Робота громадських організацій у підрозділах

Нова педагогіка » Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах » Робота громадських організацій у підрозділах

Сторінка 5

Головним завданням ради народознавчої світлиці є активне сприяння командиру підрозділу в ідейно-патріотичному, військовому, правовому та естетичному вихованні особового складу, у мобілізації військовослужбовців на успішне виконання завдань служби, бойової та гуманітарної підготовки, зміцнення військової дисципліни.

Діяльність ради спрямовує командир підрозділу та його заступник з виховної роботи, які підтримують ініціативу ради, допомагають їй в організації і проведенні інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів.

Рада народознавчої світлиці щомісячно планує свою роботу, враховуючи завдання, які вирішує підрозділ, побажання та пропозиції військовослужбовців, їх інтереси та культурні запити.

Затверджений заступником командира підрозділу з виховної роботи план вивішується на видному місці у приміщенні народознавчої світлиці.

Рада народознавчої світлиці організує, надає допомогу та проводить:

шевченківські читання та шевченківські уроки;

години відродження;

тематичні вечори;

вечори запитань та відповідей;

усні журнали;

зустрічі з ветеранами частини;

літературні вечори;

вікторини;

обговорення прочитаних книг, переглянутих кінофільмів, спектаклів,

виставки образотворчого мистецтва військовослужбовців та членів їх сімей;

заняття гуртків самодіяльної творчості особового складу;

веде підшивки газет та журналів, які надходять за переплатою до підрозділу чи купуються, за рішенням загальних зборів, за кошти особового складу підрозділу.

В народознавчій світлиці організовується чергування із членів ради чи активу підрозділу. Графік чергування складається на місяць, підписується головою ради та вивішується поряд з планом роботи.

Про свою роботу рада періодично, але не менше 2 разів на рік, звітує на загальних зборах особового складу підрозділу, як правило, в січні-лютому та липні-серпні кожного року.

З метою найбільшого впливу на свідомість військовослужбовців в народознавчій світлиці членами ради оформлюється наочна агітація.

Наочна агітація народознавчої світлиці повинна відповідати її призначенню. Вона повинна бути державною, деполітизованою, оперативною, злободенною, пов’язаною з життям підрозділу, притягувати своїм яскравим виглядом. Організатором оформлення наочної агітації у підрозділі є заступник командира з виховної роботи.

В наочній агітації народознавчої світлиці повинні бути такі тематичні матеріали:

державні символи України (прапор, герб, гімн, духовний гімн);

акт проголошення незалежності України;

портрет Т.Г.Шевченка (або бюст);

портрет Президента України;

Військова присяга на вірність Українському народу;

портрети видатних діячів України;

фотографія Командуючого ВВ МВС України та його вимоги;

основні положення Закону України “Про Внутрішні війська МВС України”;

основні етапи історичного розвитку України і її війська, релігії, звичаї, обряди та традиції українського народу;

основні періоди становлення військового формування України, з’єднання, частини. Подвиги героїв, воїнів, які проявили мужність, відвагу при виконанні завдань служби;

матеріали про Україну, область, місто, на території яких дислокується частина;

життя та служба підрозділу (завдання підрозділу на період навчання; інформація про поточний стан навчання, служби, дисципліни; місце підрозділу в частині, взводів у роті; матеріали передового досвіду; фотографії кращих військовослужбовців);

куточок правових знань (який також може бути оформлений в інших приміщеннях казарми).

Матеріали наочної агітації розміщуються на стендах, а також у спеціальних тематичних папках, альбомах тощо.

Основні напрямки роботи громадських організацій:

контроль за суворим дотриманням вимог чинного законодавства в діяльності громадських організацій;

недопущення ведення через громадські організації частини політичної пропаганди;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи громадських організацій;

урахування пропозицій громадських організацій при організації виховної роботи, вирішенні кадрових та соціальних питань;

особиста участь в діяльності громадських організацій військовослужбовців та службовців частини.

Стає зрозуміло, що члени громадських організацій у частині, складають найбільш дійову ланку військовослужбовців та службовців Внутрішніх Військ МВС України, які суттєво впливають на результати виконання повсякденних завдань службової діяльності.

Недооцінка цього фактору та приниження ролі громадської організації в проведенні виховної роботи значно погіршує морально-психологічний стан, що в свою чергу знижує ефективність використання бойової техніки, та сучасної зброї.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Проектування як метод особистісно орієнтованого навчання
Сьогодні такі методи навчання в співпраці, як метод проектів, навчання в малих групах, надзвичайно «модні». Опублікована велика кількість психолого-педагогічних науково-методичних праць, де ...

Тести як засіб контролю. Класифікація тестів
Стратегічною лінією державної політики України є ідея інтенсифікації входження України до європейської спільноти. Інтеграційні та економічні процеси створюють сприятливі передумови для вдос ...

Творче використання досвіду В.О. Сухомлинського в умовах діяльності сучасного дошкільного закладу та початкової школи
На зламі століть в умовах трансформації українського суспільства здійснюються активні пошуки нових перспективних підходів до удосконалення системи освіти як інтелектуальної основи духовного ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net