Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 16

Ігрова діяльність притаманна дитині. У ході гри на основі зміни ролей; та ігрових ситуацій відбувається соціалізація дитини, набуття нею певного соціального досвіду тощо. "Вільна гра" має свою внутрішню мотивацію, яку, на відміну від навчальної не потрібно створювати. При цьому у грі діти використовують власний досвід, виявляють не тільки самостійність, а й ініціативу (встановлення правил, вибір шляхів, створення умов, беруть на себе відповідальність за прийняті рішення). Але виявилося, що між "вільною грою" і дидактичною (навчаючою) грою є низка суттєвих відмінностей, які вимагали свого вирішення, а саме:

дидактична гра має навчально-розвивальну мету, яка виходить за рамки "вільної гри";.

складні соціальні установки не є індивідуальним відбитком загальних зразків соціальної або групової поведінки, тому у гру вводяться певні правила, що обмежують діяльність і самостійність учня;

вона вимагає досягнення певного результату (що у вільній грі абсолютно не обов'язково), який може бути однозначно зафіксований і оцінений вчителем;

вона проводиться не тоді, коли цього хоче учень, а тоді, коли це заплановано вчителем.

Існують декілька досить складних видів класифікації дидактичних ігор, але для пересічного вчителя, який складає власні нескладні ігри або використовує вже розроблені ігри, достатньо знати, що ігри поділяються на імітаційно-моделюючі та рольові.

Імітаційно-моделюючі ігри присвячені вирішенню певної проблеми, набуттю процесуальних компетенцій, рефлексії шляхів вирішення проблеми, і, хоча вони можуть включати у себе розподіл ролей, це ролі "технічні" (керівник, доповідач, секретар тощо), в яких емпатія (перевтілення в образ) має менше значення, ніж у рольових іграх.

Блок імітаційно-моделюючих ігор включає декілька груп (типів ігор). Перший тип, який іноді називають комбінаторними іграми, представлений різноманітними іграми, для яких характерні відсутність спеціальних ігрових процедур, імовірнісний характер процесу гри, ігрові дошки (розкреслені "поля"), різноманітні фішки тощо. Ці ігри використовуються для формування мовленнєвої культури, перевірки знань певних понять, географічної номенклатури тощо. В іграх даного типу залучається пам'ять учнів, тому їх доцільно застосовувати під час закріплення, повторення і узагальнення матеріалу в 5-7-му, рідше у 8-9-му класах. Це II (репродуктивний, "алгоритмічний") рівень мислення, коли учень виконує дії по пам'яті без підказки.

Іноді (коли учні давно вивчали необхідні поняття, учень не може пригадати поняття без підказки, існує необхідність провести корекцію неправильно названого поняття тощо) виникає необхідність організувати дані ігри по пам'яті з підказкою, тобто на І (репродуктивному, "учнівському") рівні мислення.

Другий тип – різноманітні вікторини типу "Перший мільйон", "Що? Де? Коли?" тощо – також використовується переважно під час закріплення, повторення та узагальнення матеріалу. Це II рівень мислення (дія без підказки, по пам'яті), який дає можливість розширити коло матеріалу, що перевіряється, за рахунок введення окремих фактів, статистики тощо. Такий тип ігор може використовуватися як у середній, так і в старшій школі.

Третій тип ігор даної групи представлений так званими стратегічними іграми. Це більш складні ігри, які, на відміну від попередніх, вже мають певне рольове забарвлення (тобто дії учнів диктують не тільки сама ситуація та організаційно-управлінські правила гри, а й особливості поведінки, що накладаються на гравця роллю. Це ІІІ (часткового-пошуковий, "евристичний"), а іноді й IV ("творчий") рівень мислення. Стратегічні ігри використовуються для вивчення нового матеріалу і набуття нового досвіду за нестандартних умов і узагальнення вже вивченого матеріалу. Вони сприяють більш глибокому зв'язку знань учнів з життям та практичною діяльністю, розширюють їх емпіричну базу, ведуть до розуміння учнями проблем суспільства, формування у них рис активного громадянина тощо. Ігри даної групи вимагають значної кількості часу (до одного-двох уроків мінімум), високорозвинених абстрактного і критичного мислення, певного досвіду дослідницької роботи, навичок і культури ведення дискусій. В їх основі лежить вирішення різного роду проблем (ситуацій, явищ тощо) шляхом моделювання.

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17

Рекомендуємо почитати:

Сімейне виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях
Усиновлення, опіка та піклування над дітьми – перевірені часом форми сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тоді як альтернативні форми, що набули р ...

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається
Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті представлені у табл. 2.5. Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті Структурні елементи заняття ...

Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Проблема емоцій і почуттів складна і багатогранна. Почуття - одна із основних сторін психічного життя особистості. Вони є процесом переживання людиною свого ставлення до навколишньої дійсно ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net