Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 16

Предметом духовних рецепцій студента під час афективно-смислової взаємодії з імпресіоністами постав намір митців хоч на мить «зупинити» світовий хаос і зосередити погляд на зникаючій у розімкнутому часопросторі людяності, перетворенні миті у нескінченність буття, фатальну плинність сущого, радість, сум та іронію зустрічі і розлуки з сучасником. Інтригу співбуття християнського і діонісійського світів, драматично ущільнених образів природи і тварної людини, втілених у «перевернутих просторах», студента споглядали у полотнах постімпресіоністів П. Сезанн і В. Ван Гог, П. Гоген і А.де Тулуз-Лотрек.

До переосмислення традиційної манери відчувати майбутні музиканти-педагоги запрошувались і в ході афективно-смислового співбуття з обертонуючими дисонансами, тембромотивами, розсіяною в мелодії гармонією та іноладовими елементами К.-А. Дебюссі, П. Дюка, звукотехнікою «слів-образів» М. Равеля. Зосібна, занурюючись у позажанрові і безсюжетні «звукописи» розсередженого конфлікту животворящих сил з омертвляючим холодом небуття К. Дебюссі (Друга серія фортепіанних п’єс «Образи», пейзажно-портретні «замальовки» («Кроки на снігу», «Дівчина з волоссям кольору льону», «Що бачив західний вітер» тощо), у примарні ароматизовані світлотіні «вервиці» зникаючих «думок» («Про мрію…», «Про берег…», «Про квіти…», «Про вечір…», про «Місячне сяйво» з І-го зошита «Галантних свят»), студент запрошувався до витонченого насолодження гармонійною природою, буколічною чарівністю міфу, радістю швидкоплинного життя. Предметом духовних рецепцій у цьому випадку поставав уявний діалог Х. Ортеги-і-Гасета, стверджуючого, що Дебюссі очистив музику від людяного» і М. Крелля, запевняючого усіх в бажанні композитора «простерти нитку від серця людини у космос» [там же].

Збагнути екзистенціальну суть мистецтва ХХ століття студентам допомагали духовні рецепції світоглядних положень М. Бердяєва і К. Ясперса, П.Тілліха і М. Гайдегера, Ж.-П. Сартра і А. Камю. Спираючись на них, вони в ході майєвтичного діалогу, осягали дві життєві позиції:

· апокаліптичний погляд на життя (як «колумбарій, де гниє мертвий час» (Х.Л. Борхес); вороже для особистості «буття-до-смерті», існування в якому передує незбагненній сутності і передбачає нездоланне відчуження);

· есхатологічний погляд на життя (як даровану можливість плекати «розведений Творцем виноградник» і, незважаючи ні на що, дбати про спасіння душі (своєї і ближніх)).

Запаморочлива безодня апокаліптичного «ніщо» відкривалася студентам у саморозвивальній системі «природно-соціально-предметно-художніх» феноменів (В. Бичков), характеристиками якої є абсурд, «зарозум», жорстокість, деструктивність, «речовність», різома, фрістайл, симулякр, шок і т. п.

Осмислення студентами естетичних рецепцій феноменологів (М. Поль Фуко, М. Дюфренн,) і постструктуралістів (Ж. Дерріда, У. Еко, Ж.-Ф.Ліотар) допоміг їм виявити основні вектори розвитку означеної системи в новому постмодерністському середовищі: а) художньої віртуалістики; б) різних форм художнього «транссентименталізму» (Н. Маньковська), тобто «нового» гуманізму, «нового» утопізму з поглядом на майбутнє крізь призму минулого); в) «немистецтва» як пошуку нового арт-смислу не в художній, а у побутовій реальності. Співставляючи різні експертні оцінки, студенти з’ясували, що діяльність пост-артиста у векторах сучасної арт-практики зумовлена рядом теоретично обґрунтованих канонів, зокрема:

Страницы: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Рекомендуємо почитати:

Методи та етапи виконання елементів петриківського розпису
Для початківця, щоб навчитися малювати петриківський орнамент, треба мати цупкий папір (краще ватман), акварельні фарби, кілька саморобних пензликів, склянку для води, куряче яйце, фарфоров ...

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови
Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання ц ...

Тренування пам’яті
Роль пам’яті у розвитку дитини важко переоцінити. З її допомогою вона засвоює знання про навколишній світ і саму себе, оволодіває нормами поведінки, набуває різноманітні вміння і навики. Па ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net