Робота громадських організацій у підрозділах

Нова педагогіка » Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах » Робота громадських організацій у підрозділах

Сторінка 3

Повноваження ради прапорщиків:

допомагати командирам у вихованні підлеглих в дусі відданості народу України, готовності захищати його честь і гідність, а також стояти на сторожі конституційних прав;

виховувати прапорщиків на історико-культурних традиціях українського народу, кращих службово-бойових традиціях військ і своєї частини;

формувати у прапорщиків високі морально-бойові якості, загальну і військову культуру, допомагати їм у підвищенні своєї професійної підготовки;

сприяти вихованню у прапорщиків чесності та непідкупності, вірності військовій присязі, відповідального ставлення до виконання свого службового обов’язку;

виховувати у прапорщиків культуру в організації свого побуту, пропагувати тверезий спосіб життя, вести боротьбу зі шкідливими звичками;

постійно вивчати матеріально-побутове становище прапорщиків і членів їх сімей і клопотати перед командуванням про надання матеріальної допомоги тим, хто її потребує;

проводити вшанування прапорщиків у зв’язку з досягнутими успіхами у службовій діяльності, вручення державних нагород, поздоровляти з приводу знаменних подій у сімейному житті, урочисто проводжати прапорщиків, які звільняються в запас;

пропагувати приклади мужності, умілих дій, непідкупності, пильності з боку прапорщиків під час виконання службових завдань;

вести індивідуальну виховну роботу серед прапорщиків, знати їх настрій, проблеми та турботи, з цією метою планувати відвідування їхніх сімей;

з метою запобігання порушенням військової дисципліни практикувати заслуховування на засіданнях ради прапорщиків, які мають зауваження по службі, ведуть себе недостойно у сім’ї;

турбуватися про соціальну та правову захищеність прапорщиків і

членів їхніх сімей, клопотати перед командирами про відновлення справедливості та притягнення до відповідальності окремих офіцерів та прапорщиків за факти грубості, приниження особистої гідності;

брати участь у роботі по добору та комплектуванню посад прапорщиків, надавати допомогу прийнятим на службу в оволодінні службовими обов’язками;

спільно з командуванням організовувати дозвілля і культурно-просвітницькі заходи для прапорщиків та членів їхніх сімей, проводити спортивно-масову роботу з ними.

Рада прапорщиків має право:

брати участь в атестуванні прапорщиків та вносити свої пропозиції командиру що до їх доречного використання на службі;

готувати пропозиції для командира що до нагородження прапорщиків, присвоєння їм військового звання “старший прапорщик”, призначення на посаду, зміщення з посади;

брати участь у розслідуванні обставин та причин, що призвели до злочинів, подій, правопорушень та інших проступків, скоєних прапорщиками;

у разі необхідності доповідати командиру та житлово-побутовій комісії свої пропозиції щодо розподілу житла для прапорщиків і членів їхніх сімей;

брати участь в роботі громадської комісії по контролю за роботою установ військової торгівлі з метою кращого забезпечення необхідними товарами прапорщиків і членів їхніх сімей.

За скоєні проступки до прапорщиків радою (загальними зборами можуть бути вжити заходи громадського впливу:

товариська критика;

товариське попередження;

прийняття рішення про прилюдне вибачення прапорщика, який вчинив той чи інший проступок, перед загальними зборами прапорщиків чи особою, яку він образив;

клопотання перед командиром щодо прийняття до порушника відповідних заходів, згідно з дисциплінарним статутом.

Обов’язки і права голови ради прапорщиків.

Голова ради прапорщиків свою роботу будує, виходячи із завдань, що ставляться командиром, а також у відповідності з планами роботи, рішеннями загальних зборів і ради прапорщиків.

Він зобов’язаний:

розробляти плани роботи ради прапорщиків, обговорювати і затверджувати їх на засіданнях ради, інформувати про них прапорщиків на загальних зборах;

організовувати підготовку та проведення засідань ради і загальних зборів прапорщиків;

спільно з членами ради проводити організаторську роботу з прапорщиками, щоб вони стали взірцем в бойовій службі, навчанні та військовій дисципліні, звертаючи при цьому особливу увагу на прапорщиків, нещодавно прийнятих, та тих, які мають зауваження;

знати турботи та настрій прапорщиків, вивчати питання матеріального, медичного, торгово-побутового і культурного обслуговування їх, а також членів їхніх сімей;

постійно інформувати командира, його заступників про роботу ради прапорщиків, прийнятих рішеннях, проблемах, що виникають в колективі прапорщиків;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Техніка викладу лекції
Визначаючи основні особливості викладу лекції, слід відзначити якими педагогічними засобами користується викладач. В педагогіці, зокрема, в теорії педагогічної майстерності існує поняття пе ...

Прийоми формування лексичної компетенції учнів у процесі класної самостійної роботи
Знання іноземної мови асоціюється із значенням слів, в той час як володіння мовою – з лексичними навичками, які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкуванні. Отже, лексичні нави ...

Психолого-педагогічні особливості естетичної розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Проблема емоцій і почуттів складна і багатогранна. Почуття - одна із основних сторін психічного життя особистості. Вони є процесом переживання людиною свого ставлення до навколишньої дійсно ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net