Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 4

Можливості використання навчальної інформації на комп'ютері дозволяють збагатити зміст географічного матеріалу, який вчитель подає учням на уроках і за допомогою якого формує в них пізнавальний інтерес до географії.

Значну роль комп'ютер відіграє й у здійсненні проблемного навчання. Учителі географії, котрі користуються комп'ютером у навчанні учнів, реалізують основні етапи їх пізнавальної діяльності під час розв'язання проблем, а саме:

усвідомлення проблемної ситуації;

формулювання завдання;

відбір інформації та її аналіз;

висунення припущення та його перевірка;

формулювання висновків.

За проведеним І. М. Варфоломієвою анкетуванням учнів 6 й 7 класів, можна зазначити, що понад 80% опитаних висловили позитивне ставлення до використання комп'ютерів на уроках географії: працювати цікаво, швидко отримують очікуваний результат, виникає інтерес до уроків і в цілому до географії.

Звичайно, комп'ютер — це велике досягнення сучасної науки, але вчителя він не замінить.

Інформаційні і телекомунікаційні технології у формуванні пізнавальних інтересів учнів до географії активізують їх пізнавальну діяльність, розвивають мислення та підвищують загальний рівень інформаційної культури.

Суттєвим стимулом пізнавальної діяльності є оцінка, яка також являється одним із інструментів впливу на особистість у навчально-виховному процесі. Форми і методи оцінювання навчальної діяльності школяра можуть служити гуманізації навчального процесу, якщо вони сприяють розкриттю особистості, активізації її творчого та духовно-психічного потенціалу, але за певних умов і навпаки, можуть призводити до дегуманізації та відчуження особистості.

Система оцінювання знань пов'язана із стимулюванням пізнавальної та інтелектуальної активності, емоційно-вольової та мотиваційної сфер дитини. У цьому зв'язку можемо згадати, що стара п'ятибальна оцінка знань дозволяла реєструвати та заохочувати у школяра переважно репродуктивні якості – здатність запам'ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, правильно застосовувати засвоєні пізнавальні стандарти, виявляти старанність, поводити себе "зразково", мати необхідний рівень концентрації, розподілу та вибірковості уваги в навчанні тощо. Традиційна 5-бальна оцінка добре зарекомендувала себе в системі репродуктивного навчання, тому що без репродуктивної стадії, стадії простої інтеріоризації пізнавальних та поведінкових стереотипів, неможливий більш високий ступінь розвитку інтелекту та поведінки, а саме творчий ступінь. Але на певному етапі зростання та розвитку особистості вона обмежувала її прогресивні зміни, в деяких випадках навіть деформувала її. Це відбувалося з ряду причин, а саме:

традиційна оцінка не відбивала багатоманітність особистісних якостей та поведінкових мотивів;

була розрахована на уніфіковану усереднену дитину;

не враховувала природу та закони розвитку особистості, зокрема потребу у спонтанній пошуково-творчій активності, а також потребу в наданні діяльності особистісного змісту;

в традиційній оцінці не були виражені нові досягнення дидактики та психології, в тому числі здобутки теорії розвивального навчання;

крім стимулювання навчальної активності, оцінка в руках педагога виконувала функцію соціального контролю-заохочення або покарання за поведінку; вона була інструментом соціального тиску, за допомогою якого вчитель стимулював не тільки навчальну активність, але й належну поведінку дитини в класі. Іноді він змушений був надавати оцінці каральних функцій, бо не мав інших засобів наводити порядок у класі. Коли дитина не здатна до самоконтролю або має авторитарні особистісні тенденції, тобто поважає силу і не реагує на слово, педагог використовує авторитарний тиск як метод контролю поведінки. Тим самим авторитарність в психічній структурі дитини підживлювалась і розвивалась ще інтенсивніше, бо виховувався конформізм, стимулювались шкільні фобії та неврози;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

М.І. Пирогов про виховання дітей
У своїй статті «Питання життя» Пирогов обґрунтував свій ідеал моральної людини, виступав на захист всезагальної освіти. Він обурювався тим, що батьки не рахуючись із схильностями дітей, сам ...

Структура козацької шкільної організації
Всеукраїнська козацька шкільна організація об’єднує обласні, міські, районні козацькі шкільні організації. До складу обласних, міських, районних козацьких шкільних організацій входять козац ...

Експериментальні дослідження та їх ефективність
На констатувальному етапі дослідження було здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення, аналізу та узагальнення основ досліджуваної проблеми, результати яких наве ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net