Сутність церковного співу

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Сутність церковного співу

Сторінка 2

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що богослужбовий спів православної церкви є однією з форм самого богослужіння.

Якщо церковний спів є однією з форм богослужіння, то й форма його повинна визначатись формою богослужіння. Вивчити форму церковного співу можна тільки разом з вивченням еволюції богослужбового порядку і у зв’язку із змістом богослужбових текстів.

В старовину засіб співу залежав від часу, місця та інших причин. Можна назвати 4 основних засоби виконання церковних пісне співів: спів разом всіх прочан, спів однієї людини, спів двома хорами по черзі (або антифонний спів), а також співає один, а інші підспівують.

Найбільш давнім є спів “єдиними устами і єдиним серцем” , тобто всіх разом. Зразок такого співу – спів Ісуса Христа разом з учнями після Тайної Вечері, спів апостолів Павла і Сіли в тюрмі. Св. Іоанн Златоуст казав: “В древности все пели вместе, что и мы тепер делаем”.

Другий вид співу, коли один співав на середині храму, а інші слухали, був розповсюджений в єгипетських монастирях.

Антифонний спів існував ще в старозавітні часи. Св. Василь Великий казав, що антифонний спів дає можливість міркувати над змістом пісноспіву.

Четвертий вид співу, коли один возглашає частину стиха, а інші доспівують, був розповсюджений в Олександрії в часи Св. Афанасія Великого.

На Прикарпатській Русі в православних селах за богослужінням співали всі присутні. Кожний мав при собі книгу “Збірник”, в якій всі пробні піснеспіви. Це сприяло релігійній просвіті самих широких мас народу.

Музична форма і манера співу у різних місцевостях, в залежності від історичних умов може бути різною, але завжди музичний елемент керує цим словом і висловленими ідеями.

В кожній національній частині православної церкви музичний елемент залежить від особливостей співочої артикуляції і природного ритму даної мови. Ці елементи можуть бути різними не тільки у різних народів, але й у різних частинах одного народу.

Богослужбовою мовою для українців, росіян, сербів, болгар є церковоно-слов’янська мова. У інших народів (грузини, вірмени, араби) богослужбовою є мова даного народу, але в застарілій формі.

Церковний спів серед східних слов’ян розвивався з 988 по 1917 рік безперервно.

Ми повинні розглядати богослужбовий спів не тільки як чисто релігійно-музичний феномен, але й як частину загальної культури даного народу.

Між поняттями “церковний спів” і “богослужбовий спів” є певна різниця. Термін “богослужбовий спів” точніший: він виражає поняття про спів, що складає богослужіння і виражає його таємний духовний зміст.

Не все, що співається під час богослужіння є молитвою. Пісно співи можна розділити на кілька груп згідно їх характеру і змісту:

Піснеспіви догматичного характеру.

В них в поетичній формі викладаються основи православного віровчення. Сюди відносяться Богородичні догматики, які співаються в суботу на “Господи, воззвах” в кінці ряду стихір. Наприклад, догматик восьмого гласу:

“Царь небесный за человеколюбие на земле явися

И с человеки поживе,

От Девы богочистыя плоть приемый,

И из нея прошедый с восприятием:

Един, есть Сын сугуб естеством,

Но не ипостасию.

Тем же совершенна того Бога

И совершенна человека

Воистину проповедающе

Исповедуем Христа Бога нашего:

Еюже моли, Маты Безневестная

Помиловатися душам нашим”

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Правовий аспект роботи соціального педагога
У дітях - майбутнє кожної країни, перспективи її економічного, соціального і демографічного розвитку. У «Програмі дій Міжнародної конференції по народонаселенню і розвитку» (1994 р.) підкре ...

Практичні основи виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи
Особливої актуальності у сучасному вихованні набули категорії “цінність” та “особистісна цінність”. Філософські джерела характеризують цінність як значення будь-якого явища, вчинку, загалом ...

Конструкторський етап проектування
Під час виготовлення власне виробу слід чітко розпланувати порядок дій учнів, запропонувати їм готовий виріб, як заключний етап практичної роботи. Продемонструвати його. На дошці розмістити ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net