Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті » Вимоги до матеріальної бази закладів освіти, щодо впровадження інформаційних технологій

Сторінка 1

Роль сучасних засобів навчання є вагомим фактором інформатизації всесвітньої освіти. За даними VI щорічної Міжнародної громадської організації «Всесвітній економічний форум - 2006», в якій приймало участь 122 країни, завдяки зразковій нормативно-правовій базі та чіткій політиці держави з поширення інформаційних технологій лідирують Данія, Швеція, Сінгапур. У першу десятку ввійшли Фінляндія, Швейцарія, Нідерланди, США, Ісландія, Великобританія і Норвегія. Росія за рівнем розвитку інформаційних технологій посіла 70-те місце, а Україна лише 75-те.

Впровадження НІТ у загальноосвітні заклади вимагає від держави значних матеріальних і людських ресурсів, що спрямовані на створення у ЗНЗ кабінетів інформатики та інформаційно-комунікативних технологій (КІІКТ). КІІКТ призначені для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, які створюється з використанням апаратно-програмних засобів, інформаційно-програмних технологій та інших сучасних засобів навчання.

Основною метою створення КІІКТ є забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та розв’язання загальноосвітнім навчальним закладом завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової та повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 14.01.04 р. №24.

Завданнями КІІКТ є:

створення кабінету інформатики;

забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, учителів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій;

наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти;

профільного навчання у старшій школі.

КІІКТ створюються згідно „Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікативних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженого Наказом МОН України 20.05.04 р. № 407 на виконання постанови КМ України від 05.05.01 р. № 436 „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютирізації сільських шкіл на 2001-2003 роки” та у відповідності до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМ України від 14.06.00. р.№ 964. Положення визначає основні вимоги і до матеріально-технічного, і до навчально-методичного забезпечення кабінету[8]. Динаміку виконання постанови КМ України від 05.05.01. р. № 436 по Сумській області можна розглянути на Рис. 2.1.

Мал. 2.1. Забезпеченість комп’ютерними класами по Сумській області

Стан виконання програми на місцях Рис. 2.2.

Мал.2.2. Забезпеченість комп’ютерними класами

Аналіз діаграм дозволяє зробити висновки, що у сільській школі, починаючи з 2002 року, спостерігається тенденція «морального старіння» засобів ЕОМ, яка з роками зростає. Тому, управлінцям необхідно пам’ятати, що через 3 роки комп’ютерна техніка починає «застарівати», і вчасно звертати увагу на модернізацію комп’ютерної техніки, залучаючи бюджетні та спонсорські кошти.

Ефективне впровадження НІТ у ЗНЗ вимагає розробки нових комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання для всіх без винятку предметів — нового змісту навчання, засобів, організаційних форм і методів навчання, підготовки, супроводу, аналізу, коригування навчального процесу, управління навчальним процесом. Вони повинні бути розраховані на значний ухил у самостійну, дослідницько-творчого характеру навчальну діяльність як учнів так і вчителів. Широке використання поряд з традиційними технологіями навчання нових комп'ютерно-орієнтованих, дозволить активізувати пізнавальну діяльність учнів і вчителів з одного боку, і значно інтенсифікувати спілкування учнів і вчителя, всього навчального процесу з іншого боку. Такі методичні системи навчання здатні й повинні розробляти лише фахівці у відповідних предметних галузях, і в першу чергу педагоги. На сьогоднішній день до створення педагогічних програмних засобів (ППЗ) залучені фахівці АПН України.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Теоретико-методологічні основи викладання літератури у школі
Літературна освіта школярів передбачає не тільки залучення їх до читання різноманітних творів, активізацію читацької діяльності, а й проникнення у природу художнього твору, розуміння особли ...

Дослідження ціннісних орієнтацій особистості
Систематизація наукових даних щодо проблеми асоціальної поведінки підлітків дозволила констатувати, що аналіз стану її дослідження вимагає реалізації системного підходу, який визначає взаєм ...

Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства
Психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. За даними Г.Костюка, „онтогенез людського організму визначається біологічною ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net