Сутність церковного співу

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Сутність церковного співу

Сторінка 6

З всього вищесказаного можна зробити висновок, що богослужбовий спів православної церкви має свої особливі естетичні закони і закони оформлення музичного елементу в богослужінні, свої музичні форми, які відрізняються від форм світської музики.

Музика в богослужінні проявляється і використовується наступним чином:

1. Різними градаціями музичного елементу в найтіснішому зв’язку зі словом (псаленодія, екфонесис, урочисте возгласне читання і спів).

2. Різними видами виконання (одиночне, хорове, комбіноване, антифон не, інофонічне, епіфонічне).

У виконанні співу і читання в різних частинах храму (на місцях для співаків, на амвоні, у вівтарі, час процесії в середині або поза храмом та ін.).

У різних ладах, гласах, мелодичних видах.

Всі ці види виконання богослужбового співу чергуються під час служби відповідно визначеним правилом.

Незважаючи на різноманітність, всі вони тісно пов’язані між собою, зв’язують службу в одне ціле. Богослужбовий спів православної церкви утворює в вокальній музиці окрему галузь, яка має свої власні естетичні закони. Існують думки, що богослужбова музична творчість (особливо грецька), припинила свій розвиток, це не зовсім так. З плином часу не лишаються незмінними не тільки види виконання музики, а і навіть схема богослужіння. Деякі частини богослужіння втрачають центральне значення, непомітно витісняються новими формами; деякі види співу зникають з використання, інші, навпаки, не мавши великого значення, набувають його. Але такі зміни відбуваються надзвичайно повільно, саме тому цей процес є непомітним для одного покоління, і ледве помітний для двох – трьох поколінь.

Силами, що формують музичну стихію в богослужінні православної церкви є наступні фактори:

1. Слово – богослужбові тексти, якими ясно і не двозначно висловлюються конкретні ідеї, - їх зміст і структура в різних богослужбових мовах національних частин цієї церкви.

Богослужбовий порядок, яким регулюється місце і спосіб виконання текстів і їх літургійне значення (молитва, славословіє, роздуми та ін) в супроводі тих чи інших богослужбових дійств.

Музичний елемент, властивості людського голосу, закони акустики.

Відносно розвитку, еволюції богослужбового співу слід додати, щодо половини ХVII сторіччя богослужбовий спів був винятково мелодійним, з другої половини ХVІІ сторіччя з’явився багатоголосний або партесний спів (partes – частина). Цей спів перейшов з Італії в Польщу, а з відти на Україну і в Росію.

Розвивався і ритмічний бік виконання. Всі піснеспіви до XVIII сторіччя не мали в собі музичного ритму, музика часто не висловлювала думок тексту.

Найбільш плідний період в історії гармонічного церковного співу – початок ХІХ сторіччя. В цей час працювали такі композитори, як Бортнянський, Турчанінов, Львов, Архангельський.

Д. Бортнянський своєю творчістю утвердив традиції українського хорового співу в репертуарі Петербурзької хорової придворної капели, яка складалася у переважній більшості з носіїв українських музичних традицій, перейнятих в Глухівській школі. Водночас Бортнянський заклав підвалини традицій багатоголосного хору в Росії. Він створив у капелі чудовий хор, який володів бездоганними технічними і тембровими якостями, високою вокальною культурою. Причина такої популярності крилася у класичній простоті й доступності мелодії. Бортнянський наповнював їх інтонаціями народних пісень, церковних кантів, мелодіями багатоголосного українського церковного співу та кобзарського мистецтва. Усе це, переплавлене з впливами західноєвропейськими, зокрема й італійськими, витворило неповторний стиль творів Бортнянського, інтерес до яких не згасає і в наш час.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Тренування пам’яті
Роль пам’яті у розвитку дитини важко переоцінити. З її допомогою вона засвоює знання про навколишній світ і саму себе, оволодіває нормами поведінки, набуває різноманітні вміння і навики. Па ...

Створення виховуючих ситуацій
Виховуючі ситуації — спеціально організовані педагогічні умови для формування в учнів та студентів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків. Ситуація стає виховуючою тоді, коли н ...

Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника
Умови розвитку дошкільника суттєво відрізняються від умов попереднього вікового етапу. Значно підвищуються вимоги дорослих до його поведінки. Центральною вимогою є дотримання обов'язкових д ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net