Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 17

· транстекстуальності (пара-, мета-, архітекстуальності), згідно з яким «усякий текст написаний на тексти» (У. Еко) і постає «лабіринтом» (Ж. Дерріда), «палімпсестом» (Ж. Женнет), «нарізками» (У. Берроуз), «фено»-, «генотекстами» (Ю. Крістєва), «стохастичною версією» (К.-Х. Штокхаузен);

· «нової» естетичної насолоди, що передбачає фізіологічне тлумачення катарсису, аж до перетворення бартівської ідеї «текстового задоволення» в ідею «шизоаналізу» (Ж. Дельоз);

· «нової» символічності, згідно з яким світ постає єдиним символом.

Завдяки реалізації методу «духовних рецепцій» студенти мали нагоду прийти до висновку: енергетичне єднання з «пульсуючою магмою» асимільованих у «технообразах» (А. Коклейн) художніх полів постає результатом глобального переформування психіки і навіть ментальності реципієнта. Така переорієнтація здійснюється з метою: а) підготовки особи до входження у мережу енвайронменту, де їй «за власним бажанням» дозволять стати «творцем» і себе самої і свого оточення; б) тимчасового «вживання» особи у правила гри кемпу – специфічного смаку і чуттєвості, сфокусованих на неприродному, гротесково-перебільшеному, навіть на шокуючій вульгарності. Чинником цієї переорієнтації постає некласична стратегія постмодерністської естетики, згідно з положеннями якої артефакти нічого не зображають і не виражають, а виявляються «річчю в собі», «тілом» примарної ідеї, що у контексті всезагальної інтертекстуальності дає місце існуванню без жодної сутності».

Аналіз музичних текстів постмодерністів переконував студентів у тому, що вони постають результатом акустичного вияву ІІІ-го виміру, який відкриває, нарешті, одвічну таїну «озвученого числа». У зв’язку з цим студенти запрошувались до осмислення відомої концепції історичного музичного процесу Ю. Холопова як руху «озвучених чисел» історії:

I. Мелодія (григоріанський хорал) = 1:1; 1:2;

II. Гармонія – контрапункт: органум (ІХ-ХІІст.) =2:3; 3:4; доба Відродження (меси Я. Окегема, О. Лассо, Палестріна) =4:5; 5:6; фуги Й.-С. Баха; симфонії Л.ван Бетховена; опери П. Чайковського і М. Римського-Корсакова = опозиція 4:5:6 і 6:7:8:9:10;

III. Нова музика ХХст.: гемітоніка (півтонова система) А. Веберна =15:16 (додекафонія).

Завдяки інтуїтивно-совістівному методу смислоутворення студент осягав сутнісний смисл наведених вище художніх засобів і неодмінно вживався у інспіративну ситуацію. Таке перетворення інтерпретатора в інтерартиста (навіть протагоніста) поставало результатом попереднього оволодіння механізмами «нового» художнього сприймання, зосібна: навігації (естетизації вибору об’єкта естетичного сприймання), флуктуації (або ретенції – миттєвого цілісного «схоплення» і переживання тексту), імплозії (ототожнення виразових засобів зі змістом тексту, здатності до перетворення реального світу у віртуальний симулякр), персоніфікації та адаптації. Саме за допомогою цих механізмів майбутній вчитель музики, вступаючи в епістемологічну взаємодію, відкривав трансцендентну ейдетику скорботи в похмурих музичних «афоризмах» П. Булеза, А. Шенберга, Я. Ксенакіса, Л. Беріо, Дж. Кейджа, ессе Ж. Батая, словесних конструкціях Дж. Джойса, Д. Хармса, П. Клима, М. Дзиги, фільмів А.Хічхока, Ж.Л. Годара і Л. Бунюеля тощо. Свою доцільність у цій ситуації виявив метод споглядання моделі (як учіння).

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Рекомендуємо почитати:

Виховна робота в процесі репетиційних занять
Репетиція є основною ланкою всієї навчальної, організаційно-методичної, виховної та освітньої роботи з колективом. З репетиції можна судити про рівень його творчої діяльності, загальної ест ...

Документи козацтва
«Український козак – це лицар України, морально чиста, високодуховна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, ...

Приклади розв’язання практичних завдань до підрозділів модуля логіки предикатів
Приклад 1. Які з наведених речень є предикатами (для предикатів вказати місність): «х паралельна прямій l (х – довільна пряма на площині); «х є притокою у» (х, у – назви всіх можливих рік); ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net