Сутність церковного співу

Нова педагогіка » Роль духовних піснеспівів у музичному вихованні молодших школярів » Сутність церковного співу

Сторінка 2

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що богослужбовий спів православної церкви є однією з форм самого богослужіння.

Якщо церковний спів є однією з форм богослужіння, то й форма його повинна визначатись формою богослужіння. Вивчити форму церковного співу можна тільки разом з вивченням еволюції богослужбового порядку і у зв’язку із змістом богослужбових текстів.

В старовину засіб співу залежав від часу, місця та інших причин. Можна назвати 4 основних засоби виконання церковних пісне співів: спів разом всіх прочан, спів однієї людини, спів двома хорами по черзі (або антифонний спів), а також співає один, а інші підспівують.

Найбільш давнім є спів “єдиними устами і єдиним серцем” , тобто всіх разом. Зразок такого співу – спів Ісуса Христа разом з учнями після Тайної Вечері, спів апостолів Павла і Сіли в тюрмі. Св. Іоанн Златоуст казав: “В древности все пели вместе, что и мы тепер делаем”.

Другий вид співу, коли один співав на середині храму, а інші слухали, був розповсюджений в єгипетських монастирях.

Антифонний спів існував ще в старозавітні часи. Св. Василь Великий казав, що антифонний спів дає можливість міркувати над змістом пісноспіву.

Четвертий вид співу, коли один возглашає частину стиха, а інші доспівують, був розповсюджений в Олександрії в часи Св. Афанасія Великого.

На Прикарпатській Русі в православних селах за богослужінням співали всі присутні. Кожний мав при собі книгу “Збірник”, в якій всі пробні піснеспіви. Це сприяло релігійній просвіті самих широких мас народу.

Музична форма і манера співу у різних місцевостях, в залежності від історичних умов може бути різною, але завжди музичний елемент керує цим словом і висловленими ідеями.

В кожній національній частині православної церкви музичний елемент залежить від особливостей співочої артикуляції і природного ритму даної мови. Ці елементи можуть бути різними не тільки у різних народів, але й у різних частинах одного народу.

Богослужбовою мовою для українців, росіян, сербів, болгар є церковоно-слов’янська мова. У інших народів (грузини, вірмени, араби) богослужбовою є мова даного народу, але в застарілій формі.

Церковний спів серед східних слов’ян розвивався з 988 по 1917 рік безперервно.

Ми повинні розглядати богослужбовий спів не тільки як чисто релігійно-музичний феномен, але й як частину загальної культури даного народу.

Між поняттями “церковний спів” і “богослужбовий спів” є певна різниця. Термін “богослужбовий спів” точніший: він виражає поняття про спів, що складає богослужіння і виражає його таємний духовний зміст.

Не все, що співається під час богослужіння є молитвою. Пісно співи можна розділити на кілька груп згідно їх характеру і змісту:

Піснеспіви догматичного характеру.

В них в поетичній формі викладаються основи православного віровчення. Сюди відносяться Богородичні догматики, які співаються в суботу на “Господи, воззвах” в кінці ряду стихір. Наприклад, догматик восьмого гласу:

“Царь небесный за человеколюбие на земле явися

И с человеки поживе,

От Девы богочистыя плоть приемый,

И из нея прошедый с восприятием:

Един, есть Сын сугуб естеством,

Но не ипостасию.

Тем же совершенна того Бога

И совершенна человека

Воистину проповедающе

Исповедуем Христа Бога нашего:

Еюже моли, Маты Безневестная

Помиловатися душам нашим”

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку
При навчанні руховим навикам важливо враховувати механізм ремінісценції для уникнення невиправданого конфлікту між вчителем і учнями. Він полягає в тому, що для формування стійких зв'язків ...

Система ситуативних завдань на уроках розвитку зв’язного мовлення
Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням, які повністю відповідають меті і ...

Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників
Трикутник називається прямокутним, якщо в нього є прямий кут. Тому що сума кутів трикутника дорівнює , то в прямокутного трикутника тільки один прямий кут.д.ва інших кути прямокутного трику ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net