Сутність церковного співу

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Сутність церковного співу

Сторінка 4

Читання на одному тоні і багатоголосний спів – це два полюси, між якими є багато поступових переходів, тісно пов’язаних один з одним.

Всі види музичного оформлення богослужіння створюють єдине ціле, в якому музичний елемент служить для привернення уваги на викладені в тексті ідеї і, створює емоційну реакцію на них.

Всі вище наведені типи пісно співів мають своє чітко визначене місце в богослужінні, і не можуть змінюватись або переставлятись.

На спосіб виконання вирішальний вплив має структура богослужіння. Саме тому неможливо спів відокремити від богослужіння і розглядати його тільки з музичної точки зору. Музичний елемент не має в богослужінні самостійного значення, він існує в богослужінні, притаманний йому, зв’язаний з ним най тіснішим чином.

Регулює порядок богослужбових дійств Статут (Типікон).

Головними градаціями музичного елементу є псалмодія, екфонетика та спів.

Псалмодія характеризується постійною висотою тону, не визначеністю тривалості окремих складів. Протяжністю висоти і відхилення від постійної висоти тільки в кінці читання. Відсутністю ясного ритму. Ніяких коливань в динаміці.

Для екфонетики притаманним є постійна висота тону, з відхиленнями в кінці фраз. Немає ясно вираженого ритму. Незначні коливання в динаміці.

Спів відзначається різною висотою тонів, чітко визначених інтервалів і тривалістю звуків. Ясною ритмікою. Великі коливання в динаміці.

Види виконання церковних піснеспівів відзначаються своїми особливостями:

1. Статутом передбачено два хори, які розташовуються праворуч і ліворуч іконостасу, по краях солеї. Розміщення співаків на хорах виникло пізніше.

Обидва хори, правий і лівий співають по черзі, а іноді сходяться на середині церкви і співають разом (катавасія).В останні часи принцип антифонності зберігся, в основному, в монастирях.

2. Епіфонний та іпофонний спів. Епіфоннний – це приспівування до кожного вірша-псалма якогось постійного вірша.

Іпофонний – це приспів, який приєднується в кінці до вірша псалма.

3. Респонсорний вид (лат. responsum – відповідь). Прикладом можуть бути єктенії, де на прошення священнослужителя співаки відповідають: “Господи, помилуй”, “Подай, Господи” та ін.

4. Канонарх. Вид співу з канонархом найчастіше використовується в монастирях. Канонарх проголошує текст пісно співу, фразу за фразою, псалмодуючи на одному тоні. Співаки проспівують проголошений текст на відповідний глас.

Від канонарха слід відрізняти головщика. Головщик, на відмінну від канонарха, не псалмодує текст, а заспівує. Деякі композитори в своїх творах писали партію головщика (наприклад, Архангельський “Хваліте ім’я Господнє” №1).

5. Гімнічний (пісенний) вид. Пісно спів виконується від початку до кінця без перерви (“Херувимська пісня”, “Світе тихий” та інші).

Всі розглянуті види пісно співів точно регламентовані статутом.

Назва піснеспіву залежить від того, яке місце в богослужінні він займає. У зв’язку з тим назва одного й того ж пісно співу може змінюватись, але незмінною лишається його текст, а музична форма може як змінюватись, так і залишатись незмінною.

Наприклад, тропар в неділю Фоміну “Запечатану гробу” (глас 7) на утрені кожної неділі (крім Фоміної) є сідальном другої кафізми. Тобто, назва пісно співу залежить від схеми даної служби і її місця в річному колі богослужінь.

Основні піснеспіви за загальною характеристикою поділяються на такі групи:

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки
Трикутник називається рівнобедреним, якщо в нього дві сторони рівні. Ці рівні сторони називаються бічними сторонами, а третя сторона називається основою трикутника. На рисунку 3.1 зображени ...

Зміст виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Психологія доводить, що наше “я” не є чимось відокремленим і незалежним, якоюсь автономною самодостатньою суттю. Людська індивідуальність не з’являється на світ готовою, а формується в проц ...

Характеристика основних понять проблеми
Пошукова навчально-пізнавальна діяльність спрямована на відкриття чогось нового, невідомого раніше. Перед учнем постають проблеми, які він має вирішити самостійно або співпрацюючи з однокла ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net