Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 3

Головне у формуванні пізнавальних інтересів учнів за допомогою комп'ютера полягає у створенні цікавих навчальних програм для комп'ютерів та їх упровадженні в навчальний процес, що вважається одним з найактуальніших питань сучасної методики навчання географії.

Що таке навчальна комп'ютерна програма з метою формування пізнавальних інтересів учнів з географії? Це й методичні рекомендації з цікавим текстом і запитаннями до нього, й цифрові показники, і фактичні дані про географічні об'єкти. Текст програми повинен мати не описовий, а аналітичний характер, який би націлював учнів відповідати на запитання, які вимагають розглядати явища природи в причинно-наслідкових зв'язках, а не просто переказувати прочитане або почуте.

В цілому сьогодні спеціальних навчальних програм з географії з питань формування пізнавальних інтересів не існує, а ті, що є, це — звичайні навчальні програми за розділами або темами уроків; вони не завжди формують інтерес, лише констатують географічний фактаж, схематично орієнтують, що треба знати і як зрозуміти навчальний матеріал, отримати певний результат. Усе ще триває пошук.

І все ж таки за допомогою комп'ютера вчителі формують в учнів інтерес до вивчення географії. До уроків з їх використанням повинна здійснюватися відповідна підготовка вчителя. Це спеціально розроблений поурочний план з використанням комп'ютерної техніки; відбір відповідної навчальної програми; попереднє навчання учнів роботі з комп'ютером і ознайомлення їх з особливостями програми.

Розгляд співвідношення проблеми формування пізнавальних інтересів і комп'ютерного навчання має сьогодні вирішальне значення не тільки у викладанні географії. Тут головне, щоб за допомогою використання комп'ютера в учнів сформувати і розвинути пізнавальний інтерес до географії. Це нова методична проблема, пов'язана з упровадженням досягнень науково-технічного прогресу в навчальний процес з географії. Цьому допоможуть створення комплексних навчальних програм для комп'ютерів, зміст яких вже сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів. Але з усіх програм для комп'ютерів з географії у формуванні пізнавальних інтересів найпереконливішими є:

а)організація географічних дидактичних ігор;

б)банк даних, що містить різноманітну інформацію, необхідну для розв'язання навчальних проблем.

До всього цього необхідно додати всебічну (у тому числі й психологічну) підготовку самого вчителя до роботи з комп'ютером.

Щоб досягти успіху з даної проблеми, необхідно:

розв'язати проблеми, пов'язані з технологією комп'ютерного навчання;

ефективно використовувати комп'ютер у конкретних ситуаціях, що виникають у навчальному процесі з географії; розробити навчальні програми з проблеми формування пізнавальних інтересів з географії для учнів. Основне тут — підібрати цікавий матеріал для програм, побудова їх така ж сама, як і без машинних навчальних програм, а саме:

Вступна частина (вступ). У змісті вступу подається мотиваційна і організаційно-практична характеристика всіх тем курсу 6—8 класів (фізична географія).

Основний текст. Пропонується характеристика проблеми "Формування пізнавальних інтересів учнів" за допомогою використання комп'ютера. Наголос робиться на ролі навчальних програм з питань формування пізнавальних інтересів, про визначення поняття "інтерес", а також на створенні самих програм як основного важеля формування інтересу до географії. Програма з питань формування пізнавальних інтересів до географії вважається лише частиною всієї системи навчання. Вона стосується окремих курсів фізичної чи економічної і соціальної географії, але пов'язана з усім географічним матеріалом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення
Зі вступом дитини до школи наступає абсолютно новий етап її життя і до цього етапу вона повинна бути достатньо підготовленою. Раніше за все‚ повинні бути готові виконувати серйозну діяльніс ...

Формування початкових знань учнів про священні книги Індії в пропедевтичному курсі світової літератури
За програмою світової літератури 2005 року в 6 класі вивчають міфи про створення світу в різних народів. В цій темі доцільно використати вивчення міфу про Ману. Методичні рекомендації: Пере ...

Особливості застосування дидактичних ігор на уроках української мови
Найефективнішими є ті уроки української мови, на яких використовують різноманітні форми роботи, збагачують їх знахідками своїх творчих шукань. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосе ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net