Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 14

Увага студентів зосереджувалась на спільному для обох перших фуг мотиві-символі – темі «хреста», графічна, мелодійна, інтонаційно-риторична виразність 4-х звуків якої у межах трьох ступенів втілює афективний смисл найвеличнішого із християнських знаків, що «спас і перетворив всесвіт, виявив істину, землю обернув на небо, а людей учинив ангелами».

Риторично показовою у циклі постає і друга тема фуги cis-moll – тема «чаші страждання» (плавний рух вузькими інтервалами, дрібними тривалостями, що виражає афект глибокої смиренності і виявляє сутнісний смисл відомих слів Ісусової молитви, мовленої ним у гефсиманському саду: «Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене…Та проте, – не як Я хочу, а як Ти» (Мт. 26,39).

Третя, дев’ятизвучна тема фуги cis-moll (І т.) втілює афективний смисл перед –і останнього із 7 слів, мовлених Ісусом на хресті:

– Отче, в руки Твої віддаю дух мій,

Ти мене, Спасителю, помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.

– Звершилось!.

«Входження» студента у свій «інтра-індивідний простір життя» (Г. Щедровицький) відбувався і під час афективно-смислового співбуття з творами української духовної музики, зокрема доробком представників так званої «золотої доби» (Б. Кудрик): М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя. Так, у ході вивчення історії української церковної музики (за взаємодоповнюючими концепціями Б. Кудрика і В. Мартинова) була надана можливість споглядати барокове і класицистське тлумачення семантики «тайнопису» знаменних розспівів, зокрема: фіти – музичного символу Бога (Пресвятої Трійці), паракліти – символу Пресвятого Духа, крижу (Хреста) – символу спокою і завершення. Осмислення суті вчення Паїсія Величковського допомагало студентам збагнути семіосферу яскравої поетичної образності текстів гімнографа Іоана Дамаскина. У результаті майбутній вчитель музики без особливих труднощів осягав семантику мелодії, наприклад, догматика 2-го гласа «Прейде сень законна» (використаного згодом в Хоровому концерті №9, «Сей день, его сотворил Господь» Д. Бортнянського). Йдеться про риторичні фігури «сени законной» і «благодати пришедши» (монотонного руху «просвітленої» мелодії, що поступово розширюється у діапазоні і ритмічному малюнку), «неопалимої купини» (з’яви у мелодійному плавному русі двох скачків підряд, що символізують образ вогняного полум’я), образу Діви Марії (світла хвилеподібна інтонація), образ «праведно возсияния солнца» (поступове сходження мелодії у верхній регістр), семантичної паралелі між Мойсеєм, «розділяючим» море навпіл, і архангелом Гавриїлом, сповіщаючим Діву Марію про народження Христа (співставлення мелодійної фрази вольового характеру, що завершується висхідною трихордовою поспівкою, і подібної фрази, яка завершується поступеневим нисхідним рухом); образи євреїв, що йдуть «по морю» (мотив, утворюваний половинною тривалістю з крапкою і четвертною, якому передує синкопований хід на кварту вверх); поновленої за народом морської безодні (рух половинними, що змінює покваплену ізометрію восьмих) і т. п.

Збагнути сутність означених музично-риторичних фігур студентам допомагало осмислення духовних одкровень М. Лосського, митрополитів А. Шептицького, Амфілохія (Радовича), Р. Гуардіні, Антонія (Сурожського), Іоана Кронштадтського, Г. Уре фон Бальтазара і П.Євдокимова. Відтак афективно-смислове співбуття майбутніх вчителів музики з Моцартовим світом «свята життя зі сльозами на очах» – апокаліптичного протистояння світу прекрасного, гармонійного і світу страшного, демонічного – поставало епістемологічним узагальненням художнього вираження таких сутнісних смислів Просвітництва:

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Рекомендуємо почитати:

Використання малюнків та ілюстрацій під час вивчення творів для дітей
Перед тим, як починати роботу над творами цього жанру, формувати інтереси до них, дітей, учитель сам повинен знати їх специфіку, особливості, щоб не втратити того духовного заряду, яким вон ...

Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи
Визначення змісту соціально-педагогічної діяльності у школі у сфері даної проблеми вимагає визначення понять, таких як старші підлітки, статеве виховання. Аналіз літератури з питання визнач ...

Критерії оцінки сучасної музичної культури
Не існувало епохи, в якій сучасне мистецтво не було б об’єктом гострих суперечок, незгод і конфліктів. Історія музики пройнята ними від перших зафіксованих фактів у музичній теорії та естет ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net