Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Можливості використання навчальної інформації на комп'ютері дозволяють збагатити зміст географічного матеріалу, який вчитель подає учням на уроках і за допомогою якого формує в них пізнавальний інтерес до географії.

Значну роль комп'ютер відіграє й у здійсненні проблемного навчання. Учителі географії, котрі користуються комп'ютером у навчанні учнів, реалізують основні етапи їх пізнавальної діяльності під час розв'язання проблем, а саме:

усвідомлення проблемної ситуації;

формулювання завдання;

відбір інформації та її аналіз;

висунення припущення та його перевірка;

формулювання висновків.

За проведеним І. М. Варфоломієвою анкетуванням учнів 6 й 7 класів, можна зазначити, що понад 80% опитаних висловили позитивне ставлення до використання комп'ютерів на уроках географії: працювати цікаво, швидко отримують очікуваний результат, виникає інтерес до уроків і в цілому до географії.

Звичайно, комп'ютер — це велике досягнення сучасної науки, але вчителя він не замінить.

Інформаційні і телекомунікаційні технології у формуванні пізнавальних інтересів учнів до географії активізують їх пізнавальну діяльність, розвивають мислення та підвищують загальний рівень інформаційної культури.

Суттєвим стимулом пізнавальної діяльності є оцінка, яка також являється одним із інструментів впливу на особистість у навчально-виховному процесі. Форми і методи оцінювання навчальної діяльності школяра можуть служити гуманізації навчального процесу, якщо вони сприяють розкриттю особистості, активізації її творчого та духовно-психічного потенціалу, але за певних умов і навпаки, можуть призводити до дегуманізації та відчуження особистості.

Система оцінювання знань пов'язана із стимулюванням пізнавальної та інтелектуальної активності, емоційно-вольової та мотиваційної сфер дитини. У цьому зв'язку можемо згадати, що стара п'ятибальна оцінка знань дозволяла реєструвати та заохочувати у школяра переважно репродуктивні якості – здатність запам'ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, правильно застосовувати засвоєні пізнавальні стандарти, виявляти старанність, поводити себе "зразково", мати необхідний рівень концентрації, розподілу та вибірковості уваги в навчанні тощо. Традиційна 5-бальна оцінка добре зарекомендувала себе в системі репродуктивного навчання, тому що без репродуктивної стадії, стадії простої інтеріоризації пізнавальних та поведінкових стереотипів, неможливий більш високий ступінь розвитку інтелекту та поведінки, а саме творчий ступінь. Але на певному етапі зростання та розвитку особистості вона обмежувала її прогресивні зміни, в деяких випадках навіть деформувала її. Це відбувалося з ряду причин, а саме:

традиційна оцінка не відбивала багатоманітність особистісних якостей та поведінкових мотивів;

була розрахована на уніфіковану усереднену дитину;

не враховувала природу та закони розвитку особистості, зокрема потребу у спонтанній пошуково-творчій активності, а також потребу в наданні діяльності особистісного змісту;

в традиційній оцінці не були виражені нові досягнення дидактики та психології, в тому числі здобутки теорії розвивального навчання;

крім стимулювання навчальної активності, оцінка в руках педагога виконувала функцію соціального контролю-заохочення або покарання за поведінку; вона була інструментом соціального тиску, за допомогою якого вчитель стимулював не тільки навчальну активність, але й належну поведінку дитини в класі. Іноді він змушений був надавати оцінці каральних функцій, бо не мав інших засобів наводити порядок у класі. Коли дитина не здатна до самоконтролю або має авторитарні особистісні тенденції, тобто поважає силу і не реагує на слово, педагог використовує авторитарний тиск як метод контролю поведінки. Тим самим авторитарність в психічній структурі дитини підживлювалась і розвивалась ще інтенсивніше, бо виховувався конформізм, стимулювались шкільні фобії та неврози;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рекомендуємо почитати:

Виховання як процес
Структура виховного процесу є взаємозв'язком основних елементів: цілей і змісту, методів і засобів, а також досягнутих результатів. Виховання є багатофакторним процесом. На нього роблять вп ...

Головні ознаки педагогічної технології
Будучи наділеною всіма ознаками системи, що типо­логічно ріднить її з усіма соціальними системами, педа­гогічна технологія має специфічні сутнісні ознаки, яківиокремлюють її як самодостатні ...

Проблема мети виховання на сучасному етапі розвитку України
Мета виховання – сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Мета виховання має об’єктивний характер і виражає ідеал людини в галузевій формі. Вона об’єктивно ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net