Вимоги до випускників 12-річної школи

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до випускників 12-річної школи

Сторінка 3

Початок XXI ст. приніс багато змін у всі сфери життя сучасного суспільства. Новітні інформаційні технології становлять на сьогоднішній день ядро інноваційних концепцій управління, викладання у школі та ВНЗ, набувають особливого значення.

Аналізуючи особливості сучасного стану можна стверджувати, що проблема впровадження інформаційних технологій — вкрай важлива, складна і багатоаспектна, вона потребує від керівництва, учителя щоденної скрупульозної роботи. Так само очевидною є гостра потреба в наукових дослідженнях цієї проблеми, у підготовці належного навчально-методичного, правового забезпечення. Робота в цьому напрямку інтенсивно проводиться. Було сформовано законодавчу базу, введенно в дію: Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 ютого 1998 року № 74/98-ВР; Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" 31 липня 2000 року № 928/2000; Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 № 293 "Про створення Українського центру дистанційної освіти", м.Київ "Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000р.

Рiшенням Президiї Академiї педагогiчних наук України вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 1999 року № 988 16 червня 1999 року створений Iнститут інформаційних технологій і засобів навчання. Завдяки роботі цього інституту в Україні діють багато освітніх проектів, одним з яких є «Апробація новітніх засобів навчання, комплектів обладнання і методичних рекомендацій щодо їх використання для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи». Інститутом видається освітянські журнали «Комп’ютер в школі та сім’ї» та електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання». Традиційно інститутом проводяться Міжнародні науково-методичні конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», науково-практичні семінари «Віртуальна школа: зарубіжний і вітчизняний досвід».

Пошук ефективних шляхів впровадження інформаційних технологій у ЗНЗ відбувається на державному і місцевому рівнях. Одним із таких шляхів по підготовці вчителів є участь України в благодійній освітній програмі корпорації Intel «Навчання для майбутнього», яка сприяє широкому включенню освітніх закладів України у світовий інформаційний простір та підготовці вчителя сучасного типу. В Україні програма реалізується спільно з МОН України, ЦІПО, НМЦ СО/ВО та Intel. Навчання вчителів відбувається в ОІППО, а також на базі опорних шкіл, яких вже понад 500. У зв’язку з цим постають нові завдання і перед курсами підвичення кваліфікації педагогічних працівників – дати грунтовні теоретичні і, головне, практичні знання та вміння впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких на уроках повинно стати нормою в освіті. Другим шляхом є участь у глобальній програмі корпорації Microsoft «Нове життя комп’ютера», у рамках якої початковим і середнім навчальним закладам безкоштовно надаються ліцензійні операційні системи (ОС). Шляхи впровадження інформаційних технологій можна представити у вигляді схеми.

Для ефективного впровадження інформаційних технологій в освіті управлінцям навчальних закладів на місцях необхідно:

Вивчати нормативну базу впровадження інформаційних технологій та перспективний досвід розвинутих країн.

Бути активними учасниками міжнародних освітніх проектів, що спрямовані на підвищення інформаційної культури вчителів-предметників (Intel).

Поповнювати матеріальну базу комп’ютерних класів, за рахунок участі у міжнародних проектах, а також залучення коштів спонсорів та громади.

Організовувати на базі власних шкіл освітні проекти, які б забезпечували поширення інформаційної культури між учителями, учнями, громадою.

Ініціювати створення власних навчальних та контролюючих програм.

Отже, освіта України вступила у світовий інформаційний простір і повернення з цієї дороги не можливо. Метою впровадження і використання інформаційних технологій в освіті є підготовка членів майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка зміна своїх функцій у праці, відповідальна громадянська позиція і розвинена планетарна свідомість стануть початковою життєвою потребою.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Навчання монологічного мовлення при вивченні турецької мови учнями початкової школи
Кожен із видів мовлення (діалогічне чи монологічне) має певні, властиві тільки йому, характерні риси, які слід враховувати при навчанні цих видів мовленнєвої діяльності на уроках турецької ...

Специфіка педагогічної діяльності
Під педагогічною діяльністю педагога необхідно розуміти його професійну діяльність, яка в цілому спрямована на якісну підготовку (навчання і виховання) дітей, студентів або фахівців й зумов ...

Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи
Одним із завдань нашого дослідження було проаналізувати стан процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу у практиці роботи сучасної початкової школи. З цією метою ми: 1) провели ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net