Вимоги до випускників 12-річної школи

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до випускників 12-річної школи

Сторінка 3

Початок XXI ст. приніс багато змін у всі сфери життя сучасного суспільства. Новітні інформаційні технології становлять на сьогоднішній день ядро інноваційних концепцій управління, викладання у школі та ВНЗ, набувають особливого значення.

Аналізуючи особливості сучасного стану можна стверджувати, що проблема впровадження інформаційних технологій — вкрай важлива, складна і багатоаспектна, вона потребує від керівництва, учителя щоденної скрупульозної роботи. Так само очевидною є гостра потреба в наукових дослідженнях цієї проблеми, у підготовці належного навчально-методичного, правового забезпечення. Робота в цьому напрямку інтенсивно проводиться. Було сформовано законодавчу базу, введенно в дію: Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 ютого 1998 року № 74/98-ВР; Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" 31 липня 2000 року № 928/2000; Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 № 293 "Про створення Українського центру дистанційної освіти", м.Київ "Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000р.

Рiшенням Президiї Академiї педагогiчних наук України вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 1999 року № 988 16 червня 1999 року створений Iнститут інформаційних технологій і засобів навчання. Завдяки роботі цього інституту в Україні діють багато освітніх проектів, одним з яких є «Апробація новітніх засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи». Інститутом видається освітянські журнали «Комп’ютер в школі та сім’ї» та електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Традиційно інститутом проводяться Міжнародні науково-методичні конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», науково-практичні семінари «Віртуальна школа: зарубіжний і вітчизняний досвід».

Пошук ефективних шляхів впровадження інформаційних технологій у ЗНЗ відбувається на державному і місцевому рівнях. Одним із таких шляхів по підготовці вчителів є участь України в благодійній освітній програмі корпорації Intel «Навчання для майбутнього», яка сприяє широкому включенню освітніх закладів України у світовий інформаційний простір та підготовці вчителя сучасного типу. В Україні програма реалізується спільно з МОН України, ЦІПО, НМЦ СО/ВО та Intel. Навчання вчителів відбувається в ОІППО, а також на базі опорних шкіл, яких вже понад 500. У зв’язку з цим постають нові завдання і перед курсами підвичення кваліфікації педагогічних працівників – дати грунтовні теоретичні і, головне, практичні знання та вміння впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких на уроках повинно стати нормою в освіті. Другим шляхом є участь у глобальній програмі корпорації Microsoft «Нове життя комп’ютера», у рамках якої початковим і середнім навчальним закладам безкоштовно надаються ліцензійні операційні системи (ОС). Шляхи впровадження інформаційних технологій можна представити у вигляді схеми.

Для ефективного впровадження інформаційних технологій в освіті управлінцям навчальних закладів на місцях необхідно:

Вивчати нормативну базу впровадження інформаційних технологій та перспективний досвід розвинутих країн.

Бути активними учасниками міжнародних освітніх проектів, що спрямовані на підвищення інформаційної культури вчителів-предметників (Intel).

Поповнювати матеріальну базу комп’ютерних класів, за рахунок участі у міжнародних проектах, а також залучення коштів спонсорів та громади.

Організовувати на базі власних шкіл освітні проекти, які б забезпечували поширення інформаційної культури між учителями, учнями, громадою.

Ініціювати створення власних навчальних та контролюючих програм.

Отже, освіта України вступила у світовий інформаційний простір і повернення з цієї дороги не можливо. Метою впровадження і використання інформаційних технологій в освіті є підготовка членів майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна громадянська позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Система вправ з навчального редагування для 7 класу
Із метою формування вмінь учнів вдосконалювати власне писемне мовлення, необхідно застосовувати навчальні вправи з редагування текстів різних типів та жанрів. У зв’язку з цим потрібен спеці ...

Організація духовно -морального виховання школярів на уроках
На уроках в постійному спілкуванні з учителем і однолітками формується моральність дитини , збагачується його життєвий досвід. Переживання молодших школярів , їх радощі і прикрощі насампере ...

Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями
Вихідним елементом виховання колективу і особистості є індивідуальна робота з учнями, яка повинна проводитися з усіма учнями. Суть - чітка диференціація засобів і методів впливу у відповідн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net