Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 17

Як правило, ігри такого типу проводяться у старших класах, хоча за певних умов вони є досить ефективними і в основній школі .

Деякі дидакти поділяють стратегічні ігри на проблемні і ситуаційні їх основна відмінність полягає в тому, що при проблемній грі учні, об'єднані в групи, вирішують певну проблему за сталих, заданих сюжетом гри умов. Групи можуть або вирішувати одну й ту саму проблему, пропонуючи своє власне рішення, або ж кожна група вирішує часткову проблему, а сукупність вирішення часткових проблем веде до вирішення проблеми у цілому.

У ситуаційних іграх у ході гри передбачено зміну її умов. Гра будується_ за принципом комп'ютерних "квестів". Для цього ігровий цикл поділяється на етапи ("кроки"). Після закінчення першого "кроку" вчитель використовує картки "випадкових подій", які описують нові умови, до яких гравці змушені прилаштовуватися. Це вносить у гру певний азарт і динаміку.

Проблемні ігри доцільні для проведення на уроках географії у старшій школі, але впроваджувати їх вже необхідно у 7 класі основної школи. Окрім того, слід врахувати, що ситуаційні ігри підпорядковуються логіці гри, а не логіці навчально-виховного процесу, тому їх бажано використовувати на етапі закріплення, повторення та контролю, а стратегічні – на етапі вивчення (виконавчо-діяльнісному) навчального матеріалу.

Рольові ігри, на відміну від імітаційно-моделюючих, мають більший емпатійний акцент. Їх завдання полягає у створенні відповідного емоційного фону заняття, набутті учнями досвіду емоційно-ціннісної діяльності, формуванні ціннісних орієнтацій тощо. Рольові ігри мають гнучкіші правила, обмежені роллю, високий рівень узагальненості, стимулюють фантазування, уяву, творчість, що відповідає психолого-віковим можливостям і засобам соціальної адаптації учнів 5—8 класів.

Найбільш розповсюдженими рольовими іграми є театралізовані вистави, театралізовані ігри і проблемно-дискусійні ігри. Основні відмінності між театралізованою виставою і театралізованою грою полягають у тому що в останній тексти ролей, складають самі учні: й питома вага імпровізації більша.

Для рольових ігор-драматизацій притаманна низка особливостей (під час їх проведення клас поділяється на "виконавців-акторів" і "глядачів", що передбачає необхідність постановки задач пізнавального характеру перед глядачами; вимагаються великі затрати часу і фінансів; змістовна (предметна) частина заняття відступає на другий план, порівняно з видовищною; "глядачі" не завжди адекватно сприймають гру акторів-однокласників), що ускладнюють їх використання у навчальному процесі. Наявність у школах можливості використовувати відеофільми та DVD з висококласними акторами, спецефектами тощо безумовно робить їх естетичний вплив на учнів сильнішим, ніж гра однокласників-аматорів. Окрім того, часто-густо драматизація перетворюється на ілюстративний додаток або емоційний підсилювач репродуктивної діяльності учнів на уроках географії.

За деякими спостереженнями можна сказати, що починаючи десь з 9-го класу, а особливо у старшій школі інтерес учнів до рольових ігор спадає, вони не охоче беруть участь у виставах і віддають перевагу стратегічним та проблемним іграм. Можливо, це пов'язано з тим, що в учнів починає переважати абстрактне мислення, замість конкретно-образного.

Отже, щоб організувати пізнавальну діяльність потрібно перш за все сформувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення фізичної географії. Саме пізнавальному інтересу приділяється велике значення, оскільки він виступає стимулом пізнавальної діяльності. Він виникає не відразу, а проходить певні етапи свого становлення. У формуванні пізнавального інтересу неабияке значення відіграють інформаційно-телекомунікаційні технології. Останні активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають мислення та підвищують загальний рівень інформаційної культури. Навчально-пізнавальну діяльність необхідно стимулювати і в цьому процесі може допомогти оцінка, лише потрібно правильно цим інструментом користуватися за для досягнення необхідного результату. При вивченні фізичної географії важливо звернути увагу на: а) застосування проблемного підходу до навчання; б) реалізація системи самостійних робіт; в) навчання учнів різних прийомів навчальної роботи; г) розв’язання пізнавальних завдань, задач. Ширше потрібно використовувати нетрадиційні форми уроків, застосовувати навчальні моделі, які допомагають організувати пізнавальну діяльність. Не можна не згадати виконавчо-діяльнісного етапу начального заняття, під час якого й проходить пізнавальна діяльність учнів, де також потрібна раціональна організація. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів потрібна і у рамках ігрової моделі навчання, ефективність якої зумовлена емоціями учнів.

Страницы: 12 13 14 15 16 17 

Рекомендуємо почитати:

Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури
В сучасній теорії фізичного виховання найбільш науково обґрунтовані для практичного застосування виділяють фізичні вправи за такими ознаками. Фізичні вправи за ознакою переважного впливу на ...

Гуманістичні засади психолого-педагогічної характеристики
Людина на людину не схожа: одна сильна – інша слабка; одна волелюбна – іншій властиво пригнічувати слабшого; одна наполеглива, витривала, легко досягає мети, інша – відзначається слабкодухі ...

Методика творчої самостійності студентів
Метою, системо-утворювальним фактором експериментальної педагогічної системи підготовки фахівця середньої ланки є формування творчої самостійності студента в аспекті його відповідності вимо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net