Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Система роботи вчителя музики в процесі ознайомлення молодших школярів з духовною спадщиною

Сторінка 2

Заняття намагались проводити в атмосфері довіри, розуміння, поваги до всіх учнів. Діти були різних національностей, різних віросповідань, віруючі і невіруючі. Оцінки за відповіді ми ставили тільки позитивні, або зовсім не ставили. Розмова про духовну культуру вимагала особливого такту та чуйності. При повторному анкетуванні на поставлене запитання: “Чи потрібно вивчати церковну музику? Якщо “так”, то чому?”, діти дали такі відповіді: “Щоб більше знати про церкву, як люди говорили на древній мові”, “Тому, що я знаю те, що раніше не знав. В духовній музиці багато гарних творів”, “Коли я слухаю церковну музику, з’являється доброта в душі”, “Музика подобається мені, бо вона дуже гарна”, “Я дізналась про те, чого раніше не знала”.

Без сумніву, можна зробити висновок, що духовна музика збагачує дітей, відкриває їм нові грані спілкування з оточуючим світом, вона породжує в дитині позитивні емоції, які формують її особистість.

Музична культура розвивається за трьома основними напрямками: народна музика, релігійно-духовна і професійна світська композиторська творчість:

1.Духовна музика являється тим пластом музичної творчості при допомозі якого можна дієво вирішити багато виховних завдань.

2. У ХХІ столітті набувають великого значення нові підходи до виховання підростаючого покоління, повернення від ідеологічних недуг недавнього минулого до вічних моральних цінностей та ідеалів.

3.Характерною рисою розвитку культури в нашій країні за останні роки стало проведення до її традиційних основ в тому числі і релігійно-духовних. Це явище не випадкове і викликане багатьма причинами, зокрема тривожною соціокультурною ситуацією сьогоднішнього дня. Відбудовуються храми, відроджуються традиції церковного співу, духовна музика вводиться в шкалу.

Сьогодні, коли розбудовується національна система освіти України, не можна не враховувати те, що є очевидним. Впроваджуючи систему виховання засновану на народності, родинності, не можна не враховувати таку істотну рису українського народу як релігійність. Оскільки в Україні традиційною релігією являється християнство, то кожна культурна людина повинна бути освічена і вихована в своїй традиції. Від цього залежить її духовність і, культура, і розширення свідомості, і навіть, фізичне здоров’я.

В результаті проведеного дослідження нами зроблено такі висновки:

Православна музика має свої жанрові, стилістичні особливості, свою естетику і теорію. За довгий період розвитку в ній склались певні традиції композиторські, виконавські. Твори церковної музики – пам’ятники вітчизняної культури. Вони є всенародним надбанням.

Православна церква впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяла з метою просвіти народу, створювала твори високої духовної культури, закладала систему ефективної на свій час народної освіти.

Церковний спів, пройшовши складний шлях культурно-історичного розвитку, допомагає засвоєнню розуміння Християнського вчення.

Проаналізувавши програму “По духовній музиці і перевіривши її елементи на практиці, ми прийшли до висновку, що в сучасному соціокультурному середовищі вивчення православної музики дітям дасть:

а) знання історії та витоків культури своєї країни;

б) духовна музика, як синтез релігії і мистецтва служить засобом естетичного і морального виховання. Вона допоможе повернути дітей до совісті, добра, краси, благородства, внутрішньої дисципліни, філософського осмислення оточуючого світу; буде сприяти розвитку почуття любові і співчуття до людини;

в) з введенням в урок духовної музики, слуховий досвід дітей поповнюється новими інтонаціями, відмінними від фольклору і класичної світської музики;

г) через духовну музику діти стикаються з вічними моральними істинами, розкривають для себе вищу гармонію, світостворення;

д) з культурологічних позицій духовна музика може стати однією з форм художнього пізнання світу.

Викладання духовної музики в школі має свої особливості і труднощі. Педагог повинен достатньо володіти матеріалом, методикою роботи на уроці, мати необхідні ноти і звукозаписи, обов’язково враховувати національність і віросповідання дітей.

Тільки культурологічний і просвітницький підхід допоможе уникнути складнощів.

Отже, можна твердити, таким чином, що поняття духовних цінностей є центральним в культурі особистості чи суспільства. Вони формують і скеровують дію тих механізмів, які здійснюють обидві функції культури:

1 - підтримання єдності та рівноваги у соціумі;

2 - пристосування людства до нових, змінених умов завдяки створенню нових ідей і забезпечення тим самим його еволюційного росту.

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Здійснення підсумкового контролю вивчення менеджменту
Метою вивчення курсу менеджменту є придбання студентами теоретичних і практичних знань і навичок в області менеджменту (керування підприємством). Програмою навчання передбачене вивчення ціл ...

Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студента
Комплексний підхід до розвитку творчої діяльності студентів являє собою цілісну систему діалектичне взаємозалежних науково-педагогічних принципів, методів і засобів виховання їхньої активно ...

Механізми мовлення: перехід до зовнішнього мовлення
Перехід до акустичного й графічного мовлення. Другий етап – це комунікативний етап або – це мовлення для «інших». У системі мовленнєвих механізмів можна побачити три рівні. Верхній рівень – ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net