Історико - логічний аналіз розвитку духовного співу

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Історико - логічний аналіз розвитку духовного співу

Сторінка 1

Християнська віра в Україні виникла задовго до о хрещення Володимиром Русі. Володимир лише затвердив і зробив її офіційною. Свідченням того є існування церкви святого Іллі, “в якій присягалися на вірність укладеним з Візантією договором християни, тоді коли інші язичники робили це на пагорбі, біля статуї Перуна” . В церкві, ймовірно, був свій клір, в тому числі і співаки. З історії можливо доводити, що український церковний спів встановлювався в народі багато століть до прийняття офіційного християнства. Отже, історію церковного співу умовно можна розділити на два періоди: історію “повсякденний співу” і офіційного.

“Повсякденний спів”, або народний, початками своїми сягає до часів перших проповідників християнства. Історія про цей спів залишила дуже мізерні згадки, часи лихоліть стерли майже всі пам’ятники. Відомо, що через сто років по прийняттю християнства, як офіційної релігії, простий люд улаштував гуляння з танцями, музикою, весільні обряди здійснювалися без церковного благословення і вінчання. Отже, церковний шлюб був лише для бояр і знатті, прості люди до причастя йшли дуже неохоче.

Офіційний спів на Україні виник разом з хрещенням Русі-України. Над нею здійснювалися впливи візантійських і болгарських джерел. Згідно з літописами Володимир охрестившись, привіз з собою з Корсуня першого митрополита, єпископа і священика. Крім того, разом з Ганною з Візантії прибув до Києва грецький клір, який був наречений царициним.

І XII століття музичництво поступається позиціями. Деякі давні звичаї язичників церква узагальнювала. Таким чином, обряди і звичаї, пов’язані з хліборобським циклом, церква приурочила до святкових днів православного календаря: Різдва, Пасхи, трійці, дня Іоанна Христителя тощо.

Отже, з вище сказаного зрозуміло, що в церковній музиці поєдналися різні стильові компоненти, які виникли від: перший – візантійської музики, яка формувалася на базі культур багатьох народностей; другий – місцевих народних традицій, які склалися протягом тривалого попереднього язичницького періоду. На жаль, прикладів музичної творчості того часу майже не збереглося. Від періоду Київської Русі записи духовної музики збереглися у невеликій кількості, але й ті записи дослідники поки що не в змозі розшифрувати. А щодо культури народу дохристиянської доби, то вона була нефіксована і залишалася лише у народні творчості.

Дослідники українського церковного співу вважають, що він дуже відрізнявся від грецького і мав самобутній національний характер, але в ньому простежується схожість з візантійським церковним співом.

Музика візантійської церкви являла собою псалмодію (спів псалмів у вигляді мелодійної декламації), що сформувалась на багатонаціональній основі. Широкого використання набув спів антифонного принципу. Але його зміст переосмислювався, і в українській церкві він розумівся не як перемінний спів двох хорів, а як спів двох хорів з кононархом. Кононарх, виконував кінцеві фігури мелодичних зворотів, перший хор співав розспівано частину речення першого голосу, а другий хор виконував другу частину. Так виконувалася вся стихира до кінця.

Історію церковної музики на Україні можна поділити на два періоди, яким відповідали стилі виконання: монодичний і багатоголосий.

Монодичний спів був відомий задовго до введення християнства. В період монодичного церковного співу починає створюватись крюкова система нотації. Старовинні книги співоцької нотації з’явилися у кінці ХІ на початку ХІІ століть. Крюкова система нотації на Україні не мала точної фіксації звуків, як у старовізантійській, де чітко були вказані інтервали між звуками. В перші століття розвитку християнського співу з’явилися свої центри та школи співу. Осередком поширення церковної музики стає Києво-Печерська лавра. Відомий упорядник церковного уставу Стефан пізніше послідовником доместика Стефана став відомий вчитель церковного співу Мануїл. Знавці церковного співу працюють і по провінціях імперії Русі-України, з них відомі Лука й Кирилик.

З появою своїх святих, створюються твори про них і оспівуються церковно-релігійні події. Прикладом можуть бути складені канони Інока Григорія, а також Чорноризця Іакова “Сказаніє і похвала св. Борису і св.Глібу” та “Пам’ять і похвала св.Борису і св.Глібу”. За той час з Києво-Печерського монастиря вийшло понад 50 списків праць.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Особливості екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, створення екологічно безпечних умов для життєдіяльності людини – невід’ємна умова розвитку України. ...

Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.
Йдеться про виховання звички й потреби в постійному навчанні та підвищенні рівня культури свого мовлення. Особливу увагу при цьому слід приділяти дотриманню правильності й чистоти мови. Важ ...

Дослідження диференціації навчання на сучасному етапі в середній школі
Методика № 1: "Застосування диференційованого навчання вчителями іноземної мови" Методика спрямована на те, щоб показати, на якому реальному рівні знаходиться розвиток, або ж заст ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net