Робота громадських організацій у підрозділах

Нова педагогіка » Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах » Робота громадських організацій у підрозділах

Сторінка 2

бере участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на виховання військовослужбовців у дусі вірності конституційному обов’язку, військовій присязі;

виховання у особового складу почуття високої відповідальності за стан бойової готовності, оволодіння військовою майстерністю, сумлінного виконання завдань бойової служби;

розуміння державної важливості завдань, які виконують Внутрішні Війська МВС України. Формування у військовослужбовців високих морально-психологічних якостей, зміцнення дисципліни та правопорядку.

“Сектор соціального та правового захисту військовослужбовців” допомагає командирам:

контролювати дотримування Закону “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.”;

здійснювати допомогу командуванню у забезпеченні військовослужбовців усіма видами постачання

“Сектор спортивно-масової роботи” за згодою командира підрозділу організовує:

роботу спортивних секцій;

проводить спортивні змагання з різних видів спорту.

“Сектор організації дозвілля, проведення культурно-масових заходів та зв’язків з громадськими організаціями.“ Спільно з командирами та їх заступниками з виховної роботи організовує:

естетичне, художнє виховання військовослужбовців, використовуючи кіно, радіо, телебачення, виставки, музеї, театри, художню та мемуарну літературу;

готує та проводить бесіди, диспути, тематичні вечори, культпоходи, обговорення кінофільмів тощо;

підтримує зв’язки з громадськими організаціями (Комітетом солдатських матерів, жіночими радами, радами офіцерів та прапорщиків) з метою виховання військовослужбовців.

Рада військового колективу звітує про свою роботу на загальних зборах особового складу один раз у півріччя (січень – лютий, липень – серпень).

З метою обміну досвідом, вивчення практики роботи з головами рад військових колективів у частинах, з’єднаннях у січні, липні проводяться одноденні семінарські заняття.

Рада військового колективу - веде таку документацію:

список членів ради військового колективу із закріпленням їх за секторами;

плани роботи ради військового колективу;

протоколи засідань ради військового колективу;

протоколи загальних зборів особового складу підрозділу.

Організація і зміст роботи ради прапорщиків.

Ради прапорщиків утворюються у батальйонах та окремо дислокованих ротах при наявності в них не менше 15 прапорщиків.

У підрозділах; розташованих одному військовому містечку, за рішенням командира частини створюється одна рада, яка об’єднує прапорщиків цих підрозділів.

Рада обирається на загальних зборах прапорщиків відкритим (за рішенням зборів - таємним) голосуванням у складі 5-9 чоловік, на 2 роки.

Голова ради прапорщиків обирається на загальних зборах. На організаційному засіданні ради обираються відкритим голосуванням 1-2 заступники голови.

Командир підрозділу спрямовує діяльність ради прапорщиків на успішне виконання службово-бойових завдань. Він періодично заслуховує інформацію голови ради, пропозиції ради враховує у своїй управлінській діяльності.

Безпосередню відповідальність за організацію роботи ради несе заступник командира підрозділу з виховної роботи.

Рада прапорщиків проводить засідання не менше 1 разу на місяць, а також загальні збори прапорщиків - не менше 1 разу на квартал, після узгодження з командиром і його заступником з виховної роботи. Не пізніше 5 днів після засідання (зборів) оформляється протокол, де відображаються розглянуті питання та прийняті рішення.

Робота ради прапорщиків планується на місяць, плани роботи затверджуються на засіданні ради і підписуються її головою).

Всі рішення рада приймає відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 присутніх на засіданні членів ради.

Після закінчення терміну своїх повноважень рада прапорщиків звітує загальним зборам прапорщиків про виконану роботу.

Метою роботи ради прапорщиків є:

виховання у прапорщиків високої відповідальності перед народом України, постійної готовності до захисту Української держави, формування в них високих моральних якостей, активності й відповідальності за виконання службових і громадських обов’язків;

згуртування прапорщиків навколо патріотичної ідеї державної незалежності України, вірності своєму обов’язку - захисника Батьківщини;

встановлення справедливості та соціальної захищеності прапорщиків від грубощів і свавілля, приниження особистої гідності, а також допомога у питаннях поліпшення умов життя, відпочинку прапорщиків і членів їхніх сімей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Робота над дієсловом в початкових класах
Вивчення дієслова як частини мови, її форми і правопису в початкових класах дається в елементарному вигляді і розподіляється за класами. Під час вивчення теми “Дієслово” слід: сформувати в ...

Короткий курс адаптаційних занять для учнів перших класів "Перші дні у школі"
На нашу думку важливо саме на початку навчання допомогти дітям швидше адаптуватися до нових обставин, сформувати позитивне ставлення до навчання. Але, враховуючи обставини сучасної школи (п ...

Правова база та майбутній стан вищої освіти в системі МВС України
Сучасний етап реформування Міністерства внутрішніх справ вимагає подальшого удосконалення системи підготовки фахівців для відомчих потреб. Тому розвиток системи відомчої освіти в Україні, я ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net