Вимоги до вчителя, що бажає працювати з комп’ютерним забезпеченням

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до вчителя, що бажає працювати з комп’ютерним забезпеченням

Сучасний учитель - різнобічно розвинена людина, яка володіє високим рівнем самопізнання i здатністю до саморозвитку, з яскраво вираженим почуттям особистої відповідальності, уміє самоактуалізуватися й самореалізуватися в соціальнокультурній ситуації, динаміка якої сьогодні різко підсилюється. Слід зауважити, що в умовах широкого використання засобів сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі, значно зростають вимоги до професійної підготовки вчителя, до обсягу його знань, культури мови, спілкування, поведінки.

Специфічними компонентами основ інформаційної культури вчителя слід вважати:

вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для підготовки, супроводу, аналізу, коригування навчального процесу, управління навчальним процесом і навчально-пізнавальною діяльністю учнів;

вміння добирати найбільш раціональні методи і засоби навчання, враховувати індивідуальні особливості учнів, їх запити, нахили і здібності;

вміння ефективно поєднувати традиційні методичні системи навчання із новими інформаційно-комунікаційними технологіями.

Підготовка вчителів є також важливою сферою запровадження комп'ютерних технологій у контексті підвищення якості освіти в розвинутих країнах Європи та світу. Цікавим є досвід країн, де інформаційно-комунікаційні технології викладаються як окремий предмет або вони є засобом викладання інших предметів. Учителям-предметникам нерідко допомагають спеціальні асистенти, які супроводжують комп'ютерне забезпечення навчального процесу, що є досить поширеною практикою в системі шкільної освіти. Асистенти мають вищу університетську педагогічну освіту. За даними Всесвітньої доповіді ЮНЕСКО у всьому світі стали більше використовувати засоби й мережі цифрових інформаційних технологій у галузі освіти. На 1998 р. учителі досить обмежено застосовували їх у навчальному процесі, оскільки школи не були достатньо оснащені комп'ютерними засобами навіть у найрозвинутіших країнах. Нині перед педагогічною громадськістю світу стоїть проблема підготовки вчителів для роботи в умовах швидкого поступу інформаційних та комунікаційних технологій, хоча такі технології, як кінофільми, відеофільми, телебачення та радіо, продовжують відігравати велику роль в освіті всіх країн. Важливо зазначити й те, що європейські вчителі переважно набувають навичок роботи на комп'ютері не під час навчання в університеті, а вже пізніше, у процесі підвищення кваліфікації (різноманітні навчальні та тренінгові програми) та практичної роботи. Слiд зазначити, що нині в Україні також розпочато роботу щодо запровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес. Одним із напрямків є досвід всесвітньо відомої корпорації INTEL, яка інвестує значні кошти в освіту у світовому масштабі та працює у 48 країнах. Зокрема, освітні програми та проекти INTEL спрямовані на розбудову доступу до інформаційних технологій і змістову частину запровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес. Особливу роль INTEL відводить підготовці вчителів. Голова Ради директорів корпорації INTEL Крейг Барретт наголошує: «Ми повинні дати студентам та школярам усі необхідні вміння для побудови успішної кар'єри в майбутньому. Насамперед цими знаннями ми маємо забезпечити вчителів, щоб вони могли передати свій досвід школярам. Щоб від них ішов перший поштовх до майбутніх змін у підходах та методах навчання. Технології дають змогу вчителям легко ділитись успіхами та досвідом по всьому світу. Вони дають розуміння того, що реально вже зроблено і що потребує особливих зусиль. За допомогою технологій можна змінити методи й підходи в освітній практиці, і це дозволить учителям бути лідерами, лідерами у своїй галузі, в освіті». Проте питання, пов'язані зі створенням умов удосконалення професійної компетентності вчителів сільських шкіл, не були об'єктом наукового дослідження, хоча це є одним із аспектів забезпечення високої якості освіти. Особливої гостроти проблема вдосконалення професійної компетентності набула в останні роки, адже докорінні зміни цілей і цінностей суспільної свідомості, потреба більш активної діяльності з метою запровадження в практику роботи інших підходів, інноваційних технологій, сучасних засобів навчання, поліпшення інформаційного і методичного забезпечення, створення умов для розвитку особистості в умовах полікультурного освітнього простору вимагають компетентного, висококваліфікованого вчителя, що забезпечить відповідний рівень знань учнів. У зв’язку з цим постають нові завдання і перед курсами підвищення кваліфікації педагогічних працівників – дати грунтовні теоретичні та практичні знання й вміння впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких на уроках повинно стати нормою в освіті.

Рекомендуємо почитати:

Керівництво самостійною роботою учнів
Основна вимога К.Д. Ушинського до керівництва самостійною роботою полягає в тому, щоб кожне завдання, його зміст і способи виконання були б досить добре пояснені вчителем. Важке, незрозуміл ...

Закон збереження енергії
Не дивлячись на те, що поняття «енергія» не нове, єдиної думки про визначення його не існує. Професор А.Б. Млодзеевський, талановитий викладач і відомий фізик, не одноразово зазначав, що з ...

Засади порівняльно-юридичної педагогіки
Одним із важливих, а в сучасних умовах і обов’язкових напрямків творчого пошуку і вдосконалення роботи щодо зміцнення законності і правопорядку виступає вивчення світового досвіду, його ана ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net