Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 15

Загалом зазначимо, що здебільшого в педагогічній літературі поняття "дискусія" та "диспут" часто вживаються як синоніми (особливо тоді, коли диспут розглядається як "організована дискусія"), а поняття "дебати" виступає як вид дискусії.

Більшість методистів схильні до того, що використання диспутів та дебатів у повному обсязі можливе у старшій школі і 9-му класі основної школи. Шостий – восьмий класи основної школи повинні розглядатися як підготовчий етап до запровадження повноцінної комунікативної моделі навчання у 10-12 класах. У них мають переважати завдання на формування вмінь висловлювати свою точку зору письмово й усно, досконало володіти рідною мовою, вміння критично сприймати інформацію, розрізняти факти, припущення та оцінки, аргументувати власну позицію, знаходити слабкі сторони в аргументації співрозмовника, дотримуватися правил та культури спілкування.

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів потрібна і у рамках ігрової моделі навчання, ефективність якої зумовлена емоціями учнів.

До останнього часу такий важливий компонент змісту, як досвід емоційно-ціннісної діяльності учнів, лише декларувався і практично, був відсутній у навчальних програмах.

І. Лернер нагадує про необхідність упродовж усього процесу навчання приділяти увагу емоційній сфері учня. Без емоцій немає ні пробудження сформованих потреб, ні заміщення одних потреб іншими (їх коригування), ні створення нових

Головна умова успіху в процесі навчання – розбудити емоції учня. Якщо в процесі уроку учень нудьгує або залишається байдужим, успіху не буде. І, навпаки, в емоційно збудженої дитини очі горять, увага насторожена, пам'ять чітка, вона запам'ятовує твердо і надовго.

До емоційних стимулів належать гра, романтика, змагання, проблемно-пошукові ситуації, емоційно-образні засоби, диспути, дискусії.

Безумовно, розвиток індивідуальності передбачає не лише її емоційний аспект, але й розвиток творчого потенціалу особистості й, на нашу думку, здійснюється саме через емоційний аспект. У зв'язку з цим як основний принцип розвитку творчого потенціалу особистості необхідне введення принципу трансформації інтелектуальної проблеми в емоційну проблему. Відповідно до цього принципу проблемою стає не виконуване учнями завдання, а їх емоційне ставлення до цього завдання і співвіднесення його із загальноприйнятим ставленням. Це емоційне ставлення приймається як самодостатній прояв індивідуальності. Учень повинен стати центром дій, освіти в реальності.

Вихід з цієї ситуації може бути знайдений шляхом включення у навчально-виховний процес ігрової моделі навчання.

Мета використання моделі у навчально-виховному процесії – включення учнів у моделювання явищ та процесів; часткова емпатія (переживання досвіду); орієнтація на пошукову діяльність; формування абстрактного, критичного та рефлексійного мислення, створення нових і ціннісних орієнтацій, високий рівень включеності у роботу, стимулювання активності та ініціативи, опора на власний життєвий досвід як на джерело знань; розвиток культури дискусій та публічних виступів, повторення та узагальнення навчального матеріалу, полегшення перенесення засвоєного матеріалу та набутих компетенцій у реальне життя, можливість використання таких засобів адаптації учнів 6-9 класів до набутих новоутворень, що відповідають їхньому віку (гра, фантазування, співпереживання тощо).

Особливості використання моделі у навчально-виховному процесі: уявність, проблемна ситуація переживається учнем у процесі; основу діяльності складає ігрове моделювання, проводиться у групах за певними правилами; рефлексія включає в себе як результати, так і шляхи їх досягнення; учень у безпечній обстановці набуває такого самого досвіду, і як і в реальності, потребує затрат часу на підготовку і проведення; між "вільною" грою та дидактичною грою існують ряд відмінностей, що і повинні бути враховані вчителем.

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16 17

Рекомендуємо почитати:

Зміст проектної технології. Класифікація проектів
Сьогодні в українській школі дедалі активніше використовується проектна технологія як одна з інноваційних технологій навчально-виховного процесу, сутність якої полягає у стимулюванні інтере ...

Суть використання міжпредметних зв’язків при вивченні розділу ”Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”
В процесі здійснення міжпредметного зв’язку трудового навчання з іншими шкільними предметами неможливо розглядати всі поняття і закономірності, які використовуються як наукові основи трудов ...

Сенс педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї
Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все і найдовше – люди. З них на першому місці – батьки і педагоги. Індивідуальність дитини спочатку формується в сім'ї. Виховна робота школи не м ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net