Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 15

Загалом зазначимо, що здебільшого в педагогічній літературі поняття "дискусія" та "диспут" часто вживаються як синоніми (особливо тоді, коли диспут розглядається як "організована дискусія"), а поняття "дебати" виступає як вид дискусії.

Більшість методистів схильні до того, що використання диспутів та дебатів у повному обсязі можливе у старшій школі і 9-му класі основної школи. Шостий – восьмий класи основної школи повинні розглядатися як підготовчий етап до запровадження повноцінної комунікативної моделі навчання у 10-12 класах. У них мають переважати завдання на формування вмінь висловлювати свою точку зору письмово й усно, досконало володіти рідною мовою, вміння критично сприймати інформацію, розрізняти факти, припущення та оцінки, аргументувати власну позицію, знаходити слабкі сторони в аргументації співрозмовника, дотримуватися правил та культури спілкування.

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів потрібна і у рамках ігрової моделі навчання, ефективність якої зумовлена емоціями учнів.

До останнього часу такий важливий компонент змісту, як досвід емоційно-ціннісної діяльності учнів, лише декларувався і практично, був відсутній у навчальних програмах.

І. Лернер нагадує про необхідність упродовж усього процесу навчання приділяти увагу емоційній сфері учня. Без емоцій немає ні пробудження сформованих потреб, ні заміщення одних потреб іншими (їх коригування), ні створення нових

Головна умова успіху в процесі навчання – розбудити емоції учня. Якщо в процесі уроку учень нудьгує або залишається байдужим, успіху не буде. І, навпаки, в емоційно збудженої дитини очі горять, увага насторожена, пам'ять чітка, вона запам'ятовує твердо і надовго.

До емоційних стимулів належать гра, романтика, змагання, проблемно-пошукові ситуації, емоційно-образні засоби, диспути, дискусії.

Безумовно, розвиток індивідуальності передбачає не лише її емоційний аспект, але й розвиток творчого потенціалу особистості й, на нашу думку, здійснюється саме через емоційний аспект. У зв'язку з цим як основний принцип розвитку творчого потенціалу особистості необхідне введення принципу трансформації інтелектуальної проблеми в емоційну проблему. Відповідно до цього принципу проблемою стає не виконуване учнями завдання, а їх емоційне ставлення до цього завдання і співвіднесення його із загальноприйнятим ставленням. Це емоційне ставлення приймається як самодостатній прояв індивідуальності. Учень повинен стати центром дій, освіти в реальності.

Вихід з цієї ситуації може бути знайдений шляхом включення у навчально-виховний процес ігрової моделі навчання.

Мета використання моделі у навчально-виховному процесії – включення учнів у моделювання явищ та процесів; часткова емпатія (переживання досвіду); орієнтація на пошукову діяльність; формування абстрактного, критичного та рефлексійного мислення, створення нових і ціннісних орієнтацій, високий рівень включеності у роботу, стимулювання активності та ініціативи, опора на власний життєвий досвід як на джерело знань; розвиток культури дискусій та публічних виступів, повторення та узагальнення навчального матеріалу, полегшення перенесення засвоєного матеріалу та набутих компетенцій у реальне життя, можливість використання таких засобів адаптації учнів 6-9 класів до набутих новоутворень, що відповідають їхньому віку (гра, фантазування, співпереживання тощо).

Особливості використання моделі у навчально-виховному процесі: уявність, проблемна ситуація переживається учнем у процесі; основу діяльності складає ігрове моделювання, проводиться у групах за певними правилами; рефлексія включає в себе як результати, так і шляхи їх досягнення; учень у безпечній обстановці набуває такого самого досвіду, і як і в реальності, потребує затрат часу на підготовку і проведення; між "вільною" грою та дидактичною грою існують ряд відмінностей, що і повинні бути враховані вчителем.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17

Рекомендуємо почитати:

Види робіт з розвитку зв’язного мовлення
Створення системи розвитку зв’язного мовлення – завдання складне. Необхідно враховувати ряд факторів: формування комунікативних умінь (осмислення теми і головної думки, добір і систематизац ...

Технологія семінару
Семінар - від лат. Seminarium - "розсадник" знань. Семінар передбачає обговорення складних питань у змісті матеріалу за темою, а також повідомлень, доповідей, рефератів, підготовл ...

Спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими
Особливості спілкування дитини З дорослими З однолітками Дорослий посідає центральне місце у житті дошкільника, тому досвід спілкування з ровесниками постійно переломлюється крізь досвід сп ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net