Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 3

Головне у формуванні пізнавальних інтересів учнів за допомогою комп'ютера полягає у створенні цікавих навчальних програм для комп'ютерів та їх упровадженні в навчальний процес, що вважається одним з найактуальніших питань сучасної методики навчання географії.

Що таке навчальна комп'ютерна програма з метою формування пізнавальних інтересів учнів з географії? Це й методичні рекомендації з цікавим текстом і запитаннями до нього, й цифрові показники, і фактичні дані про географічні об'єкти. Текст програми повинен мати не описовий, а аналітичний характер, який би націлював учнів відповідати на запитання, які вимагають розглядати явища природи в причинно-наслідкових зв'язках, а не просто переказувати прочитане або почуте.

В цілому сьогодні спеціальних навчальних програм з географії з питань формування пізнавальних інтересів не існує, а ті, що є, це — звичайні навчальні програми за розділами або темами уроків; вони не завжди формують інтерес, лише констатують географічний фактаж, схематично орієнтують, що треба знати і як зрозуміти навчальний матеріал, отримати певний результат. Усе ще триває пошук.

І все ж таки за допомогою комп'ютера вчителі формують в учнів інтерес до вивчення географії. До уроків з їх використанням повинна здійснюватися відповідна підготовка вчителя. Це спеціально розроблений поурочний план з використанням комп'ютерної техніки; відбір відповідної навчальної програми; попереднє навчання учнів роботі з комп'ютером і ознайомлення їх з особливостями програми.

Розгляд співвідношення проблеми формування пізнавальних інтересів і комп'ютерного навчання має сьогодні вирішальне значення не тільки у викладанні географії. Тут головне, щоб за допомогою використання комп'ютера в учнів сформувати і розвинути пізнавальний інтерес до географії. Це нова методична проблема, пов'язана з упровадженням досягнень науково-технічного прогресу в навчальний процес з географії. Цьому допоможуть створення комплексних навчальних програм для комп'ютерів, зміст яких вже сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів. Але з усіх програм для комп'ютерів з географії у формуванні пізнавальних інтересів найпереконливішими є:

а)організація географічних дидактичних ігор;

б)банк даних, що містить різноманітну інформацію, необхідну для розв'язання навчальних проблем.

До всього цього необхідно додати всебічну (у тому числі й психологічну) підготовку самого вчителя до роботи з комп'ютером.

Щоб досягти успіху з даної проблеми, необхідно:

розв'язати проблеми, пов'язані з технологією комп'ютерного навчання;

ефективно використовувати комп'ютер у конкретних ситуаціях, що виникають у навчальному процесі з географії; розробити навчальні програми з проблеми формування пізнавальних інтересів з географії для учнів. Основне тут — підібрати цікавий матеріал для програм, побудова їх така ж сама, як і без машинних навчальних програм, а саме:

Вступна частина (вступ). У змісті вступу подається мотиваційна і організаційно-практична характеристика всіх тем курсу 6—8 класів (фізична географія).

Основний текст. Пропонується характеристика проблеми "Формування пізнавальних інтересів учнів" за допомогою використання комп'ютера. Наголос робиться на ролі навчальних програм з питань формування пізнавальних інтересів, про визначення поняття "інтерес", а також на створенні самих програм як основного важеля формування інтересу до географії. Програма з питань формування пізнавальних інтересів до географії вважається лише частиною всієї системи навчання. Вона стосується окремих курсів фізичної чи економічної і соціальної географії, але пов'язана з усім географічним матеріалом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Виконання практичної роботи. Коментар роботи студентів
Лексична «хвилинка» • Вкажіть «зайві» слова, що не мають ознак решти слів, ужитих в рядку: малина, явір, лисиця, ромашка; доброзичливість, охайність, вимогливість, довгий; — сукня, матеріал ...

Загальна характеристика суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ ст
60-ті роки ХІХ ст. (починаючи з 1855 року) були в Росії періодом великого суспільного руху, обумовленого зростаючими протиріччями між розвитком виробничих сил і гальмуючими цей розвиток крі ...

Рекомендації щодо удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи
Узагальнення напрацьованого дає нам змогу розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення здоров’язберігаючого компонента підручників для початкової школи. Насамперед у процесі реалізац ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net