Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Нова педагогіка » Технологія формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики » Реалізація педагогічної технології формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики

Сторінка 14

Увага студентів зосереджувалась на спільному для обох перших фуг мотиві-символі – темі «хреста», графічна, мелодійна, інтонаційно-риторична виразність 4-х звуків якої у межах трьох ступенів втілює афективний смисл найвеличнішого із християнських знаків, що «спас і перетворив всесвіт, виявив істину, землю обернув на небо, а людей учинив ангелами».

Риторично показовою у циклі постає і друга тема фуги cis-moll – тема «чаші страждання» (плавний рух вузькими інтервалами, дрібними тривалостями, що виражає афект глибокої смиренності і виявляє сутнісний смисл відомих слів Ісусової молитви, мовленої ним у гефсиманському саду: «Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене…Та проте, – не як Я хочу, а як Ти» (Мт. 26,39).

Третя, дев’ятизвучна тема фуги cis-moll (І т.) втілює афективний смисл перед –і останнього із 7 слів, мовлених Ісусом на хресті:

– Отче, в руки Твої віддаю дух мій,

Ти мене, Спасителю, помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.

– Звершилось!.

«Входження» студента у свій «інтра-індивідний простір життя» (Г. Щедровицький) відбувався і під час афективно-смислового співбуття з творами української духовної музики, зокрема доробком представників так званої «золотої доби» (Б. Кудрик): М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя. Так, у ході вивчення історії української церковної музики (за взаємодоповнюючими концепціями Б. Кудрика і В. Мартинова) була надана можливість споглядати барокове і класицистське тлумачення семантики «тайнопису» знаменних розспівів, зокрема: фіти – музичного символу Бога (Пресвятої Трійці), паракліти – символу Пресвятого Духа, крижу (Хреста) – символу спокою і завершення. Осмислення суті вчення Паїсія Величковського допомагало студентам збагнути семіосферу яскравої поетичної образності текстів гімнографа Іоана Дамаскина. У результаті майбутній вчитель музики без особливих труднощів осягав семантику мелодії, наприклад, догматика 2-го гласа «Прейде сень законна» (використаного згодом в Хоровому концерті №9, «Сей день, его сотворил Господь» Д. Бортнянського). Йдеться про риторичні фігури «сени законной» і «благодати пришедши» (монотонного руху «просвітленої» мелодії, що поступово розширюється у діапазоні і ритмічному малюнку), «неопалимої купини» (з’яви у мелодійному плавному русі двох скачків підряд, що символізують образ вогняного полум’я), образу Діви Марії (світла хвилеподібна інтонація), образ «праведно возсияния солнца» (поступове сходження мелодії у верхній регістр), семантичної паралелі між Мойсеєм, «розділяючим» море навпіл, і архангелом Гавриїлом, сповіщаючим Діву Марію про народження Христа (співставлення мелодійної фрази вольового характеру, що завершується висхідною трихордовою поспівкою, і подібної фрази, яка завершується поступеневим нисхідним рухом); образи євреїв, що йдуть «по морю» (мотив, утворюваний половинною тривалістю з крапкою і четвертною, якому передує синкопований хід на кварту вверх); поновленої за народом морської безодні (рух половинними, що змінює покваплену ізометрію восьмих) і т. п.

Збагнути сутність означених музично-риторичних фігур студентам допомагало осмислення духовних одкровень М. Лосського, митрополитів А. Шептицького, Амфілохія (Радовича), Р. Гуардіні, Антонія (Сурожського), Іоана Кронштадтського, Г. Уре фон Бальтазара і П.Євдокимова. Відтак афективно-смислове співбуття майбутніх вчителів музики з Моцартовим світом «свята життя зі сльозами на очах» – апокаліптичного протистояння світу прекрасного, гармонійного і світу страшного, демонічного – поставало епістемологічним узагальненням художнього вираження таких сутнісних смислів Просвітництва:

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Рекомендуємо почитати:

Аналіз організації самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни «Деталі машин» майбутнім інженерам-педагогам машинобудівного профілю
У відповідності до діючого освітнього стандарту дисципліна «Деталі машин» являється невід’ємною складовою частиною навчальних планів підготовки багатьох спеціальностей і спеціалізацій машин ...

Методика навчання письма ліворуких дітей
З приходом до школи шестирічних дітей питання щодо навчання письма ліворуких дітей викликало великий інтерес. Вчителі все більше і більше переконуються, що перенавчання малят згубне для їх ...

Методика виявлення засобів музичної виразності в творах шкільного репертуару
Під час проходження практики, ми намагалися прищеплювати учням любов до музики, розвивати інтерес до неї, виховувати всебічно розвинену особистість в кожній дитині, зокрема, на уроках музик ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net