Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій

Сторінка 2

Особливого значення у створенні і розробці нових методик навчання набувають сучасні засоби навчання, зокрема комп'ютери та їх програмне забезпечення. При цьому можна виділити два їх типи:

ППЗ, розраховані на зменшення часу спілкування учня і вчителя або на навчання без вчителя;

ППЗ, розраховані на інтенсивне спілкування учнів і вчителя за рахунок ефективного використання засобів ІКТ і звільнення учнів від необхідності витрачати значний час на виконання технічних, рутинних операцій, коли вони практично не спілкуються з учителем.

Очевидно, обидва типи ППЗ являють собою дві неподільні та доповнюючи одна одну протилежності, що повинні в тій чи іншій мірі використовуватися в різних видах навчальної діяльності.

Оснащення навчального процесу подібними засобами навчання дає можливість вилучити зі змісту шкільних предметів значну частину матеріалу, присвяченого технічній стороні дослідження готових інформаційних моделей, які можна не вивчати або вивчати далеко не всім, і додати нові розділи, що мають важливе теоретичне і прикладне значення.

Значною перешкодою до широкого впровадження й ефективного використання засобів ІКТ в навчальному процесі, якомога швидкого створення і поширення ППЗ, розробки нових комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, які органічно поєднують традиційні методичні системи і сучасні засоби організації інформаційних процесів, є майже повна відсутність відповідного комп'ютерно-орієнтованого навчально-методичного забезпечення. Сучасні комп'ютерно орієнтовані методичні системи навчання повинні бути спрямовані перш за все на:

цілісне сприйняття досліджуваних явищ, з'ясування їх сутності, зв'язків між окремими їх проявами;

змістової сторони отримуваних формальних розв'язків;

розвиток синтетичного, образного мислення поряд із логічним, аналітичним;

абстрагування від технічних деталей аналізу моделей досліджуваного явища;

постановку проблем, висування гіпотез, побудову інформаційних, зокрема математичних, моделей досліджуваних процесів і явищ;

матеріальну інтерпретацію отриманих за допомогою комп'ютера результатів.

Зміст Державної програми інформатизації освіти на базі комп'ютеризації шкіл, використання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення достатньо повно і науково обґрунтовано розкриває шляхи, форми, методи, способи, прийоми вирішення поставлених завдань. Теоретично, а на окремих етапах і практично, проблема розв'язується позитивно. Однак практика підтверджує, що є об'єктивні умови, на які треба зважати, аби успішно реалізувати програму.

По-перше, має бути створена сучасна високоінформаційна, динамічна комп'ютерна база відповідно до стану розвитку науково-технічного прогресу, зокрема комп'ютерної техніки. Тобто комп'ютерна база, скажімо, середніх освітніх закладів повинна бути сучасною не тільки сьогодні, а й через два— п'ять років. А цього можна досягти, постійно поповнюючи її новою комп'ютерною технікою.

По-друге, інформатизація освіти потребує постійного оновлення і створення нового програмного забезпечення, програмно-педагогічного забезпечення, комп'ютерних навчальних засобів, зокрема мультимедійних.

По-третє, необхідно збільшити кількість висококваліфікованих педагогів у галузі комп'ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, програмно-педагогічного забезпечення, комп'ютерних навчальних засобів.

Страницы: 1 2 

Рекомендуємо почитати:

Дидактичні вимоги до системи самостійних робіт
Під системою самостійних робіт розуміють сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених видів робіт, які логічно випливають одна з одної та підкоряються загальним завданням освітнього проц ...

Проектування мотиваційних технологій навчання
Мотивація-це спонукання чи психічні явища стали спонуканнями до виконання тієї чи іншої дії, яке визначає активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату. ...

Вимоги до вчителя, що бажає працювати з комп’ютерним забезпеченням
Сучасний учитель - різнобічно розвинена людина, яка володіє високим рівнем самопізнання i здатністю до саморозвитку, з яскраво вираженим почуттям особистої відповідальності, уміє самоактуал ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net