Робота громадських організацій у підрозділах

Нова педагогіка » Роль і значення громадських організацій у вихованні військовослужбовців та формування морально-психологічного клімату у військових колективах » Робота громадських організацій у підрозділах

Сторінка 2

бере участь в організації та проведенні заходів, спрямованих на виховання військовослужбовців у дусі вірності конституційному обов’язку, військовій присязі;

виховання у особового складу почуття високої відповідальності за стан бойової готовності, оволодіння військовою майстерністю, сумлінного виконання завдань бойової служби;

розуміння державної важливості завдань, які виконують Внутрішні Війська МВС України. Формування у військовослужбовців високих морально-психологічних якостей, зміцнення дисципліни та правопорядку.

“Сектор соціального та правового захисту військовослужбовців” допомагає командирам:

контролювати дотримування Закону “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.”;

здійснювати допомогу командуванню у забезпеченні військовослужбовців усіма видами постачання

“Сектор спортивно-масової роботи” за згодою командира підрозділу організовує:

роботу спортивних секцій;

проводить спортивні змагання з різних видів спорту.

“Сектор організації дозвілля, проведення культурно-масових заходів та зв’язків з громадськими організаціями.“ Спільно з командирами та їх заступниками з виховної роботи організовує:

естетичне, художнє виховання військовослужбовців, використовуючи кіно, радіо, телебачення, виставки, музеї, театри, художню та мемуарну літературу;

готує та проводить бесіди, диспути, тематичні вечори, культпоходи, обговорення кінофільмів тощо;

підтримує зв’язки з громадськими організаціями (Комітетом солдатських матерів, жіночими радами, радами офіцерів та прапорщиків) з метою виховання військовослужбовців.

Рада військового колективу звітує про свою роботу на загальних зборах особового складу один раз у півріччя (січень – лютий, липень – серпень).

З метою обміну досвідом, вивчення практики роботи з головами рад військових колективів у частинах, з’єднаннях у січні, липні проводяться одноденні семінарські заняття.

Рада військового колективу - веде таку документацію:

список членів ради військового колективу із закріпленням їх за секторами;

плани роботи ради військового колективу;

протоколи засідань ради військового колективу;

протоколи загальних зборів особового складу підрозділу.

Організація і зміст роботи ради прапорщиків.

Ради прапорщиків утворюються у батальйонах та окремо дислокованих ротах при наявності в них не менше 15 прапорщиків.

У підрозділах; розташованих одному військовому містечку, за рішенням командира частини створюється одна рада, яка об’єднує прапорщиків цих підрозділів.

Рада обирається на загальних зборах прапорщиків відкритим (за рішенням зборів - таємним) голосуванням у складі 5-9 чоловік, на 2 роки.

Голова ради прапорщиків обирається на загальних зборах. На організаційному засіданні ради обираються відкритим голосуванням 1-2 заступники голови.

Командир підрозділу спрямовує діяльність ради прапорщиків на успішне виконання службово-бойових завдань. Він періодично заслуховує інформацію голови ради, пропозиції ради враховує у своїй управлінській діяльності.

Безпосередню відповідальність за організацію роботи ради несе заступник командира підрозділу з виховної роботи.

Рада прапорщиків проводить засідання не менше 1 разу на місяць, а також загальні збори прапорщиків - не менше 1 разу на квартал, після узгодження з командиром і його заступником з виховної роботи. Не пізніше 5 днів після засідання (зборів) оформляється протокол, де відображаються розглянуті питання та прийняті рішення.

Робота ради прапорщиків планується на місяць, плани роботи затверджуються на засіданні ради і підписуються її головою).

Всі рішення рада приймає відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 присутніх на засіданні членів ради.

Після закінчення терміну своїх повноважень рада прапорщиків звітує загальним зборам прапорщиків про виконану роботу.

Метою роботи ради прапорщиків є:

виховання у прапорщиків високої відповідальності перед народом України, постійної готовності до захисту Української держави, формування в них високих моральних якостей, активності й відповідальності за виконання службових і громадських обов’язків;

згуртування прапорщиків навколо патріотичної ідеї державної незалежності України, вірності своєму обов’язку - захисника Батьківщини;

встановлення справедливості та соціальної захищеності прапорщиків від грубощів і свавілля, приниження особистої гідності, а також допомога у питаннях поліпшення умов життя, відпочинку прапорщиків і членів їхніх сімей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці
З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм її спілкування. Учень 1-го класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником цілий день проводив у грі. І ...

Структурні компоненти творчих здібностей учнів старших класів та особливості їх прояву в дизайнерській діяльності
При визначенні структури здібтностей до дизайнерської діяльності, на нашу думку, слід керуватися, як особливостями протікання психічних процесівщо обумовлюють її, так і її змістом і спрямов ...

Організація пізнавальної діяльності учнів
1) Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів: планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення; використання у ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net