Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною

Сторінка 2

Заняття намагались проводити в атмосфері довіри, розуміння, поваги до всіх учнів. Діти були різних національностей, різних віросповідань, віруючі і невіруючі. Оцінки за відповіді ми ставили тільки позитивні, або зовсім не ставили. Розмова про духовну культуру вимагала особливого такту та чуйності. При повторному анкетуванні на поставлене запитання: “Чи потрібно вивчати церковну музику? Якщо “так”, то чому?”, діти дали такі відповіді: “Щоб більше знати про церкву, як люди говорили на древній мові”, “Тому, що я знаю те, що раніше не знав. В духовній музиці багато гарних творів”, “Коли я слухаю церковну музику, з’являється доброта в душі”, “Музика подобається мені, бо вона дуже гарна”, “Я дізналась про те, чого раніше не знала”.

Без сумніву, можна зробити висновок, що духовна музика збагачує дітей, відкриває їм нові грані спілкування з оточуючим світом, вона породжує в дитині позитивні емоції, які формують її особистість.

Музична культура розвивається за трьома основними напрямками: народна музика, релігійно-духовна і професійна світська композиторська творчість:

1.Духовна музика являється тим пластом музичної творчості при допомозі якого можна дієво вирішити багато виховних завдань.

2. У ХХІ столітті набувають великого значення нові підходи до виховання підростаючого покоління, повернення від ідеологічних недуг недавнього минулого до вічних моральних цінностей та ідеалів.

3.Характерною рисою розвитку культури в нашій країні за останні роки стало проведення до її традиційних основ в тому числі і релігійно-духовних. Це явище не випадкове і викликане багатьма причинами, зокрема тривожною соціокультурною ситуацією сьогоднішнього дня. Відбудовуються храми, відроджуються традиції церковного співу, духовна музика вводиться в шкалу.

Сьогодні, коли розбудовується національна система освіти України, не можна не враховувати те, що є очевидним. Впроваджуючи систему виховання засновану на народності, родинності, не можна не враховувати таку істотну рису українського народу як релігійність. Оскільки в Україні традиційною релігією являється християнство, то кожна культурна людина повинна бути освічена і вихована в своїй традиції. Від цього залежить її духовність і, культура, і розширення свідомості, і навіть, фізичне здоров’я.

В результаті проведеного дослідження нами зроблено такі висновки:

Православна музика має свої жанрові, стилістичні особливості, свою естетику і теорію. За довгий період розвитку в ній склались певні традиції композиторські, виконавські. Твори церковної музики – пам’ятники вітчизняної культури. Вони є всенародним надбанням.

Православна церква впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяла з метою просвіти народу, створювала твори високої духовної культури, закладала систему ефективної на свій час народної освіти.

Церковний спів, пройшовши складний шлях культурно-історичного розвитку, допомагає засвоєнню розуміння Християнського вчення.

Проаналізувавши програму “По духовній музиці і перевіривши її елементи на практиці, ми прийшли до висновку, що в сучасному соціокультурному середовищі вивчення православної музики дітям дасть:

а) знання історії та витоків культури своєї країни;

б) духовна музика, як синтез релігії і мистецтва служить засобом естетичного і морального виховання. Вона допоможе повернути дітей до совісті, добра, краси, благородства, внутрішньої дисципліни, філософського осмислення оточуючого світу; буде сприяти розвитку почуття любові і співчуття до людини;

в) з введенням в урок духовної музики, слуховий досвід дітей поповнюється новими інтонаціями, відмінними від фольклору і класичної світської музики;

г) через духовну музику діти стикаються з вічними моральними істинами, розкривають для себе вищу гармонію, світостворення;

д) з культурологічних позицій духовна музика може стати однією з форм художнього пізнання світу.

Викладання духовної музики в школі має свої особливості і труднощі. Педагог повинен достатньо володіти матеріалом, методикою роботи на уроці, мати необхідні ноти і звукозаписи, обов’язково враховувати національність і віросповідання дітей.

Тільки культурологічний і просвітницький підхід допоможе уникнути складнощів.

Отже, можна твердити, таким чином, що поняття духовних цінностей є центральним в культурі особистості чи суспільства. Вони формують і скеровують дію тих механізмів, які здійснюють обидві функції культури:

1 - підтримання єдності та рівноваги у соціумі;

2 - пристосування людства до нових, змінених умов завдяки створенню нових ідей і забезпечення тим самим його еволюційного росту.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Сутність і особливості процесу розв’язування простих математичних задач в початковій школі
Одним із засобів організації цілеспрямованої і систематичної роботи над розвитком молодших школярів, формуванням математичної культури у процесі вивчення початкового курсу математики є навч ...

Побудова структурно-смислової з теми «Проектування одягу в художній системі «колекція»
Для розрахунку матриці взаємозв’язків необхідно побудувати вихідний граф дидактичних одиниць теми «Проектування одягу художній системі «колекція». Проаналізувавши граф дидактичних одиниць т ...

Вимоги та рекомендації до складання тестів
1. Відповідність джерелам інформації, якими користуються учні: вимога відповідності змісту та об'єму отриманої учнями інформації. Складаючи або використовуючи готові тести з вибірковими від ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net