Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи

Нова педагогіка » Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі » Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки" на старших підлітків в умовах школи

Сторінка 1

На першому етапі формуючого експерименту ми розпочали взаємодію з підлітками. При плануванні групових занять ми дотримувалися загальноприйнятих принципів: побудова занять за зразком рішення певної заданої задачі, урахування та опір на знання учнів, співпраця з підлітками.

На першій зустрічі ми за головну мету мали знайомство з школярами 9-Б класу, обговорення загальної мети наших занять, виявлення їх початкового рівня самооцінки та емпатіїї. Вони виявили зацікавленість до піднятого питання - статева культура особистості.

Наступна наша зустріч була спрямована на формування активної, відповідальної позиці її підлітка до своєї долі та свого життя, формування ціннісного ставлення до себе та оточуючих. Зазначивши унікальність, неповторність кожної людини на землі ми запропонували їм із аркушів (без допомоги ножиць) виготовити "Чоловічків Бінго", котрі надалі ми розміщували на плакаті зі зображеною планетою. Цим ми намагалися підкреслити неповторність та унікальність кожного учасника експерименту, допомогти їм зрозуміти важливість їх існування у цьому світі. Прагнули до формування у них усвідомлення необхідності поваги, любові до себе та до оточуючих людей.

Надалі була розглянута тема "Ризикована поведінка". За допомогою мозкового штурму нам вдалося заповнити на дошці відповідну таблицю, у якій ми визначили основні причини, очікувані та отримані результати паління, вживання алкоголю, наркотиків та інтимних стосунків. На основі розглянутого ми провели психологічний практикум "Вільна любов: за і проти".

На одному із занять ми надали підліткам інформацію про розвиток дитини до народження, особливу увагу приділяючи формуванню ціннісного та відповідального ставлення до його життя та своєї поведінки.

Сприяючи розвитку емпатіїї та толерантності ми провели рольову гру "Кому необхідно допомогти?", у якій прийшли до висновку, що усі люди дорогоцінні незалежно вони хворі чи здорові і права - засуджувати чи позбавляти їх життя, ніхто з нас не має. На останній зустрічі ми влаштували солодкий стіл за яким обговорювали враження від отриманої інформації, а також найцікавіші для них моменти нашого спілкування.

Контрольний етап дослідження дав змогу нам побачити результати впливу на статеву культуру школярів старшого підліткового віку (9 класу) за допомогою розвитку емпатіїї та самооцінки. За отриманими показниками: рівень емпатіїї зріс у двох учнів, які мали низькі показники (3, 7); у трьох (2, 5, 11) підвищились рівні показників самооцінки. Зріс середній вік з якого підлітки вважають доречним розпочинати статеве життя з 15 (16) до 17 років. Респондент 18 змінив свою думку щодо статевого життя до шлюбу (став проти), у нього зріс показник шлюбного віку. Респонденти 4 та 12 змінили своє ставлення до аборту, виступили за збереження життя дитини.

Отже, нами було доведено таке припущення: якщо у процес формування статевої культури старших підлітків ввести методики підвищення самооцінки, то відповідно підвищаться показники впевненості у собі, та успішності своїх дій, зросте необхідна внутрішня регуляція поведінки та діяльності. Методики спрямовані на розвиток емпатії сприятимуть розумінню важливості розвитку навичок терплячості, турботи, ласки, витримки, уваги необхідних підліткам як майбутнім чоловікам та дружинам, батькам.

Матеріали експериментального дослідження дозволяють стверджувати, що підібрані та запропоновані методики є ефективними у роботі зі школярами старшого підліткового віку.

У результаті проведеного дослідження нами отримані дані, які дають підставу стверджувати:

1. Актуальність проблеми формування статевої культури школярів старшого підліткового віку зумовлено об’єктивними факторами (вплив суспільства,ЗМІ, друзів, сім’ї тощо) та суб’єктивними (ступінь самовизначеності особистості; рівень знань про наслідки невідповідального ставлення до статевого життя тощо).

2. Соціально-педагогічна діяльність з формування статевої культури старших підлітків має бути спрямована на попередження негативних наслідків ранніх статевих відносин, на активне формування особистості, її ціннісних орієнтацій, за якими вони будуватимуть своє майбутнє життя. Розроблена технологія включає три етапи: діагностувальний, формувальний, контрольний та реалізується через комплекс заходів спрямованих на формування правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.

3. Дану проблему розглядали та вивчали Д.В.Логвінова, С.В.Харченко, які увагу приділили гармонізації становлення особистості старших підлітків; священник Ілія Шугаєв освітив дане питання з духовної точки зору; Дру і Кіт Кунс та Скот Стемплен запропонували роботу з налагодження стосунків у сім’ї з батьками та інші. На основі вивченої літератури ми визначили основні напрями роботи (взаємодія з підлітками, з батьками, налагодження взаємозв’язку з ЦСССДМ) та ефективні методи взаємодії з підлітками (рольові ігри, дискусії, аналіз конкретних ситуацій тощо).

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Значення казки як жанру літератури
Мабуть, жоден з видів народної творчості не відзначається таким багатством нашарувань, як казка. На ній позначився вплив різних історичних епох, починаючи від первісного суспільства і до на ...

Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів
На стадії вивчення прототипів проектованого об'єкту, його аналогів виконуються зарисовки, нариси, знімаються кальки, проводиться збір фотозображень. На цьому етапі традиційні графічні засоб ...

Аналіз програм з музики
У більшості шкіл предмет музики вивчається за програмою «Музика», розробленої авторським колективом під керівництвом Д.Б. Кабалевського. Перший урок музики в початковій школі відбувається в ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net