Вимоги до випускників 12-річної школи

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до випускників 12-річної школи

Сторінка 2

2. Ефективний пошук інформації. Центральною частиною проблеми інформаційної грамотності є ефективний пошук потрібної інформації, формування вміння її знаходити в різних джерелах — періодичні видання, книги, Інтернет та ін. Крім того, доцільним є залучення учнів до збирання первинної інформації за допомогою анкетування, інтерв'ю тощо.

Інформаційно грамотний учень ефективно здійснює пошук потрібної інформації, використовує комп'ютер та інші технології. При цьому він знаходить найбільш прийнятні методи доступу до інформації; будує й застосовує ефективні дослідницькі стратегії (складає план, визначає ключові слова, синоніми, терміни для інформаційної потреби, добирає словник спеціальної лексики); використовує різні пошукові системи, класифікації, індекси в бібліотеці чи на сайті; листи, інтерв'ю та інші види первинної інформації; оцінює відповідність знайденої інформації поставленій меті й визначає, чи потрібна альтернативна інформація, інші методи пошуку; виділяє, записує, обробляє інформацію та її джерела; виписує потрібні відомості, цитати.

3. Критичне оцінювання інформації. Не менш важливим є критичне оцінювання інформації, особливо, коли її кількість постійно зростає, а якість украй невизначена.

Інформаційно грамотний учень оцінює інформацію та її джерела критично. При цьому він читає текст і знаходить головні ідеї, викладає поняття своїми словами, знаходить матеріал для цитування; перевіряє й порівнює інформацію з різних джерел для оцінювання її надійності, точності, авторства, часу, точки зору чи упереджень; аналізує структуру й логіку аргументів і методів; розуміє суперечності в інтерпретації; розпізнає взаємозв'язок ідей і комбінує їх у попередньому формулюванні, що, можливо, вимагає додаткової інформації; порівнює нові знання з тими, що були раніше, для визначення важливості, суперечностей та інших характеристик; визначає придатність інформації для потреб дослідження, вивчає іншу точку зору в літературі; вирішує, чи вилучити (включити) добуту інформацію; оцінює розуміння й інтерпретацію інформації під час обговорення її з однокласниками, експертами, практиками; визначає, чи достатня здобута інформація, переглядає використані джерела й використовує в разі потреби інші.

4. Включення інформації до індивідуальної бази знань, використання інформації для визначених цілей. Важливою ознакою інформаційної грамотності є вміння учня пов'язати нову інформацію з тією, що йому була відома раніше, усвідомити її зв'язок з уже наявними знаннями, знайти для нової інформації місце у вже сформованих когнітивних структурах. Без цього нові відомості залишаються марним вантажем і не можуть бути ефективно використані.

Інформаційно грамотний учень застосовує нову інформацію й ту, що вже була в нього, для планування й виконання визначеної дії. При цьому він добирає й організує зміст так, щоб нові відомості доповнювали попередні, були відповіддю на запитання, які виникли через брак інформації; визначає, чи суперечить нова інформація власній системі цінностей, і робить кроки для усунення розходжень; використовує нову й попередню інформацію для планування й створення продукту або виконання дії; веде журнал щодо пошуку, оцінювання, обговорення інформації; використовує цифрові дані, переносячи їх у новий контекст; міркує над минулими успіхами, помилками, альтернативними стратегіями; ефективно тлумачить результат для інших, обираючи засіб комунікації й формат, що відповідають меті роботи й очікуванням аудиторії; висловлюється чітко, використовує цитати, відповідний дизайн.

5. Розуміння економічних, правових, соціальних проблем доступу до інформації та її використання. Інформаційна грамотність включає освоєння правових, етичних норм користування інформацією.

Інформаційно грамотний учень розуміє економічні, правові, соціальні, етичні проблеми доступу до інформації та її використання (авторське право, вільний і платний доступ до інформації тощо). При цьому він дотримує законів, етичних правил доступу до інформаційних ресурсів і їх використання; виявляє розуміння того, що таке плагіат, і не демонструє чужу роботу як свою.

Як бачимо, це детально окреслює те, чого треба навчитися, щоб бути інформаційно грамотним. Маємо визнати, що ці аспекти навчання не є сильною стороною нашої школи, і час вимагає значних змін у цій галузі. Причому йдеться не тільки і, можливо, не стільки про спеціальні програми, а про використання певних видів діяльності в щоденній роботі з усіх предметів, на всіх ступенях освіти. Очевидно, що проблема інформаційної грамотності — вкрай важлива, складна і багатоаспектна, вона потребує від учителя щоденної скрупульозної роботи, спрямованої на формування потреби в нових знаннях, умінні їх здобувати та застосовувати. Так само очевидною є гостра потреба в наукових дослідженнях цієї проблеми, у підготовці належного навчально-методичного забезпечення.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності та фактори, які впливають на його формування
Проблема ефективності стилів професійно-педагогічної діяльності не має однозначного вирішення. Одні дослідники визнають в якості найбільш ефективного якийсь один конкретний стиль педагогічн ...

Я.А. Коменський – основоположник наукової педагогіки
Народився в 1592р. в м. Нівніце (Південна Моравія) в сім’ї мірошника, члена громади „Чеських братів”. В 1618 році община „чеських братів” призначає Коменського пастирем-проповідником в м. Ф ...

Фізіологічні особливості молодих школярів
На наш погляд, подоланню ізольованості видів діяльності на уроці музики сприятимуть такі напрями їх взаємозв'язку залежно від навчально-виховних завдань: розуміння учнями змістової сутності ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net