома шляхами – екстенсивним та інтенсивним. Інтенсивний шлях, зрозуміло, передбачає розвиток у дитини здатності самостійно опановувати знання, а також "тренування" здатності це робити, тобто розвиток навчально-пізнавальних здібностей.

Насправді ж відбувається протилежне – кількість та обсяг предметів у школі зростає, кількість уроків, які треба готувати – також. Навантаження дитини у школі вже перейшло певні граничні показники. Якщо за конституцією країни робочий день дорослої людини не повинен перевищувати восьми годин на добу, то робочий день дитини складає 6 годин у школі та 3-4 години уроків вдома. Рівень "інтелектуальної експлуатації" дитини, якщо можна так сказати, дуже високий і має тенденцію до зростання. Особливо це стосується деяких сучасних підручників.

Таким чином, існує певна невідповідність між творчими критеріями вищих оцінок і репродуктивною психодидактичною структурою навчального процесу, який поки що погано пристосований до творчих підходів.

По-друге, стрибкоподібне зниження функції оцінки як знаряддя соціального контролю, що вибило з рук вчителя "зброю", якою він наводив порядок та стверджував свій авторитет, не забезпечувалось паралельним зниженням рівня авторитарності дитячої психіки та несприятливості умов, в яких працює вчитель. А ці умови, як відомо, пов'язані з високою наповнюваністю класів, відносно високим рівнем невротизації дітей та педагогічного колективу, недостатнім рівнем матеріального забезпечення діяльності вчителя. Все це іноді призводить до зниження авторитету вчителя, підвищення конфліктності та невротизму його діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Психологічні причини інтернет-залежності
Інформаційна діяльність людини повинна бути на тому рівні, що спілкування «людина - людина» залишиться переважним видом спілкування, а спілкування «людина - машина» буде його лише доповнюва ...

Методика підготовки дітей молодшого шкільного віку до слухання музичного твору
Одним із завдань музичного виховання є виявлення та подальший розвиток музичних здібностей дітей, що передбачає виховання емоційної чуйності, уміння розуміти характер і зміст музичних образ ...

Образотворчі засоби та художня манера живопису К. Білокур
Ім'я Катерини Василівни Білокур, самобутньої художниці з народу, яка в своїх чудових полотнах втілила невмирущу красу живописної української природи, її неосяжні степові далі, лани, щедрі д ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net