Активізація та організація пізнавальної діяльності

Нова педагогіка » Організація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення географії » Активізація та організація пізнавальної діяльності

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 10

Традиційна, школа протягом століть з необґрунтованою впертістю намагається трактувати учня як об'єкт абсолютно пластичний. Через брак знань про сталі індивідуальні риси особистості школяра вчителі цікавляться передусім знаннями. При цьому відбувається неприховане нівелювання особливостей особистості:

а) всіх учнів трактують однаково;

б) усім учням подають однакову інформацію;

в) до всіх учнів ставлять однакові вимоги;

г) від усіх учнів вимагають однакових результатів;

д) до всіх учнів застосовують однакові стимули. Це спричинює появу в більшості з них нудьги, небажання вчитися, а то й відрази до навчання. Натомість педагогічні впливи, узгоджені зі сталими індивідуальними рисами особистості школяра, викликають у нього задоволення і схвалення. Вони спонукають його діяти зацікавлено, охоче,без ніякого примусу, реалізуючи внутрішні потреби і переконання. До цього додаються почуття самореалізації, емоційне піднесення ентузіазм. Стимули, які враховують сталі індивідуальні риси особистості, найефективніший спосіб залучення людей до запланованих дій, результати ж цих дій перевищують сподівання.

Концепція сталих індивідуальних рис особистості школяра відкриває добрі перспективи для гуманістичної педагогічної практики, оскільки дає педагогам змогу визначити внутрішні педагогічні чинники, які обумовлюють розвиток школяра, вивільняють творчі можливості, стабілізують індивідуальні позитивні риси учня, визначають його адаптаційні здібності. Від того, на якому рівні буде сформовано світогляд особистості, залежить характер дій, вчинків, мотивів діяльності, поведінки. Саме в цьому полягає взаємозв'язок свідомості особистості з її чуттєвою (емоційною) сферою, моральністю людини, що мотивує її свідомості, а також підкріплюють вольові якості.

Звичайно, навчити — це дати учням знання, сформувати в них уміння й навички. Необхідно виховувати в них потребу, мотив, позитивне ставлення до набуття цих знань. Це вже моральний аспект виховання. Навчальна мотивація, тобто бажання, прагнення вчитися, виступає важливою умовою здобуття освіти. Коли вчитися повинні всі, тоді перед педагогом постає проблема – не лише дати знання, а й виховати потяг до них, сформувати позитивне ставлення.

Отже, врахування індивідуальних особливостей школяра підтримує уявлення вихованця про себе як про особистість, що передусім виявляється в інших людях, і настільки, наскільки він змінює їхнє духовне життя. За таких умов дитина усвідомлює, що вона може стати розвиненою особистістю лише через свої добропорядні вчинки. Оцінка вихованцем себе як особистості відбувається не лише з огляду на те, що означає для нього та чи інша риса, а й що вона може означати для інших, тобто дитина має навчитися відчувати людину. Якщо педагог вбачає в дитині повноцінного партнера, допомагає їй знайти себе, діє творчо, відповідно до цінностей системи особистості, то кожен з учасників спілкування обов’язково реалізує свою людяність, індивідуальність, неповторність.

Визначальною особливістю сучасної шкільної освіти стала технологізація процесу навчання, яка передбачає впровадження нових дидактичних засобів, спрямованих на досягнення конкретно визначеного кінцевого результату. Важливою ознакою технологізованого процесу навчання є його процесуальність, яка полягає у зосередженні уваги учителя безпосередньо на самому процесі навчання як системі прийомів організації активної пізнавальної діяльності учнів.

Навчальна модель – це система, яка складається з дидактичної основи та педагогічної техніки, що застосовується у даному навчальному періоді. Під дидактичною основою розуміються метод навчання та організаційна форма його реалізації, а під педагогічною технікою — засоби і навчальні прийоми, що безпосередньо використовуються у навчальному процесі.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Рекомендуємо почитати:

Комплекс вправ для формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом
У цьому підрозділі розглядаються основні етапи роботи над формуванням в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом і розробляються фрагме ...

Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів
На першому етапі експериментального дослідження ми використали два тести та власну розроблену анкету. Тест виявлення рівня самооцінки у осіб, які брали участь у експерименті був спрямований ...

Сучасний стан інформатизації міських та сільських загально освітніх навчальних закладів
Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій потребує створення певних умов: сучасну матеріально-технічну базу; відповідне програмне забезпечення; наявність фахівц ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net