Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Сторінка 14

Особливості використання моделі у навчально-виховному процесі: високий рівень залучення учнів до навчальної діяльності; можливість висловлювати і відстоювати власну точку зору; набуття досвіду публічних виступів, плідної співпраці, демократичного діалогу та розумного компромісу; відповідність віковим особливостям учнів середньої та старшої школи.

Отже, ми можемо припустити, що дискусії притаманні:

широке обговорення (обмін думками);

спірне питання (проблема);

публічність (наявність аудиторії);

вербальна (усно-словесна) форма спілкування (діалог або полілог), хоча можливе використання різноманітної наочності під час виступу на етапі доведення;

наявність, як мінімум, двох осіб (або груп) з протилежними поглядами;

спонтанність.

Остання ознака (спонтанність) суперечить навчанню як спеціально організованій, спланованій і керованій взаємодії між вчителем та учнями з метою досягнення результатів, визначених державою у нормативно-правових документах (програмах, стандартах тощо). Тому як вихід із цього протиріччя у навчально-виховному процесі необхідно використовувати підготовлені, сплановані, керовані дискусії, різновидами яких є диспути та дебати. Маючи основні вищезазначені ознаки дискусії (крім спонтанності), вони розрізняються між собою за метою, організацією і характером діяльності учасників. Ці особливості відображені у таблиці 1.1

Загалом зазначимо, що здебільшого в педагогічній літературі поняття "дискусія" та "диспут" часто вживаються як синоніми (особливо тоді, коли диспут розглядається як "організована дискусія"), а поняття "дебати" виступає як вид дискусії.

Більшість методистів схильні до того, що використання диспутів та дебатів у повному обсязі можливе у старшій школі і 9-му класі основної школи. Шостий – восьмий класи основної школи повинні розглядатися як підготовчий етап до запровадження повноцінної комунікативної моделі навчання у 10-12 класах. У них мають переважати завдання на формування вмінь висловлювати свою точку зору письмово й усно, досконало володіти рідною мовою, вміння критично сприймати інформацію, розрізняти факти, припущення та оцінки, аргументувати власну позицію, знаходити слабкі сторони в аргументації співрозмовника, дотримуватися правил та культури спілкування.

Таблиця 1.1

Особливості диспуту та дебатів як різновидів дискусії

Диспут

Дебати

Мета

Обговорення, обмін думками, висвітлення своїх позицій з метою правильного розв'язання суперечливого питання.

Переконати суперників, виграти, але не агресивно.

Особливості організації

Вимагає попередньої підготовки.

Кількість груп іноді може бути більше двох.

Поділ учасників на групи відбувається безпосередньо під час заняття відповідно до їх власних переконань, оцінок, суджень, тобто кількість членів у групах не однакова.

Не передбачає якогось особливого виділення ролей.

Вимагає попередньої підготовки.

У дебатах беруть участь тільки дві групи-команди (стверджуюча і заперечуюча) і суддя (журі).

Включення гравців у стверджуючу або заперечуючу команди, може не збігатися з їх особистими переконаннями.

Передбачає поділ на певні функціональні ролі.

Інше

1.Попередня підготовка забезпечує дискусійний процес, і підбір матеріалів проводиться відповідно до власних переконань учасників.

У ході дискусії можливі різні результати: згода, незгода, зміна позицій тощо.

3.Час може визначатися учасниками за домовленістю залежно від складності питання, кількості бажаючих виступити тощо.

Попередня підготовка зводиться до підбору інформації, підготовки і фіксації виступів відповідно до функціональної ролі.

Команди не змінюють своїх поглядів, доводячи кожна свою, заздалегідь визначену позицію.

Час жорстко фіксований.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рекомендуємо почитати:

Гендерний аспект уявлень студентів про міжособистісні відносини в системі студент – викладач
Вітчизняна система вищої освіти практично не враховує гендерні відмінності студентів. Це виявляється і в змісті учбових дисциплін і в методичній літературі. Тим часом, дослідження показують ...

Кількісний і якісний аналіз експериментального дослідження
Оцiнити ефективнiсть i резулътативнiсть розробленого комплесу діагностичних завдань для виявлення особливостей адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у ...

Організація самостійної учбової діяльності молодших школярів творчими вчителями сучасної початкової школи
Розглянемо конкретні приклади самостійного ознайомлення учнів з новим матеріалом на різних уроках. Щоб цей етап навчання пройшов успішно, слід надзвичайно уважно поставитись до змісту підго ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net