Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

Нова педагогіка » Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі » Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології "Як обрати безпечний спосіб поведінки"

Робота соціального педагога у напрямі розвитку емпатіїї та самооцінки (у сфері формування статевої культури) передбачає ряд зустрічей з підлітками. Першу зустріч бажано починати із ознайомлення їх з таким соціальним процесом, як формування людини як особистості, від чого він залежить і його роль в житті людини. Адже перш ніж вести розмову про власне тіло, необхідно потурбуватися про власну душу – про свій внутрішній духовний світ. На даному етапі головне допомогти підліткам виробити активну відповідальну позицію до своєї долі, свого життя, побачити роль самооцінки на вибір поведінки.

Щоб визначитись в питаннях статевого життя, підліткам необхідно навчитись аналізувати власні бажання і почуття та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших. Важливо розглянути питання соціальної цінності життя людини (піднімаючи проблему абортів), толерантного відношення один до одного. Доцільно зупинитись на ролі здорового способу життя в цей період, на негативному впливі вживання шкідливих речовин. Таким чином, ми будемо намагатися допомогти підліткам у вирішенні тих складних проблем, з якими вони живуть і виховати у них особисту відповідальність за власні вчинки.

Об’єктом нашого дослідження став процес статевого виховання старших підлітків в умовах школи. Предметом – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Приступаючи до експериментального дослідження, ми ставили перед собою такі завдання:

Вивести залежність між рівнем самооцінки та рівнем емпатії; між рівнем обізнаності підлітків у сфері інтимного життя з різних джерел (батьки, преса, кіно тощо) та рівнем відповідального ставлення до нього.

Проаналізувати міру зсуву показників рівня самооцінки та емпатії за період проведення експерименту.

Оцінити ефективність розробленої технології спрямованої на розвиток статевої культури старших підлітків в умовах школи.

Для вирішення цих завдань ми розробили технологію експериментального дослідження, яке включала три етапи:

Констатувальний етап проведений з метою визначення рівня самооцінки, емпатії та рівня благополучності взаємовідносин у сім’ї (стосовно питань статевого виховання).

Формувальний етап, який безпосередньо був спрямований на підвищення рівня самооцінки, емпатії, рівня усвідомленого та відповідального ставлення до статевого життя (зокрема його можливих наслідків) за допомогою анкет, дискусій, ігор, різних вправ в умовах школи.

Перевірка ефективності розробленої технології та підібраних у ній методик на останньому етапі дослідження – контрольному.

Дослідження проводилось протягом місяця.На початку нами було проведено пілотажний експеримент задля уточнення окремих елементів розробленої технології, більш детального формулювання гіпотези. Подальше експериментальне дослідження ми проводили на базі Харківської загальноосвітньої школи № 134. В експерименті брали участь 18 осіб дев’ятого класу (дев’ять дівчат і дев’ять юнаків). Заняття були спрямовані на формування навичок безпечної поведінки з протилежною статтю у старших підлітків через розвиток самооцінки та підвищення рівня емпатії.

З досвіду ми використовували такі методики як "Діагностика самооцінки психічних станів" (по Г.Айзенку, редагована), "Емоційна емпатія" ( Бойко В.В.), "Сонечко (Куций А.М.)". Розглянуто було програми "Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків", "Фортеця", тренінг "Сприяння статеворольовому становленню старших підлітків". На їх основі було розроблено власну технологію, яка носила соціально-педагогічний аспект – "Як обрати безпечний спосіб поведінки".

Рекомендуємо почитати:

Врахування вікових особливостей учнів
1) Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів. 2) Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів. 3) Диференційований підхід до сильних і слабких учн ...

Використання опорних схем, як засобу навчання на уроках природознавства
Наявність необхідних засобів при навчанні на уроках природознавства дає вчителю можливість реалізувати завдання, які стосуються засвоєння програмного матеріалу молодшими школярами. Використ ...

Зміст, завдання та принципи трудового виховання в сучасній педагогічній науці
Зміст трудового виховання визначається навчальною програмою для кожного класу. Його особливості відображають поняття «трудова свідомість», «досвід трудової діяльності», «активна трудова поз ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net